מנכ"ל משרד הבינוי מתנגד להעתקת מחנות צה"ל לדרום

מנכ"ל משרד הבינוי: "האוצר מתחמק ממימון העתקת המחנות בניגוד לחוק יסודות התקציב" ■ המחנות העיקריים שיפונו: צריפין, סירקין ותל השומר ■ האוצר: עמדת משרד הבינוי, המסכלת את ביצוע התוכנית, תמוהה

מחנה השלישות ברמת גן / צילום ארכיון: תמר מצפי
מחנה השלישות ברמת גן / צילום ארכיון: תמר מצפי

מנכ"ל משרד הבינוי, שלמה בן אליהו, יוצא נגד החלטת הממשלה שהתקבלה רק בשבוע שעבר לקידום הפינוי של בסיסי צה"ל ממרכז הארץ. בן אליהו שיגר מכתב לכל חברי מועצת מקרקעי ישראל, ובו הוא מבקש להתריע כי אופי ההחלטה שהתקבלה בממשלה - עם דגש על העובדה שרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) היא זו שאמורה לשאת במימון הפינוי, עלות של מיליארדי שקלים - עשוי לפגוע בהתנהלות רמ"י בתחומים אחרים. במקביל תוקף בן אליהו במכתבו את משרד האוצר וטוען כי המימון של פינוי המחנות צריך להיות באחריותו: "התחמקותו של משרד האוצר ממימון התזרים הנדרש להעתקת המחנות עומדת בניגוד לחוק יסודות התקציב, ותגביל את יכולתן ושיקול דעתן של הממשלה והמועצה לקבוע מדיניות קרקעית, ככל שזו תגרום להפחתה בהכנסות רמ"י מהקרקע".

באוצר יצאו היום (ג') נגד הטענות של בן אליהו, אמרו שמדובר בטענות תמוהות והעלו גם שאלה לגבי סמכותו של המנכ"ל בנושא: "שר הבינוי הצביע בעצמו בעד התוכנית בישיבת הממשלה והיה שותף לאישורה פה אחד, כך שלא ברור בשם מי מדבר מנכ"ל משרד הבינוי. החלטת הממשלה לפינוי בסיסי צה"ל תאפשר ותוביל לבניית 60 אלף יחידות דיור בלב אזורי הביקוש. החלטה זו מהווה נדבך משמעותי בפתרונות שאותם מקדמת הממשלה לפיתרון מצוקת הדיור והאמרת מחירי הנדל"ן. על כן, עמדת משרד הבינוי, המסכלת את ביצוע התוכנית, תמוהה, שכן בעיה לאומית זו הינה בתחום הפעילות שלו. יתרה מכך, נציין כי ההחלטה התקבלה לאחר עבודת מטה ממושכת ומקצועית בדגש על בניית התוכנית הכלכלית המלווה את הפרויקט. פנייתו של מנכ"ל משרד הבינוי מעידה בעיקר על חוסר הבנה של פרטי ההסכם והעבודה המקצועית המלווה אותו ופוגעת לצערנו בסדרי עבודת הממשלה".

גם במשרד המשפטים התייחסו היום לטענות של מנכ"ל משרד הבינוי ומסרו: "לאחר בחינה מקיפה של ההשלכות האפשריות של ההחלטה על פעילות מועצת מקרקעי ישראל ורשות מקרקעי ישראל, ובהתבסס על נתונים וטיעונים של משרד האוצר ורמ"י, הגענו לכלל מסקנה כי על אף מגבלות מסוימות שיוטלו על המועצה ועל רמ"י, ההחלטה עדיין מאפשרת לגופים אלה גמישות מספקת לקביעה ולביצוע שוטף של המדיניות הקרקעית, ולקבלת החלטות שוטפות נוספות בשנים הבאות בנושאים שעליהן אמונה המועצה. הדברים הובררו בישיבה שהתקיימה אצל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי), ארז קמיניץ, ואף נכתבו בדברי ההסבר להחלטת הממשלה. לנוכח ההסברים שהתקבלו על ידי משרד האוצר ורמ"י, נמצא כי ההחלטה אינה סותרת את הוראות הדין בעניין זה, וניתן אף לקבלה בתקופת בחירות. עוד יצוין כי בקשת מנכ"ל משרד הבינוי כפי שהובאה במכתבו נדונה בממשלה ונדחתה על ידה לפני קבלת ההחלטה".

