אישום: אבנר קופל ובכירים בהפניקס העלימו מס במיליוני שקלים

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד יו"ר איגוד הכדורסל לשעבר, שותפו ראובן עופרי, הפניקס ו-3 בכירים בחברה ■ קופל נאשם כי ביצע מירמה וזיוף מסמכים כדי לשחרר כספים שהיו תפוסים בהפניקס ושאיפשרו התחמקות מניכוי מס במקור

פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה הבוקר (ב') לבית משפט השלום בתל-אביב כתב אישום כנגד אבנר קופל, יו"ר איגוד הכדורסל לשעבר, ונגד בכירים בתחום הביטוח ובחברת הביטוח הפניקס, בגין העלמות מס.

7 הנאשמים הנוספים הם: ראובן עופרי והחברות שהיו בבעלות קופל ובבעלותו - "רב-אור" ו"בר-אור" סוכנויות לביטוח בע"מ; חברת הפניקס הישראלי שבבעלות יצחק תשובה; ו-3 בכירים בחברה, בעבר ובהווה - היועץ המשפטי, עו"ד אריה אריאלי; החשב לשעבר, רו"ח דוד דוד; ומנהל תחום הביטוח הכללי והתביעות, איל בן-סימון.

הודעה על הגשת כתב האישום נשלחה הבוקר לפרקליטי הנאשמים, ולפיה בהמשך לשימוע שנערך בפני פרקליטת המחוז, עו"ד ליאת בן-ארי, ולאחר שנשקלו בכובד-ראש הטענות שהשמיעו, התקבלה החלטה סופית להגיש כתב אישום בעניינם.

לפי כתב האישום, לקופל ולחברה בבעלותו, "רב-אור", הצטברו חובות במיליוני שקלים לרשות המסים, שנקטה כנגדם הליכי גבייה החל מ-2005. במסגרת הליכים אלה עוקלו כספים שהגיעו לקופל ול"רב-אור" מחברת הפניקס, וכן בוטל הפטור מניכוי מס במקור שהיה לחברה.

ואולם, לפי האישום, כדי לעקוף הליכי גבייה אלה, ביצע קופל בורה של פעולות בדיה ומירמה, לרבות זיוף מסמכים, על מנת לשחרר כספים שהיו תפוסים אצל הפניקס, ושיאפשרו התחמקות מניכוי מס במקור בגובה של מיליוני שקלים. לפי הנטען, פעולות אלה בוצעו על-ידי קופל ביחד עם עופרי, שותף עסקי שלו, והחברה בבעלותו.

עוד עולה מכתב האישום כי חברת הפניקס, באמצעות שלושת בכיריה המואשמים, פעלה ביחד עם קופל במירמה על מנת למנוע ניכוי מס במקור של מיליוני שקלים, קיבלה במירמה החזרי מס מרשות המסים, וסייעה לקופל לקבל במירמה כספים שעוקלו על-ידי רשות המסים.

הלוואות לקיזוז מול עמלות

בכתב האישום מפורטת השתלשלות האירועים שהובילה לתרמית. מהאישום עולה כי בינואר 2006 הוטל עיקול על כ-1.4 מיליון שקל מהכספים להם היו זכאים קופל ועופרי בחברת הפניקס. קופל ועופרי, באמצעות החברות "רב-אור" ו"בר-אור", היו זכאים לקבל עמלות מהפניקס בגין ביטוחים קולקטיביים, אותם סיפקו לגופים הגדולים במהלך 2005-2009, ובין היתר בגין ביטוח בריאות וביטוח שיניים לעובדי חברת החשמל; ביטוח בריאות וביטוח שיניים לעובדי בזק; וביטוח שינים לעובדי עיריית חיפה.

