טייסים לבית המשפט: להשיב את גיל הפרישה מ-65 ל-67

איגוד הטייסים תוקף את החלטת רת"א לאמץ את הוראת הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית המגבילה את גיל הטיסה ל-65 - לעומת מגבלת הטיסה בישראל העומדת על גיל 67 ■ המשמעות: עשרות טייסים בני 65-67 יקורקעו

טייסים משתמשים באייפדים / צילום: סיון פרג'
טייסים משתמשים באייפדים / צילום: סיון פרג'

הטייסים הישראלים לא מוכנים שיקרקעו אותם לפני גיל 67. איגוד הטייסים הגיש בסוף השבוע (ה') עתירה לבית המשפט המחוזי בחיפה, במסגרתה הוא תוקף את החלטת רשות התעופה האזרחית (רת"א) לאמץ את הוראת הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית (ICAO) - שישראל חברה בו - המגבילה את גיל הטיסה המירבי ל-65, החל מ-13 בנובמבר.

לטענת הטייסים החברים באיגוד, ההוראה אינה מתאימה לתעופה הישראלית ולגיל הפרישה בישראל העומד על 67, והחלטת רת"א פוגעת בהם באופן בלתי מידתי ובלתי חוקי.

לפני כחודשיים העביר מנהל רת"א, גיורא רום, מסמך למנהלי חברות התעופה אל-על, ארקיע, ישראייר, ק.א.ל (קווי אוויר למטענים) ולאיגוד הטייסים, בו כתב כי החל מנובמבר השנה טייסים מעל גיל 65 לא יוכלו עוד לטוס בחברות תעופה מסחריות בארץ ובחו"ל. זאת, לעומת מגבלת הטיסה שעומדת כיום בישראל על גיל 67.

המשמעות המעשית של החלטת רת"א היא שעשרות טייסים מעל גיל 65, שפעילים כיום, ייאלצו להפסיק בקרוב לעבוד.

עוד ציינו ברת"א כי בכוונתם אף לבטל מ-13 בנובמבר השנה כל פטור שנתנה לטייסים מעל גיל 65 להמשיך ולטוס עד גיל 67.

באיגוד הטייסים הודיעו כבר אז כי בכוונתם להיאבק בהחלטת רת"א ואף שיגרו מכתב תגובה למנהל רת"א ולשר התחבורה, ישראל כ"ץ, בו טענו כי ההחלטה להגביל את הגיל המותר לטיסה ל-65 עומדת בניגוד להצהרות קודמות שנתן מנהל רת"א במכתב שכתב להם ביולי אשתקד.

לטענתם, במכתב, שעסק ב"עמדת מדינת ישראל בנושא גיל טייסים", כתב רום כי "גם אם תתקבל החלטה ב-ICAO לעדכן את ההוראות לעניין גיל הטייסים, לא תישלל יכולתי לאשר הפעלה שלא בהתאמה מלאה לסטנדרטים של ICAO (ובאופן מפורש, המשך מתן פטורים)".

"פגיעה בחופש העיסוק"

כעת, לאחר שרת"א לא נעתרה לבקשת הטייסים להקפיא את תחולת ההוראה המגבילה את גיל הטיסה, פונים הטייסים לבית המשפט בבקשה כי יתערב בנושא.

בעתירה - שהוגשה באמצעות עורכי הדין רנאטו יאראק, דנה יאראק-זהרוביץ ורון גנט ממשרד מ.פירון ושות' - נטען כי ההחלטה למנוע מטייסים שגילם עולה על גיל 65, אך טרם הגיעו לגיל 67 (גיל הפרישה לגברים), להמשיך ולשמש כטייסי משנה בטיסות מסחריות בנתיבים לאומיים ובינלאומיים, על אף שמדיניותה המוצהרת של רת"א במשך שנים רבות הייתה לאפשר זאת - "נתקבלה תוך התעלמות משיקולים ענייניים, חורגת באופן קיצוני ממתחם הסבירות ופוגעת פגיעה קשה ובלתי מידתית בחופש העיסוק של הטייסים, בכבודם ובזכויותיהם".

בעתירה צוין כי עד לאחרונה נהגה רת"א להעניק לטייסים שעמדו בבדיקות רפואיות ונמצאו בעלי כושר בריאותי מתאים, פטור מהאיסור לשמש כטייס משנה למי שמלאו לו 65 שנים, תוך הסבת מעמדם המקצועי והתעופתי מטייס מפקד לטייס משנה.

כעת, נטען, השינוי במדיניותה של רת"א נעוץ בקביעת הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית (ICAO) - כי מעתה יתאפשר לשני טייסים שגילם 60-65 לנהל יחד טיסה בינלאומית (זאת, בניגוד למצב עד כה, לפיו אחד הטייסים היה צריך להיות צעיר מ-60).

ההוראה ניתנה לאור המסקנה כי הצפיות לסיכון לטיסה היא בלתי סבירה באופן קיצוני ("extremely improbable"). במסגרת שינוי המדיניות, הוחלט כי ההמלצה שהייתה עד כה - לפיה לא יינתן רישיון לטייס לשמש כטייס משנה בטיסה מסחרית לאחר הגיעו לגיל 65 - תשודרג למעמד של "אמת-מידה" (STANDARD), שהיא יותר מחייבת.

ואולם, לטענת איגוד הטייסים, "החלטת ICAO לשדרג את ההמלצה ביחס לגיל הטיסה המרבי ל-STANDARD איננה מבוססת על נימוקים שעניינים מגבלות בריאות, ביטחון או אי-התאמה של טייסים בגיל העולה על גיל 65 לשמש כטייסי משנה בטיסות מסחריות, ואף אין ביסודה כל ממצא מדעי, רפואי או סטטיסטי חדש, אשר יש בו כדי לשלול מתן רישיונות טיסה לטייסים שגילם עולה על גיל 65".

עוד נטען, כי העובדה שארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית הפך את ההמלצה ביחס לגיל הפרישה ל"STANDARD (אמת-מידה)" - אין משמעה כי מדינת ישראל, באמצעות רת"א, מחויבת לקבל את אמת-המידה "ככזה ראה וקדש".

לטענת הטייסים, בהתאם לסעיף 38 לאמנת שיקגו (אמנת התעופה הבינלאומית), כל מדינה הסבורה כי "אמת-המידה" הרלוונטית אינה ברת-ביצוע או אינה מתאימה לפרקטיקה הנהוגה אצלה, לפי שיקול-דעתה, רשאית להודיע ל-ICAO על "שוני" שמשמעותו הסתייגות מה-"STANDARD" - כך שגם רת"א רשאית להמשיך ולהעניק רישיונות ופטורים לטייסים שגילם עולה על 65, במגבלות שונות - ובלבד שתפרט את הדבר ברישיונם של הטייסים הללו - והכול, נטען, כפי שרת"א נהגה לעשות עד אוגוסט 2014.

"טייסים אלה יוכלו להמשיך ולהטיס מטוסים בטיסות נוסעים מסחריות, בתחום מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל או מעל הים הפתוח או בתחום מרחב הפיקוח של מדינה זרה, כל עוד הדבר אינו סותר את דיניה של אותה מדינה - הכול כפי שהיה עד כה", נכתב בעתירה.

ואולם, צוין כי "לא זו בלבד שרת"א מסרבת להודיע ל-ICAO על שוני כאמור, אלא שהיא אף הודיעה על ביטול מדיניותה לאפשר לטייסים עד גיל 67 לשמש כטייסי משנה בטיסות מסחריות - וזאת אפילו בטיסות פנים-ארציות, אשר ה-'STANDARD' אינו עוסק בהן".