עד סוף החודש ניתן למשוך קופות גמל לא פעילות ללא מס

החל מאפריל, בעלי קופות גמל עם עד 7,000 שקל, שנפתחו לפני 2008 ולא בוצעו בהן הפקדות מדצמבר 2011 - לא יזכו להטבות מס

דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי
דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי

מחזיקים בקופת גמלשסך נכסיה לא עולה על 7,000 שקל, ושאינכם מפקידים אליה כסף כבר כמה שנים? אם כן, נשארו לכם רק כשלושה שבועות שבהם תורשו לפדות את הכספים ללא אובדן הטבות מס. החל מאפריל הקרוב ייסגר חלון הזמנים שאפשרה המדינה למשיכת הכספים, ואז פדיונם ילווה באובדן הטבות המס.

על מה מדובר? בספטמבר 2013 הגיעו אגף שוק ההון באוצר וועדת הכספים בכנסת לפשרה בנוגע לדמי הניהול המינימליים שיורשו חברות ניהול קופות הגמל לגבות מלקוחותיהן.

באותה הזדמנות, וכפתרון לכל אלו שמחזיקים בקופת גמל לא פעילה ובהיקף מזערי, שהצבירה בה תיאכל בקצב גבוה כתוצאה מגביית דמי הניהול המינימליים, קבעו האוצר והכנסת שחוסכים בקופות גמל לא פעילות, עם חשבונות בהיקף של עד 7,000 שקל (מאז השתנה הרף האמור בתלות במסלול שהחוסך נמצא בו), יורשו למשוך בשנה וחצי הקרובות את כספם ללא תשלום מס.

לא כל בעלי חשבונות הגמל והפנסיה הקטנים יוכלו ליהנות מהפטור מתשלום המס כאמור. מדובר על חשבונות לא פעילים של עמיתים, שפתחו את הקופה לפני 2008, ולא בוצעו בהם הפקדות מחודש דצמבר 2011.

עתה, כאמור, חלון הזמנים מגיע לקצו, ועל פי גורמים המעורים במתרחש, "פחות מרבע מהזכאים מימשו את זכותם למשוך, וזה חבל". זאת משום שמי שלא יממש את זכותו למשוך את כספו עד סוף החודש, יראה כיצד החשבון הקטן שלו משרת בעיקר את תשלום דמי הניהול המינימליים (שכנראה יהיו גבוהים מהתשואה שתושג).

לפני כשנה וחצי גילו באוצר ש"בקופות הגמל קיימים למעלה מ-2 מיליון חשבונות ישנים עם יתרות נמוכות שנפתחו לפני שנת 2008, ואינם פעילים עוד. חשבונות אלה מהווים כ-40% מסך החשבונות בקופות הגמל, לעומת משקלם הכספי מתוך סך הנכסים המנוהלים, הנאמד בכ-1.5% בלבד". בעקבות כך שפחות מרבע מהזכאים מימשו את הזכאות האמורה, הרי שישנם עדיין חשבונות רלבנטיים רבים מאוד, שראוי ורצוי שבעליהם יפעלו לשינוי מצב הכספים.

ההיתר למשיכת הכספים כאמור, לצד קביעת דמי הניהול המינימליים שקופות הגמל יהיו רשאיות לגבות הם צעדים משלימים לרפורמה בדמי הניהול המקסימליים בשוק הגמל וביטוחי המנהלים, שנכנסה לתוקפה ב-2013.

אז ירדו דמי הניהול השנתיים המרביים המותרים לגבייה בקופות הגמל ובביטוחי המנהלים מרמה של עד 2% מהצבירה, ל-1.05%, לצד דמי ניהול חדשים, של 4% מהפרמיה השוטפת.

צרו איתנו קשר *5988