תשובה מוכר את דלק אירופה לקרן בריטית ב-1.7 מיליארד ש'

לאחר שדיווחה אתמול על הסכם למכירת חברת הביטוח ריפבליק, הודיעה היום על מזכר הבנות למכירת דלק אירופה לקרן ההשקעות TDR תמורת 355 מיליון אירו‏

קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה ממשיכה למכור את השליטה בחברות הפורטפוליו שלה, ולהתמקד בפעילות חיפוש והפקת נפט גז. לאחר שדיווחה אתמול על הסכם למכירת מניות השליטה (55%) בחברת הביטוח האמריקנית ריפבליק תמורת 121 מיליון דולר הודיעה היום (ה') הקבוצה כי התקשרה במזכר הבנות מחייב עם קרן ההשקעות הבריטית ‏‏TDR‏, למכירת מלוא החזקותיה בחברת דלק אירופה, וזאת בתמורה כוללת של 355 מיליון אירו, בנטרול חוב.

‏‏קבוצת דלק שמה על המדף את דלק אירופה כבר בפברואר אשתקד, וכאמור רק כעת, לאחר מו"מ עם מספר רוכשים פוטנציאלים אחרים שלא הבשיל לכדי הסכם, חתמה על העסקה למכירתה. על הקושי במציאת רוכש במחיר המבוקש יעידו תנאי המימון הנדיבים לרוכשת, בדומה לאלו שיקבלו הרוכשים המיועדים של ריפבליק שהינם קבוצת משקיעים מארה"ב.

‏על פי מזכר ההבנות שנחתם תשלם ‏TDR‏ לקבוצת דלק רק 90 מיליון אירו במועד השלמת העסקה, וסכום דומה כעבור שנה. יתרת תמורה הרכישה, בגובה של 175 מיליון אירו (כמחצית מהתמורה הכוללת), תועמד ע"י קבוצת דלק כהלוואת מוכר ל-‏TDR‏ לפרק זמן של 5 שנים. כל התשלומים הנדחים, יישאו ריבית של 5% לשנה.

‏בעסקת ריפבליק, נזכיר, ‏אם וכאשר העסקה תושלם, תועבר מחצית התמורה לדלק במזומן והיתרה תועמד כהלוואה לרוכשים למשך 3 שנים, ובריבית שנתית של 6.5%. בשתי העסקאות המניות שיימכרו ישמשו כבטוחה להחזר ההלוואה לידי קבוצת דלק.

‏את דלק אירופה מחזיקה קבוצת דלק ע"י שתי חברות פרטיות, דלק פטרוליום (80%) ודלק ישראל (20%), אשר אגרות החוב שלהן נסחרות בבורסה. היות שמדובר במזכר הבנות ולא בהסכם‏ סופי, לא ציינו שתי החברות בדיווח לבורסה האם הן צפויות לרשום רווח או הפסד הון עם השלמת העסקה.

‏מבדיקת "גלובס" עולה, כי בניגוד לעסקת ריפבליק, שתסב כנראה הפסד לקבוצת דלק, הרי שבמכירת דלק אירופה, המנוהלת בידי בועז צ'צ'יק, צפויות החברות המחזיקות בה לרשום רווח הון של עשרות מיליוני אירו מהמימוש, שגובהו עתיד להיקבע באופן סופי בהתאם לשער החליפין של המטבע מול השקל.

‏דלק אירופה הוקמה למעשה בשנת 2007, כאשר החברה הבת דלק בנלוקס רכשה מחברת האנרגיה הבינלאומית שברון 869 תחנות דלק, הכוללות 400 חנויות במדינות הולנד, בלגיה ולוקסמבורג. עלות הרכישה שכללה גם רשת של 400 חנויות נוחות ומרכזים לוגסיטים נאמדה בכ-342 מיליון אירו.

‏‏תחנות הדלק עמדו זמן רב למכירה ולא הושקע בהן תשומת לב ניהולית. המטרה של קבוצת דלק הייתה למנף את הניסיון בתחום שיווק הדלקים והקמעונאות שצברה בארץ גם למדינות אירופה. מי שהופקד על המלאכה אז היה ציון גינת, שהחליט להרחיב עוד יותר את הפורטפוליו של החברה.

‏בספטמבר 2010, השלימה דלק אירופה את רכישת פעילות הדלקים של ‏BP‏ בצרפת, שכוללת 416 תחנות תדלוק, כ-300 חנויות נוחות, 200 מתקני רחיצת מכוניות והחזקות בשיעורים שונים בשלושה טרמינלים המשמשים לאספקה ואחסנה של דלקים בצרפת. עלות רכישת התחנות מ-‏BP‏, נאמדה בכ-175 מיליון אירו.

‏סה"כ נאמדת ההשקעה בהון של דלק פטרוליום ודלק ישראל בדלק אירופה בכ-280 מיליון אירו, כאשר לצורך מימון יתרת עלות הרכישה והפעילות נטלה החברה עצמה הלוואות נוספות, שהרוכשת תיטול על עצמה, שהיקפן הנוכחי נאמד בכ-365 מיליון אירו.

‏דלק אירופה סיימה את שנת 2013 ברווח נקי של 14 מיליון שקל, ירידה חדה של 75% לעומת הרווח שהושג בשנת 2012. המנכ"ל צ'ציק זכה אשתקד לשכר בעלות של 6.2 מיליון שקל, כשמתוך סכום זה 2.9 מיליון שקל קיבל במזומן, והיתרה בתשלום מבוסס מניות.

צרו איתנו קשר *5988