בהתאם להסכם בין הפניקס לקופל ועופרי, חלק מהתשלומים שהפניקס הייתה חייבת להם ניתנו להם כהלוואות כבר ב-2005, והן היו עתידות להתקזז אל מול העמלות העתידיות; חלק אחר של התשלומים נמסרו מראש לקופל ועופרי באמצעות "רב-אור" ו"בר-אור", באמצעות צ'קים עם תאריך פירעון עתידי - האחד בסך של כ-1.3 מיליון שקל לתאריך פירעון עתידי ב-1.1.2007; והשני בסך של כ-1.45 מיליון שקל לתאריך פירעון עתידי ב-1.1.2009.

במועד חתימת הסכם העמלות החזיקו "רב-אור" ו"בר-אור" באישור פטור מניכוי מס במקור, שלו היה ממשיך לעמוד בתוקפו, סכום העמלות אותן היו אמורות שתי החברות לקבל היה חופף לסכום החזרי ההלוואות להפניקס. ואולם, בעקבות העיקול שהטילה רשות המסים, וכן בעקבות ביטול הפטור מניכוי מס במקור לחברת "רב-אור" - אשר חייב את "בר-אור" ו"רב-אור" להעביר לרשות המסים 40% מסכום העמלות שנרשמו לזכותן בהפניקס - השתנתה התמונה.

זיוף מסמך המחאת זכויות

באישום צוין כי "על מנת למנוע ניכוי מס במקור לחברת "רב-אור", בסכום של 5,829,009 שקל, פעלו הנאשמים תוך שימוש במירמה, עורמה ותחבולה", שהתבטאה, בין היתר, באופן הבא: לאחר שהפניקס שילמה מראש, כהלוואות, את העמלות להן הייתה זכאית חברת "רב-אור", במועד בו התגבשה זכותה לעמלה, צריכה הייתה הפניקס לבצע בהנהלת החשבונות רישום של זיכוי העמלה בצירוף המע"מ אל מול חיוב החזר ההלוואה, כך שהסכומים יקזזו האחד את השני.

ואולם, כיוון שבמועד בו התגבשה הזכות לעמלות לא היה בידי הפניקס פטור מניכוי מס במקור של "רב-אור", נדרשה הפניקס לנכות מס בגובה 40% מסכום העמלות, כך שלא ניתן היה לקזז את מלוא החזר ההלוואה. בשל כך נדרשו כל הנאשמים לייצר פתרון, כך שאיש מהם לא ייאלץ לשאת בתשלום המס בגין התקבולים מהעמלות.

לפי כתב האישום, הפתרון אליו הגיעו הנאשמים היה זיוף מסמך המחאת זכויות, שלכאורה קדם בזמן לעיקול שהטילה רשות המסים, כך שהמסמך איפשר את העברת הכספים המגיעים לקופל אל חברה שבבעלות עופרי, תוך עקיפת החוב לרשות. בהתאם לכך, ערכו הנאשמים והשתמשו בהמחאת זכות בדויה, והעתיקו בעקבותיה את רישומי העמלות מהכרטסת של "רב-אור" (בספרי הפניקס), שלא החזיקה בפטור מניכוי במקור, לכרטסת של "בר-אור" (בספרי הפניקס), שהחזיקה בפטור מניכוי במקור, וזאת במטרה להימנע מתשלום המס במקור.

הלוואה אישית לסגירת החוב

בכתב האישום צוין כי קופל זייף את המחאת הזכויות המזויפת, כדי שיוכל להציג מסמך המחאת זכויות, שלכאורה קודם לעיקול שהטילה רשות המסים; רו"ח דוד מואשם כי ידע שהמחאת הזכויות המזויפת לא הייתה ברשות הפניקס קודם לכן, ומשכך ביקש לקבל את אישורו של אריאלי לביצוע המחאת זכויות זו; אריאלי מואשם כי אישר לדוד את קבלת המחאת הזכויות המזויפת; אריאלי, דוד, בן-סימון והפניקס מואשמים כי קיבלו את המחאת הזכויות המזויפת ואיפשרו לקופל, עופרי "רב-אור" ו"בר-אור" להשתמש בה, למרות שידעו כי לא הייתה קיימת בעבר וכי היא מזויפת.

