הוסדרו הוראות חדשות בחוק בנוגע למיסוי נאמנויות

כפי שנחשף ב"גלובס", הנוהל החדש יאפשר לבעלי נאמנויות לדווח לרשות המסים על נכסי הנאמנות ולשלם מס מופחת על הרווחים ועל ההון שצברו בשנים הקודמות

שינוי החקיקה שנכנסו השנה לתוקף בנוגע למיסוי נאמנויות הובילו לבהלה בקרב בעלי הנאמנויות. הבוקר (א') מפרסמת רשות המסים הסדרי מעבר להסדרת תחולת ההוראות החדשות בחוק, אשר נועדו להרגיע מעט את השוק.

כפי שנחשף ב"גלובס", בחודשים האחרונים גיבשה ועדה ברשות המסים נוהל חדש, שיאפשר לבעלי נאמנויות לדווח לרשות על נכסי הנאמנות, ולשלם מס מופחת על הרווחים ועל ההון שצברו בשנים הקודמות.

ההסדר החדש שגובש יחול על נאמנויות שהוקמו לפני דצמבר 2013, ואשר היוצר שלהן הוא תושב חוץ, והנהנה בהן הוא תושב ישראל. על-פי הוראות ההסדר, נקבעו מספר קטגוריות אשר בכל אחת מהן נקבע חיוב שונה במס (בין שליש לשני שלישים מההכנסה החייבת) בתקופה הקובעת.

כמו כן, לגבי אותן קטגוריות ובמקרים המתאימים נקבע כי לחילופין, ניתן יהיה לשלם מס בשיעורים שבין 3%-6% המחושבים על הון הנאמנות (במקום על ההכנסה החייבת). כחלק מהסדר המעבר, ייקבע לנכסי הנאמנות, במקרים המתאימים, בסיס עלות חדש ויום רכישה חדש.

נאמנות הינה מערכת יחסים משפטית הנוצרת מכוח הסכם, במסגרתו מעביר בעל נכסים (יוצר הנאמנות) נכסים השייכים לו לידי אדם אחר (הנאמן), במטרה שהאחרון ינהלו לטובת אדם שלישי (הנהנה). הנאמן מחויב לטפל בנכס לפי תנאים הנקבעים בהסכם, לטובת הנהנה.

ככלל, על-פי החוק, עד לינואר 2014, ההכנסות שהופקו מנכסים השייכים לנאמנות שהיוצר שלה היה תושב חוץ והנהנה תושב ישראל לא היו חייבות במס בישראל לתקופה שאינה מוגבלת בזמן, למעט באותם מקרים שבהם לנהנה הישראלי השפעה על פעילות הנאמנות וחלוקת הכספים ממנה לנהנים.

במסגרת הדיונים בחוק ההסדרים טענה רשות המסים כי יתרון מיסוי זה נוצל לרעה במקרים מסוימים, כאשר ישראלים העבירו דרך תושבים זרים הון לא מדווח שלהם לנאמנות לטובת עצמם, כאשר השליטה בפועל על הנאמנות נתונה לנהנה הישראלי ולא לנאמן, או שיש מעורבות דומיננטית של הנהנה בהחלטות.

על רקע מקרים כאלה - בהם התגלה כי נישומים ניצלו לרעה את הוראות החוק המקלות - וכן על רקע הרצון להשוות את תוצאת המס בין העברת מתנה ישירות מתושב חוץ לתושב ישראל לבין העברתה בדרך של נאמנות, יזמה רשות המסים את תיקון החוק, כך שהחל מתאריך מינואר 2014 יחויבו גם נאמנויות אלה על הכנסתן במס בישראל.

לאור הקביעה כי מקום בו קיימת השפעה של הנהנה הישראלי נאמנויות אלה חייבות עוד קודם לתיקון החוק במס בישראל, מחד; ועל רקע הקושי באיתור והוכחת ההשפעה הזאת, מאידך; נקבע הסדר המעבר שבמסגרתו מוצעות מספר חלופות מיסוי שייקבעו על-פי מידת ההשפעה הפוטנציאלית של הנהנה בנאמנות.

ברשות המסים מבהירים כי הסדרי המעבר הינם וולונטריים, והם נועדו להעניק ודאות בנוגע לחבות במס של אותן נאמנויות זרות שהוקמו לפני כניסתם לתוקף של ההוראות החדשות בנוגע למיסוי נאמנויות.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988