הבינלאומי הרוויח 146 מיליון שקל; התשואה להון - 8.6%

הבנק רשם עלייה קלה ברווח ברבעון השלישי ■ ההכנסות מריבית ירדו ל-690 מיליון שקל, כ-27% פחות מהרבעון המקביל; ההכנסות מריבית נטו לאחר הפסדי אשראי ירדו בכ-3% ל-530 מיליון שקל ■ יחלק דיבידנד של 55 מיליון שקל

סמדר ברבר צדיק, הבנק הבינלאומי / צלם תמר מצפי
סמדר ברבר צדיק, הבנק הבינלאומי / צלם תמר מצפי

הבנק הבינלאומי דיווח היום (ד') על תוצאות הרבעון השלישי של 2014, מהן עולה כי הבנק בניהולה של סמדר ברבר צדיק רשם יציבות יחסית ברווח הנקי שהסתכם ב-146 מיליון שקל, עלייה קלה של 1.4% לעומת הרווח ברבעון השלישי ב-2013.

התשואה להון הגיעה ל-8.6% ברבעון השלישי. ההכנסות מריבית של הבנק הבינלאומי ירדו ברבעון השלישי ל-690 מיליון שקל, כ-27% פחות מהרבעון המקביל. ההכנסות מריבית נטו לאחר הפסדי אשראי ירדו בכ-3% ל-530 מיליון שקל.

הדיקטוריון החליט על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות הבנק בסך כולל של 55 מיליון שקל.

האשראי לציבור, נטו גדל ב-4.5% והסתכם ב-69.9 מיליארד שקל. פקדונות הציבור גדלו ב-3.9% לכ-88.7 מיליארד שקל. ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק גדל ב-4.7% והסתכם בכ-7 מיליארד שקל. יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון (באזל 3) עמד על שיעור של 9.93%.

נכסי הלקוחות של הבינלאומי צמחו בכ-35 מיליארד שקל, גידול של 12.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סך נכסי קבוצת הבנק הסתכם ב-111.3 מיליארד שקל, גידול של 3.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

לדברי המנכ"לית ברבר-צדיק, "תוצאות קבוצת הבינלאומי משקפות את המשך הצמיחה והגידול בהיקפי הפעילות, דבר שניכר בגידול בתיק האשראי, בהיקף נכסי הלקוחות, ובהכנסות מפעילות לקוחות בשוק ההון. בד בבד ממשיך הבינלאומי לשמר את האיתנות הפיננסית ולהוביל ביחסי ההון, הנזילות, ואיכות הנכסים".

צרו איתנו קשר *5988