בעקבות אישורו של אריאלי לקבלת המחאת הזכויות המזויפת, שיחררה הפניקס סכום של כ-365 אלף שקל, שהוקפא במשך 4 שנים, בכרטיס הנהלת החשבונות של חברת "רב-אור" בספרי הפניקס, בעקבות העיקול של רשות המסים. יתרה זו הועברה לטובת כרטיס הנהלת החשבונות של חברת "בר-אור" בספרי הפניקס, שהעבירה אותה בהמשך לקופל, תוך התחמקות מהעברת הסכום לרשות המסים, לטובת החוב של קופל.

עוד נכתב באישום כי לאחר פירעון הצ'ק בסך 1.45 מיליון בינואר 2009 לחשבון הבנק של "רב-אור", העבירה מנהלת החשבונות של הפניקס למס הכנסה את המס שניכתה בגינו בשיעור של 40% ובסך של 970 אלף שקל. כתוצאה מניכוי זה נותר לחברת "רב-אור" חוב בספרי הפניקס.

מהאישום עולה כי קופל, עופרי, דוד ובן-סימון מצאו פתרון לחוב זה על-ידי הענקת הלוואה אישית מהפניקס לקופל, שבאמצעותה נסגר החוב, שנרשם כנפרע בהנהלת החשבונות של הפניקס. באמצעות "תרגיל" זה הזדכתה הפניקס אצל רשות המסים עבור המס בסך של 970 אלף שקל ששולם, תוך יצירת מצג-שווא לפיו בוטל התקבול שניתן ל"רב-אור".

בכך, לפי האישום, נמנעו עופרי וחברת "בר-אור" מלנכות מס במקור ל"רב-אור", וסייעו להפניקס לקבל במירמה בנסיבות מחמירות סך של 970 שקל מרשות המסים.

"הנסיבות המחמירות הן תחכומם של המירמה והזיוף ותכנונם המוקפד, היקפה של המירמה, כמות המעורבים והיות המירמה כרוכה בביצועה של עבירה אחרת המכשירה את הקרקע להצלחתה", נכתב באישום.

את התיק מנהלות עורכות הדין שרון כהנא וקרן צבירן-לצטר מפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה). התיק נחקר על-ידי פקיד שומה חקירות תל-אביב ברשות המסים. קופל מיוצג בידי עו"ד נבות תל-צור; הפניקס ואריאלי מיוצגים בידי עורכי הדין פנחס רובין, ארז הראל והילה שמעון ממשרד גורניצקי.

קופל: דוחה בתוקף; הפניקס: סוגייה טכנית

עורכי דינו של אבנר קופל, נבות תל-צור ואריאל כפרי, מסרו בתגובה: "אבנר קופל דוחה בתוקף את כל הטענות המיוחסות לו בכתב האישום. בפי קופל תשובות כבדות-משקל לאישומים, ומשעה שהוגש כתב האישום, מן הראוי שהדברים יתבהרו בבית המשפט. קופל משוכנע כי בתום ההליך יתברר כי לא נעברה על-ידו כל עבירה מכל סוג שהוא".

חברת הפניקס מסרה בתגובה: "מדובר באירועים אשר התרחשו לפני שנים רבות, כאשר המחלוקת העומדת במרכז כתב האישום, כמו גם חבות המס הנידונה, אינן בין הפניקס לרשויות המס, אלא בין סוכני הביטוח לבין הרשויות.

"בכל הנוגע לחברת הפניקס ומנהליה, עיקרו של התיק עוסק בשאלת הצורך בניכוי מס במקור בגין פעולה משפטית שבוצעה בין הסוכנים. המדובר בסוגייה מקצועית, אזרחית וטכנית במהותה, אשר הפניקס בדעה שלא היה מקום לנהל אותה במסגרת הליך פלילי.

"הפניקס סמוכה ובטוחה כי לא נעברה על-ידה או על-ידי מי מנהליה כל עבירה, וכי לאחר שבית המשפט הנכבד ייחשף למלוא טיעוניה, יימצא כי החברה ומנהליה חפים מכל אשמה בפרשה".

צרו איתנו קשר *5988