משרד הפנים: עיריית ר"ג דרשה ערבויות חריגות של מיליונים

הוועדה המקומית דרשה מהיזם אלי פפושדו ערבות בנקאית בגובה מיליוני שקלים, לשם הבטחת תשלום פיצויים לתושבים במקרה שיתבעו ויזכו בתביעות ירידת ערך כתוצאה מתוכנית פינוי-בינוי

ניצחון לחברת ים סוף שבבעלות היזם אלי פפושדו: הוועדה המחוזית קבעה כי דרישת הוועדה המקומית מהחברה להעמיד ערבות בנקאית בגובה מיליוני שקלים כתנאי לאישור תוכנית פינוי-בינוי בעיר, אינה סבירה.

ביולי האחרון החליטה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה לתת תוקף לתוכנית פינוי-בינוי במתחם ארלוזורוב המתמיד בעיר, שעומדת להקים חברת ים סוף. התוכנית שאושרה כוללת הריסת 83 דירות והקמת שני מגדלים בני 30 קומות ו-285 דירות חדשות במקומם של המבנים הישנים.

על-פי חוק התכנון והבנייה, לתושבים המתגוררים סמוך לתוכנית, שממנה לטענתם ערך הנכסים שלהם עשוי לרדת, יש אפשרות להגיש תביעות פיצויים נגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עד שלוש שנים מיום אישור התוכנית. רשויות מקומיות רבות מתנות אישור תוכניות בכך שהיזמים יחתמו על כתב שיפוי שמבטיח כי במקרה שיהיו בעתיד תביעות פיצויים בגין אותן תוכניות - הם יישאו בתשלום הפיצויים. לכתבי השיפוי אין תוקף משפטי בחוק, אך בתי המשפט נוטים לקבל אותם בעיקר במקרים שבהם היזם הוא המרוויח העיקרי, והתועלת לציבור אינה גדולה. בוועדה המקומית רמת-גן הגדילו לעשות ואף החלו בשנה האחרונה לדרוש מיזמים גם ערבות בנקאית שתבטיח את תשלום הפיצויים במקרה של תביעות עתידיות נגד הוועדה המקומית.

בדצמבר האחרון פנתה ים סוף לוועדה המחוזית בטענה כי הוועדה המקומית מסרבת לחתום על מסמכי התוכנית על מנת לפרסמה ברשומות, ומתנה את חתימתה בקבלת ערבות אישית של בעלי החברה היזמית או ערבות בנקאית אוטונומית בסכום של מיליוני שקלים כגיבוי לכתב השיפוי. בדיון בוועדת המשנה להתנגדויות בנושא שהתקיים בתחילת החודש, הסבירה הוועדה המקומית את רצונה להקטין את הסיכון כי תהיה חשופה לתביעות פיצויים בגין ירידת ערך דירות השכנים הגובלים בפרויקט, שמשרת בראש ובראשונה את התושבים, לאור מקרה קודם שבו התממש סיכון זה.

מנגד טענה עו"ד מירה בורנשטיין ממשרד הרטבי, בורנשטיין, בסון המייצגת את ים סוף כי אין כל בסיס חוקי לדרישת הערבויות של הוועדה המקומית. יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה גילה אורון החליטה לקבל את טענות היזמים, ולבטל את דרישת הוועדה המקומית. "הוועדה סבורה כי הערבויות שנדרשו אינן סבירות בנסיבות העניין", קבעה אורון, "לנוכח טיבן, היקפן ובשים לב לכך שמדובר בפרויקט שהוכרז על-ידי משרד הבינוי והשיכון כמתחם פינוי-בינוי וההתחדשות עירונית במיקום מרכזי בעיר, בשכונה ותיקה הינו בעל תועלת לסביבה כולה ולעיר".

"הוועדה המחוזית קיבלה את עמדתנו שאין תוקף בחוק לדרישה להעמדת ערבויות בנקאיות", מסרה בורנשטיין, "הדרישה פתחה פתח לרשויות להקפיא פרויקטים שלא היו לרוחן, מאחר שהיזמים נדרשו לרתק מיליוני שקלים לטובת ערבות בנקאית על תביעות שכלל לא ברור אם יוגשו. חשוב שיזמים שפעילים בעיר בפרויקטים של פינוי-בינוי ותמ"א 38 יידעו שהוועדה המחוזית קבעה כי הדרישה אינה סבירה".

מעיריית רמת-גן נמסר: "ללא קשר לפרויקט, הוועדה המקומית ערכה דיון בנושא לפני החלטת הוועדה המחוזית והחליטה לבטל את הדרישה לערבות אישית או ערבות בנקאית מכתב השיפוי. הדרישה תהיה מתן כתב שיפוי שעליו חתומה החברה".

צרו איתנו קשר *5988