לאן נעלמו 150 מיליון שקל מכספי משקיעים בקרן אור?

(עדכון) - רשות ני"ע עצרה באופן דרמטי את הגיוסים בקרן של קבוצת טפירו, אשר שלמה מעוז משמש ככלכלן הראשי שלה, לאחר שמנהלי הקרן הבטיחו תשואה של 23% בשנתיים ■ מעוז: "אין לי קשר לקרן אור"

לאן נעלמו 150 מיליון שקל שהעבירו משקיעים לחברת קרן אור? את השאלה הזאת מעלים היום (ד') 29 משקיעים וסוכנים של קרן ההשקעות אור, מקבוצת טפירו של חיליק טפירו (אשר שלמה מעוז מכהן בה ככלכלן ראשי), שהגישו לבית המשפט בקשה דחופה למינוי מפרק זמני לקרן, במסגרתה הם טוענים כי הזרימו מיליוני שקלים לחברה, לאחר שהובטחה להם תשואה נאה להשקעתם, אך כיום אינם יודעים היכן מצוי כספם.

לבקשה הצטרפו גם עובדים ששימשו כסוכנים בחברה, ולטענם מצויים בחוסר ודאות באשר לכספם של המשקיעים ולשכר עבודתם, כמו גם שאר זכויותיהם. השופט עדי זרנקין קבע דיון דחוף בבקשה מחר (ה') בשעות הבוקר.

בבקשה, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה באמצעות עורכי הדין רמי קוגן, אוהד הראל, בת חן רחמים והדס ביטון, נטען כי הבקשה מוגשת בבהילות, ומבוקש ליתן בה החלטה דחופה ביותר, שכן "מדובר בחברה אשר התנהלה שלא כדין, בניגוד להוראות דיני ניירות ערך.

"החברה לא ממלאת אחר התחייבויותיה הכספיות כלפי המשקיעים השונים, והיא אף הודיעה ביום 29.4.2014 על 'השהיית' פעילותה, כאשר מושקעים בה כ-150,000,000 שקל המהווים את מיטב חסכונותיהם של אנשים פרטיים מקרב הציבור הרחב, ששוכנעו להאמין כי תשואה בת 10%, כמו גם קרן כספם לשנה - מובטחים. המשקיעים אינם יודעים היכן מצוי כספם, אולם ברור להם כי כספם אינו מצוי בקופת החברה".

לטענת המשקיעים, אם לא ימונה בהקדם מפרק זמני לתפיסת נכסי, זכויות ומסמכי החברה, הם ומשקיעים רבים נוספים עלולים למצוא את עצמם בפני שוקת שבורה וללא אפשרות לקבל, למצער, את כספי ההשקעה ההתחלתית.

כמחצית ממגישי הבקשה הנם אנשים פרטיים, שכירים ועצמאים, סטודנטים, זוגות צעירים וזוגות בגיל הפנסיה, אשר לטענתם הקצו עשרות ומאות אלפי שקלים ממיטב חסכונותיהם לטובת השקעה עבור החברה, בהסתמך על החזר מלוא ההשקעה ועל קבלת התשואה המובטחת. שאר המבקשים הם עובדי החברה.

בבקשה מתוארת השתלשלות האירועים שהובילה את המשקיעים להגישה. "הכול החל עת מר חיליק (יחיאל שמעון) טפירו, מנכ"ל ובעלי קבוצת החברות טפירו, הקים בחודש ספטמבר 2012 את החברה (אשר ידועה גם בשם המסחרי 'קרן אור'), שעיסוקה הינו, על-פי הפרסומים, בניהול פרויקטים בתחום הנדל"ן למגורים ו'השלמת הון', כפי שמפרסמת עצמה באתר האינטרנט של קבוצת טפירו", נכתב.

"בתוך זמן קצר לאחר הקמת החברה, החל טפירו לפעול לפרסום פעילות החברה באמצעי התקשורת והמדיה השונים וכן בקרב ציבור הלקוחות של קבוצת החברות טפירו (אשר למיטב ידיעת המבקשים, כללה בין היתר בית השקעות וחברה לשיווק שירותים פיננסיים).

"בפניותיה של החברה אל הציבור הרחב, הבטיחה החברה תשואה מובטחת תמורת השקעה כספית של כל משקיע, בהתאם להיקף השקעתו: 'קבוצת טפירו בראשות הכלכלן שלמה מעוז מעניקה לך הזדמנות להשקיע ולהרוויח בגדול: 8.5% תשואה מובטחת לשנה, 23% תשואה מובטחת לשנתיים'".

מודעת הפרסום לקרן שהקים חיליק טפירו
 מודעת הפרסום לקרן שהקים חיליק טפירו

"להרוויח בגדול"

החברה, נטען, דאגה ליצור לעצמה תדמית ומוניטין של חברה אמינה באמצעות שרבוב שמו ותמונתו של הכלכלן הידוע, מר שלמה מעוז, תחת הכותרת "תשואות זה לא רק לעשירים - גם לך מגיע ליהנות" ו"קבוצת טפירו בראשות הכלכלן שלמה מעוז מעניקים לך הזדמנות להשקיע ולהרוויח בגדול".

"כך, המשקיעים השונים טעו לחשוב כי המדובר בקרן מפוקחת על-פי דיני ניירות ערך, אך בדיעבד התברר להם כי המדובר בגוף שהתנהל באופן בלתי חוקי ובלתי אחראי בעליל", נכתב בבקשה.

