וינשטיין: רוכברגר וגפסו רשאים להתמודד בבחירות המוניציפליות

‎עם זאת, המדינה הצהירה כי בנסיבות מסוימות ייתכן כי חומרתו של כתב אישום נגד ראש עיר תמנע ממנו מלהתמודד פעם נוספת ■ בג"ץ ידון מחר בעתירות להדחת ראשי עיריות רמת-השרון ונצרת עילית בעקבות כתבי האישום שהוגשו נגדם

ראש עיריית רמת-השרון, יצחק רוכברגר, וראש עיריית נצרת עילית, שמעון גפסו, רשאים להתמודד פעם נוספת על ראשות עירם בבחירות המוניציפליות שיתקיימו בעוד כחודש וחצי, למרות כתבי האישום שהוגשו נגדם בעבירות שחיתות - כך הודיע אמש (א') לבג"ץ היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, לקראת דיון בעתירות שהוגשו בעניינם של שני ראשי הערים, שיתקיים מחר (ג') בבג"ץ בפני הרכב מורחב של 7 שופטים, בראשות נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס.

עם זאת, המדינה הצהירה על חידוש משפטי מרחיק לכת, ולפיו בנסיבות מסוימות ייתכן כי חומרתו של כתב אישום שהוגש נגד ראש עיר תמנע ממנו מלהתמודד פעם נוספת על ראשות העיר, על אף שמניעה כזו פוגעת בזכות היסוד לבחור ולהיבחר.

העתירות בעניין השניים הוגשו על-ידי תנועת אומ"ץ, התנועה לאיכות השלטון וכן איליה רוזנפלד ואלמוג אסולין באמצעות עו"ד עופר לרינמן - בדרישה שיפנו את כיסאם באופן מיידי, וכן בדרישה למנוע מהם להתמודד פעם נוספת על ראשות העיר.

נגד רוכברגר וגפסו הוגשו בחודשים האחרונים כתבי אישום בעבירות שחיתות. גפסו מואשם בלקיחת שוחד, ובמקביל אמור פרקליט המדינה להחליט אם להעמידו לדין, בעקבות שימוע, בשתי פרשות נוספות.

רוכברגר הועמד לדין בעבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד וכן מירמה והפרת אמונים. רוכברגר מואשם שקיבל כ-118 אלף שקל, במירמה ותוך שימוש במצגי-שווא, מהקרן להשתלמות של עובדי הרשויות המקומיות, שהוא שימש כיו"ר שלה.

הודעת הפרקליטות, שהוגשה בשם היועמ"ש לקראת הדיון, מנסה לתקן את מה שהמדינה לא הצליחה להשיג במסגרת הדיון בעניינו של ראש עיריית רמת-גן היוצא, צבי בר, בבג"ץ לפני כחודשיים. גם במסגרת העתירה ההיא הציג וינשטיין עמדה חדשנית, ולפיה החלטת מועצת העיר שלא להדיח את בר נוכח כתב האישום המפליג בחומרתו שהוגש נגדו היא בלתי סבירה, ודינה להתבטל. בר מואשם בעבירות שחיתות חמורות ובהן לקיחת שוחד בהיקף 1.9 מיליון שקל. אלא שבג"ץ נמנע מלתת פסק דין עקרוני בתיק, ובלחצו של גרוניס, הסתפק בהתחייבותו של בר שלא לשוב ולהתמודד על ראשות העיר, ומחק את העתירה.

‎דין המשפט גובר על דין הבוחר

על-פי עמדתה המפורטת של המדינה, סמכות מועצת העיר להעביר מכהונתו ראש עיר בשל כתב אישום שהוגש נגדו בעבירות הנוגעות לתפקידו השלטוני, כרוכה בשאלת מניעתו של ראש העיר מלשוב ולהתמודד בבחירות מוניציפליות, נוכח כתב האישום העומד נגדו. אלא שהדבר תלוי בשורת נסיבות, ובהן חומרתן של העבירות שבהן הוא מואשם, וכן מידת הקרבה למועד הבחירות המוניצפליות עצמן.

