בעל דירה חדשה יכול לפנות לחברת ביטוח שתתקן נזק במקום הקבלן

זאת גם במהלך שנת הבדק - כך עולה מפסיקת ביהמ"ש בתביעת הכשרה ביטוח

בעלי דירות שגילו נזקים בדירה חדשה שעדיין נמצאת בתקופת אחריות הבדק של הקבלן, יוכלו להעביר הטיפול לחברת הביטוח ולא להמתין לטיפול הקבלן באם זה מתארך - כך עולה מפסיקה של בית משפט השלום ברמלה בתביעה שהגישה חברת ביטוח כנגד קבלן.

הכשרה חברה לביטוח, שביטחה בביטוח מבנה דירה ברמת-גן, הגישה תביעת שיבוב (תביעה במסגרתה תובעת חברת ביטוח בשם המבוטח א"ח) נגד הקבלן, בטענה כי בשנת הבדק של המבוטחת נגרם נזק לדירתה.

האירוע בגינו הוגשה התביעה התרחש בנובמבר 2011, אז התגלתה נזילה של צנרת מים שעוברת מתחת לרצפת המסדרון. המים הציפו את הדירה וגרמו לנזקים כבדים למבנה.

המבוטחת, רוכשת הדירה, פנתה לקבלן שיתקן את הנזקים שנגרמו לבית כתוצאה מההצפה. במשך שבוע שלם הגיעו פועלים, הרימו מרצפות עד שמצאו את גורם ההצפה.

על-פי התביעה שהוגשה לבית המשפט, ברגע שתוקנה הנזילה, היה על המבוטחת להמתין לייבוש החול מתחת לריצוף. המבוטחת המתינה, אולם לאחר שהבינה כי הקבלן משתהה בהמשך הטיפול, פנתה לחברת הביטוח שלה.

חברת הביטוח שלחה נציג לבדוק את הרטיבות ולבחון האם המצב הקיים עומד בתקן. כאשר הבדיקה העלתה כי המצב הקיים חרג מהתקן, הורתה חברת הביטוח להחליף את החול והריצוף.

משהבחינה החברה הקבלנית כי חברת הביטוח נכנסה לתמונה והבינה שהיא צפויה לתביעת שיבוב, הזדרזה ופנתה למבוטחת ולחברת הביטוח ודרשה להפסיק את התיקון, אולם המבוטחת וחברת הביטוח השלימו את התיקון.

במסגרת תביעת השיבוב שהגישה הכשרה חברה לביטוח, באמצעות עו"ד ד"ר אסף ורשה, שנדונה בבית המשפט השלום ברמלה, טענה החברה הקבלנית כי על-פי חוזה המכר וחוק המכר היה על המבוטחת לפנות לקבלן שיבצע תיקון בתוך תקופת הבדק, ולכן אין עילה לתביעה.

בית המשפט דחה את טענת החברה הקבלנית וקיבל את עמדתו של בא-כוחה של חברת הביטוח. בית המשפט קבע כי המבוטחת עמדה בהוראות חוק המכר ובחוזה המכר עם הקבלן באשר נתנה לקבלן הזדמנות לתקן את הליקויים.

עוד הוסיף בית המשפט כי הזכות של הקבלן לביצוע תיקונים אינה אוטומטית, ויש לבחון כל מקרה לגופו.

בית המשפט חייב את הקבלן במלוא הנזק, לאחר שקבע כי שנת בדק אינה מונעת הגשת תביעת שיבוב, אלא תלויה בקבלן וכיצד הוא עמד ההתחייבות שלו לביצוע התיקון.