כיצד נראה תיק הנכסים של המוסדיים בהשקעות נדל"ן?

חיבת המוסדיים להשקעות נדל"ן אינה עשויה מקשה אחת: בביטוח חיים כבר מדובר על כמעט 5% מהתיק, בשוק הפנסיה מדובר בקושי ב-1% בודד ובקופות הגמל וקרנות ההשתלמות עדיין חוששים להשקיע במלט ולבנים

מנהלי ההשקעות המוסדיים אוהבים השקעות ישירות בנדל"ן. זה מה שמוכרים לנו כבר שנים, בוודאי בהתייחס למנהלי ההשקעות של הגופים המוסדיים הגדולים ביותר. ואולם, בדיקת "גלובס" את דוחות הנכס הבודד של כמה מהגופים הפנסיוניים הגדולים במשק מגלה כי מדובר בהכללה שאינה מדויקת. במציאות, מסתבר, האהדה המוסדית להשקעה ישירה בנדל"ן מורגשת כמעט אך ורק בכספי החיסכון לטווח ארוך של הציבור, המנוהלים על ידי חמש קבוצות הביטוח הגדולות - וכמעט רק בפוליסות ביטוחי החיים שלהן.

למעשה, מנהלי ההשקעות המוסדיים הגדולים ביותר די חלוקים בנושא - מעין תפיסות עולם מנוגדות פנים-ארגוניות.

חמשת מנהלי ההשקעות הראשיים של קבוצות הביטוח הגדולות אחראים בעת ובעונה אחת על ניהול ההשקעות בכספי העמיתים בכל תחומי החיסכון לטווח ארוך שבקבוצתם - ביטוח חיים, פנסיה וגמל (לצד השקעות הנוסטרו) - ומתברר שיש עדנה לאפיק הנדל"ני רק בכספי ביטוח החיים, הרבה פחות בפנסיה וכמעט כלום בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות.

כך, מבדיקת "גלובס" עולה כי נכון לסוף הרבעון השלישי ב-2013, כ-4.5% מכספי החיסכון המנוהלים בפוליסות ביטוחי החיים המשתתפות ברווחים (אלו שמנוהלות בשוקי ההון ואין כנגדן אג"ח מיועדות), מופנים להשקעות ישירות במקרקעין. במספרים מדובר בכ-8.2 מיליארד שקל. את החשיפה הגדולה ביותר אנו מוצאים בקבוצות הביטוח מגדל (6.7%), הראל (3.9%), כלל ביטוח (3.7%) והפניקס (3.4%).

לעומת זאת, בשוק הפנסיה - שרובו המכריע נמצא בידיהן של חמש קבוצות הביטוח הגדולות - כבר מדובר על שיעור חשיפה נמוך בהרבה לאפיק ההשקעה הישיר במקרקעין, שמהווה כ-1% מסך הנכסים, ומסתכם ב-1.5 מיליארד שקל.

בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות - תעשייה שיש בה שחקנים נוספים מלבד קבוצות הביטוח, בהם בתי ההשקעות שהשניים הגדולים ביניהם הם פסגות ומיטב דש - התמונה שונה לגמרי וההשקעות הישירות במקרקעין הינן בשיעור אפסי. בשקלים מדובר בסכום מינימלי שמסתכם ב-346 מיליון שקל, שהם כ-0.2% מסך הנכסים בקופות ובקרנות הללו.

בסה"כ, 1.3% מסך הנכסים המנוהלים עבור הציבור באפיקי החיסכון לטווח ארוך של חמש קבוצות הביטוח הגדולות, שני בתי ההשקעות הגדולים וקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר מופנים ישירות למקרקעין. בשקלים מדובר בהחזקות בהיקף של מעל ל-10.4 מיליארד שקל.

יחד עם זאת, הנתונים אינם מציגים תמונת מצב מלאה. לצד השקעות הנוסטרו שאינן חשופות לעיני הציבור גם רישום ההשקעות הישירות בנדל"ן בחו"ל נעשה לרוב דרך שותפות בחברה, שהיא זו שרוכשת את הנכס. לכן, השקעות ישירות בנדל"ן בחו"ל נרשמות לא אחת כהחזקה במניות ולא כהשקעה במקרקעין.

חיסכון לטווח ארוך, בעירבון מוגבל

לכאורה אין הבדל בין ביטוחי החיים, הפנסיה ואפילו הקופות גמל לתגמולים - שכולם אפיקי חיסכון לטווח ארוך. מאיפה, אם כך, נובע ההבדל שמתבטא גם ביחס להשקעות ישירות בנדל"ן?

בפועל, יש הבדל מהותי באופי שלושת אפיקי החיסכון לטווח ארוך. אמנם הפנסיה וביטוחי החיים הם אפיקים ארוכי טווח שמאופיינים בזרם כספים נכנס (לחיסכון) לאורך שנים, אולם בפנסיה ישנו אפיק השקעה סולידי משמעותי (30% מהנכסים בקרנות הפנסיה החדשות) שמנפק קופון קבוע - האג"ח המיועדות שמנפיקה המדינה לקרנות הפנסיה.

בקופות הגמל לתגמולים אופי ההשקעות שונה משום שהמח"מים קצרים בהרבה - חלק ניכר מכספי הקופות הוא כסף נזיל שניתן למשיכה בכל רגע ובקרנות ההשתלמות מדובר על השקעה לטווח בינוני - שמכתיב דפוס השקעה שונה, גם נדל"נית.

נדלן וחסכונות
 נדלן וחסכונות

צרו איתנו קשר *5988