בשל נסיבות אלה נמנעה המדינה מלקבוע - בעניינם של רוכברגר וגפסו - כי קמה חובה להעבירם מכהונתם כעת ולמנוע מהם התמודדות נוספת. ואולם, ככל שיוגש כתב אישום נוסף נגד גפסו, שפרקליט המדינה שוקל כעת, וככל שהוא ישוב וייבחר לראשות העיר נצרת עילית - תחויב מועצת העיר שתיבחר בבחירות לשוב ולדון בשאלת הדחתו.

"לגבי ראש הרשות המקומית נקבעו הסדרים מיוחדים הבאים להבטיח את ההיגיינה הציבורית", הודיעה הפרקליטות לבג"ץ, "וכי לא ישרת בכהונה ציבורית מי שנפל דופי מוסרי במעשיו".

לשיטת הפרקליטות, קיים מדרג ובו 3 קטגוריות לסיווג חומרת האישומים כנגד ראש עיר - בהתייחס לחובת מועצת העיר להעבירו מתפקידו בכל אחד מהמקרים:

• במקרה של כתב אישום "בעל חומרה יתרה" - דין המשפט גובר על דין הבוחר, וסמכותה של המועצה להעביר מתפקידו את ראש העיר הופכת לחובתה.
• במקרה של כתב אישום שיש בו "חומרה שאינה מובהקת" - כל החלטה של מועצת העיר, בין אם להעביר מכהונתו את ראש העיר ובין אם לא, היא החלטה סבירה.
• במקרה שכתב האישום אינו משקף "הפרת רף חומרה מינימלי" - עלולה החלטה של מועצת העיר להעביר מכהונתו את ראש העיר לנבוע מהתנכלות פסולה, ולשם כך קיימים מנגוני בקרה, ובהם דרישת הרוב המיוחס בהצבעה, אישור שר הפנים, וכן ביקורת שיפוטית.

בנוגע לפגיעה הטמונה בעמדת המדינה בזכות היסוד לבחור ולהיבחר, מסבירה הפרקליטות: "הזכות לבחור אינה זכות מוחלטת, והיא עשויה לסגת על מנת להגביר את אמון הציבור וטוהר המידות בשלטון המקומי. עיקרון שלטון החוק אינו עומד לבחירה של הציבור. עוצמת הפגיעה בזכות להיבחר עקב העברת ראש רשות מתפקידו מוקהית, כאשר העילה להדחה היא כתב אישום חמור, ובייחוד כשכתב האישום הוא בזיקה לתפקיד כראש הרשות".

גם לראשי עיר שהוגש נגדם כתב אישום עומדת חזקת החפות במישור הפלילי, טוענת המדינה, ואולם עצם הגשת כתב אישום נגדם מהווה ראיה מינהלית לעוצמת החשדות העומדים נגדם, המצדיקים במקרים מסוימים העברה מכהונתם.

"הגשת כתב אישום, לאחר שניתנה לחשוד הזדמנות להשמיע את טענותיו בשימוע, מבטאת מסקנה של רשות מוסמכת מקצועית ובעלת מומחיות להעריך את הראיות - כי קיים סיכוי סביר להרשעת החשוד בסטנדרט הפלילי המחמיר", הודיעה המדינה. "הערכה זו מספקת את הדרישה לקיומן של ראיות מינהליות ברורות וחד-משמעיות".

לעומת זאת, לצורך העברת ראש רשות מאחד מתפקידיו, כגון יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה - די בכך שהוחלט להגיש נגדו כתב אישום בכפוף לשימוע.

בעניינו של גפסו הודיעה הפרקליטות כי החלטת מועצת העיר שלא להדיחו מצויה "לעת הזו" במתחם הסבירות. ואולם אם ייבחר מחדש, ואם יוגש נגדו כתב אישום נוסף, תהיה המועצה החדשה חייבת לדון מחדש בהעברתו מכהונה, גם אם הדבר יהיה סמוך לאחר הבחירות המוניציפליות.

בעניינו של רוכברגר מועצת עיריית רמת-השרון טרם התכנסה לדון בשאלת העברתו מכהונה. לדברי המדינה, המועצה חייבת לדון בשאלה זו, ואולם נוכח הבחירות המוניצפליות הקרבות, היא רשאית לדחות את כינוסה עד לאחר הבחירות. (בג"ץ 5126/13).