רשות ההגבלים על שוק יבוא הרכב: יש תחרות, אין ריכוזיות

הדוח שפרסמה היום הרשות להגבלים פוסל למעשה את רוב הנחות היסוד של ועדת זליכה לבחינת התחרותיות בשוק יבוא הרכב ■ הכשל המרכזי: כוח השוק שיש לחלק מהיבואנים כלפי הצרכנים

בתום בחינה מעמיקה שנמשכה שנתיים, פרסם היום (ב') הממונה על ההגבלים עסקיים דוח מסכם על בחינת המצב התחרותי בענפי יבוא הרכב והליסינג. מהמסקנות עולה שענף יבוא הרכב החדש מאופיין בתחרות בין מספר לא מבוטל של גורמים ובהעדר ריכוזיות במקטעים שנבחנו - מסקנה הסותרת את הנחות היסוד של ועדת זליכה, שמונתה על ידי שר התחבורה ישראל כ"ץ ב-2011 ומצאה שבענף יש חוסר תחרותיות.

הכשל התחרותי המרכזי שמצאה רשות ההגבלים העסקיים בענף יבוא הרכב הוא כוח שוק משמעותי שיש לחלק מהיבואנים כלפי הצרכנים. הרשות קובעת כי "עבור חלק מהיבואנים הפערים בין מחירי רכישת כלי הרכב על ידי היבואן (מחירי CIF) לבין מחיר המכירה שלו, בעיקר ללקוחות פרטיים, הינם משמעותיים". הרשות מציינת שחלק מהיבואנים גובים מלקוחות פרטיים מחירים גבוהים באופן משמעותי מחברות הליסינג, בעוד הבדלי העלויות אינם מצדיקים הפרש משמעותי זה במחיר.

הרשות מציינת שלדעתה אין "פתרון הגבל" לכשל זה וההמלצות של ועדת זליכה כמו הגבלת ההנחות לשוק הליסינג וצמצום שוק הליסינג באמצעות מס או פיצול מותגי רכב ליבואנים גדולים לא יצמצמו את כוח השוק בענף.

ברשות מעריכים שפיקוח על מחירי הרכב עשוי להיות הכלי היחיד האפשרי שיפחית את כוח השוק של חלק מהיבואנים, אף שגם בפיקוח מחירים ישיר על רווחי היבואנים יש חסרונות.

דוח הרשות פוסל את מסקנות ועדת זליכה גם לגבי הריכוזיות שיוצרת כביכול הבעלות הצולבת של יבואני הרכב על חברות הליסינג. לפי הדוח, אין כיום פגיעה בתחרות בענף הליסינג כתוצאה מבעלויות צולבות כאלה, אולם "אם בעתיד יהיה מיזוג של יבואן רכב עם חברת ליסינג, שיעלה חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות, הרשות תעצור את המיזוג".

דוח הרשות שולל גם את ההצעה לפצל מותגים ולאפשר ליבואן רכב להתקשר עם יצרן אחד ויחיד בחו"ל. מסקנת הרשות היא שהפתרון לכשל השוק לא יבוא מההגדלה המסוימת במספר השחקנים שבענף בעקבות הפרדת מותגים. עם זאת, הרשות המליצה ששר התחבורה "ישקול שיקולי תחרות בתוך היוועצות עם הממונה על ההגבלים העסקיים טרם יינתנו רישיונות נוספים ליבוא רכב".

ההמלצה האופרטיבית העיקרית בדוח הרשות נוגעת לתקנה החדשה ולפיה חברות ליסינג יוכלו למכור מכוניות חדשות שרכשו מהיבואנים, כאשר הרכוש יירשם כיד הראשונה של הרכב. בהקשר זה מציינת הרשות ש"כל הסדר בין יבואן לחברת הרכב שבמישרין או בעקיפין מרתיע את חברת החכרת הרכב מלהתחרות ביבואן או ביבואנים אחרים יהא בגדר הסדר כובל, שיכול להיות מוכשר רק באמצעות אישור מראש ממערך ההגבלים העסקיים".

הדוח עתיד להוות מסמך מרכזי בדיוני ועדת הכלכלה, שיתחדשו אחרי החגים, על אישור "חוק שירותי הרכב" שמקדם משרד התחבורה ובתוכו המלצות רבות מדוח ועדת זליכה המקורית.