כאמור, במכתבו טוען בן אליהו כי החלטת הממשלה כפי שאושרה לא תאפשר לרמ"י התנהלות תקינה: "אם אכן יתקבל מתווה ההסכם כפי שעולה כעת בדיונים בין הצדדים, תוגבל יכולתה של רמ"י לבצע את מטלותיה ותוגבל יכולתה של הממשלה להנחות את המועצה בנושא מדיניות הדיור וניהול הקרקעות בישראל. כך למשל, חלק גדול מהחלטות הממשלה והמועצה בתחום מדניות הדיור, מביאות להפחתה בהכנסות המדינה מהקרקע, כגון החלטות בנושא אזורי עדיפות לאומית, מחיר מטרה, מחירי קרקע ליישובים הבדואים והנחות לחיילים משוחררים... החלטות כאלו לא יתאפשרו מאחר ולב ההסכם הינו התחייבות רמ"י להעביר לחברה שבאחריות משרד הביטחון את הכנסותיה מהקרקע בסכומים הדרושים לתזרים העתקת המחנות, הן את התקבולים מפינוי המחנות עצמם והן, על פי הצורך, מתקבולי קרקע אחרים!"

מנכ"ל משרד הבינוי מסר היום בתגובה לדברים כי המכתב נשלח על ידו לחברי מועצת מקרקעי ישראל כחבר המועצה, ללא תיאום עם שר הבינוי. התייחסות שר הבינוי אורי אריאל לא התקבלה עד סגירת הגיליון.

בנוסף, עיון בהחלטת הממשלה שהתקבלה בשבוע שעבר מעלה כי סעיף בהחלטה קובע כי המימון למעבר בסיסי צה"ל ייעשה על פי יכולתה של רמ"י לעמוד בכך, מה שאמור לתת מענה לטענות של מנכ"ל משרד הבינוי: "ייקבעו ההסדרים בין אגף התקציבים ורמ"י, אשר יבטיחו את העמידה בתקציב הנדרש בהתאם לטבלה כאמור, גם אם בשנה מסוימת רמ"י לא תעמוד בתזרים הנדרש מההכנסות האמורות לעיל. ככל שהמקורות העומדים לרשות רמ"י יאפשרו לה להקדים תשלומים מהתקופה המפורטת, תקדים הרשות תשלומים לחברה ע"פ שיקול דעת הרשות".

מקורות הבקיאים בסוגיה הוסיפו ואמרו היום כי ההחלטה המפורטת אושרה פה אחד בממשלה, ולכן היא מחויבת אליה. עוד הוסיפו אותם מקורות כי את התוכנית גיבשו בשנה האחרונה מנכ"ל משרד ראש הממשלה הראל לוקר, עם ראש אגף תקציבים באוצר אמיר לוי, מנכ"ל משרד הבטחון דן הראל, ראש רשות מקרקעי ישראל בנצי ליברמן, סגן ראש אגף תקציבים ערן ניצן והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה ארז קמיניץ - ובשל ההיקף חסר התקדים של המיזם, גובש מודל מימוני אשר יבטיח את העתקת המחנות. במסגרת זו נבחנו חלופות לגבי פתרונות מימון. בד בבד, בוצעה עבודה מעמיקה לגבי העלויות האובייקטיביות של העתקת המחנות.

מחנות צהל מרכזיים שיפונו
 מחנות צהל מרכזיים שיפונו

צרו איתנו קשר *5988