לטענת המבקשים, בתוך זמן קצר יחסית, ובהתאם להצהרות החברה וטפירו, גייסה החברה סכום אסטרונומי של כ-150 מיליון שקל מקרב משקיעים מהציבור הרחב, להם הובטחה התשואה השנתית הקבועה. החברה גייסה את הכספים מקרב הציבור באמצעות התקשרות בהסכמי הלוואה, כאשר החברה הינה הלווה ואילו האדם הפרטי, הוא המלווה.

על-פי הסכם ההלוואה, הלקוח מקבל החזר של קרן וריבית של 8%-11.5% לשנה. על החזר הריבית היה להתבצע מדי חודש ביום קבוע (לרוב 7, 17 או 27-28 לחודש), כאשר על מנת ליצור נופך של אמינות, נטען, חתמה החברה על שטר חוב לטובת המלווה, וטפירו אף חתם על כתב ערבות אישית בצמוד לכל הסכם הלוואה.

"בתחילה ראו המשקיעים כי טוב, כאשר במשך מספר חודשים זכו לקבל את הריבית המובטחת בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה עליו חתמו ובמועד עליו סיכמו מראש הצדדים במסגרת הסכם ההלוואה. על כן, חרף העובדה כי החברה לא העבירה להם כל דיווח אודות מצב השקעתם, נטו לחשוב המבקשים כי הדברים כסדרם", נכתב בבקשת מינוי המפרק.

ואולם, בחודש פברואר השנה החלו להתפרסם ידיעות בתקשורת אודות החברה שהטילו ספקות רבים באשר לאמינות התחייבות החברה וטפירו לתשלום תשואה מובטחת, כאשר המדובר בהשקעה שיש בה, ככל השקעה אחרת, סיכון.

בנוסף, עלו חששות כי קיימת בעייתיות נוספת בהתנהלות החברה, לאור העובדה שחוק ניירות ערך קובע כי גיוס הון מהציבור שבו משתתפים יותר מ-35 ניצעים מחייב את הגוף המגייס לפרסם תשקיף מלא כאילו היה מדובר בחברה ציבורית, אבל החברה לא פירסמה תשקיף כזה וגייסה מהציבור 150 מיליון שקל.

בעקבות הפרסומים החלה רשות ניירות ערך לבדוק את התנהלות החברה ומצאה, ככל הידוע למשקיעים, כי המדובר בהתנהלות אשר מהווה ניסיון לא מוצלח לעקוף את הוראות דיני ניירות ערך, ולפיכך נדרשה החברה להפסיק את פעילותה.

"בהמשך לכך", מוסיפים המבקשים, "לפתע גילו המשקיעים השונים כי החברה איננה עומדת בהתחייבותה לתשלום הריבית לחודש אפריל, ומשקיעים שהיו אמורים לקבל את כספם ב-27 או ב-28 לחודש, כפי שקיבלו בחודשים קודמים, הופתעו לגלות כי החברה לא עמדה בהתחייבותה לתשלום הריבית החודשית והחלק היחסי בקרן. לפיכך הפרו החברה וטפירו באופן יסודי את התחייבויותיהם, ולמבקשים עילה להעמיד את נשייתם לפירעון מיידי".

במקביל, אתמול (ג') הודיע טפירו באתר האינטרנט של החברה כי היא משהה את פעילותה לאור דרישת רשות ניירות ערך.

"בהודעתו של טפירו אין כל התייחסות להחזרי ההשקעות של המשקיעים השונים, כאשר לכאורה אין ולא הייתה בפני החברה כל מניעה להחזיר למשקיעים את כספם, כאשר בוודאי שלא הייתה כוונה מצד רשות ניירות ערך למנוע מהמשקיעים לקבל, למצער, את הכספים שהלוו לחברה ללא התשואה", נכתב בבקשה.

עוד נטען כי מפניות שעשו המשקיעים השונים אל נציגי החברה, לא ידעו נציגי החברה ליתן למבקשים כל מידע מתי ואם בכלל תוחזר השקעתם ואף עובדי החברה, אינם יודעים היכן מושקעים כספי המשקיעים, וחרף העובדה שמדי שבוע כינס טפירו את עובדי החברה והאיץ בהם להמשיך ולגייס כספים, מעולם לא מסר להם לאן כספים אלה מוזרמים.

מעוז: לא קשור לקרן אור

שלמה מעוז מסר בתגובה: "התחלתי לעבוד עם קבוצת טפירו בתחילת ינואר 2014. לא הייתי מעולם ואינני שותף של מר טפירו, אני משמש ככלכלן ראשי של קבוצת טפירו ותו לא. חקירתה של רשות ניירות ערך אינה נוגעת בשום צורה אליי, ולכן הכתבה מכפישה את שמי בצורה לא ראויה ולא הוגנת.

"הקמפיין הפרסומי נעשה ללא ידיעתי ו/או אישורי. מיד לאחר שנודע לי שמשתמשים בשמי ותמונתי בקמפיין פרסומי, התבקש מר טפירו, על-ידי עורכי הדין יעקב לרר ותמר לרר ממשרד עורכי דין י.לרר-ע.בוברוב-ק.ארנון צלטנר, להסיר את שמי ואת תמונתי וכן כל קשר שלי לקמפיין זה.

"יתרה מכך, הריני להבהיר כי לא היה ואין לי קשר לחברת קרן אור. שימשתי ככלכלן ראשי של קבוצת טפירו בתחום המאקרו ושוק ההון, אינני חלק מהבעלים של חברת קרן אור, ולא לקחתי חלק בגיוס כספים לקרן זו בשום אופן וצורה".

צרו איתנו קשר *5988