"הירידות האחרונות בבורסה - תיקון חד לאחר עליות ממושכות"

כלכלני בנק אגוד ממליצים שלא לעשות שינוי ברכיב המנייתי בתיקי ההשקעות: "לאורך זמן עדיין צפויה תשואה עודפת בתמיכת רמת הריביות המוניטריות הנמוכה בעולם הצפויה להישמר" ■ כלכלני לאומי, שבמהלך שנת 2015 הקטינו ההמלצה לחשיפה למניות מ"גבוהה" ל"בינונית": לא לעשות שינויים בתיק

בורסת תל אביב / צילום: תמר מצפי
בורסת תל אביב / צילום: תמר מצפי

למרות הטלטלה בשווקים, מחירי הנפט הצונחים והחששות לגבי הצמיחה הגלובלית, הבורסה בת"א מפגינה עוצמה וסיימה את שבוע המסחר החולף בעלייה של כ-0.8% במדד המעו"ף. מתחילת השנה ירד המדד בכ-5.0%, לאחר עלייה של כ-4% בשנת 2015.

כלכלני בנק לאומי ממשיכים להמליץ בסקירת סוף השבוע שלהם שלא לשנות את היקף החשיפה המנייתית בתיקי ההשקעות, לאחר שבמהלך שנת 2015 הקטינו חשיפה זו מ"גבוהה" ל"בינונית". הכלכלנים מציינים, כי "רמת התנודתיות בשווקים מוסיפה להיות גבוהה מאוד ומבין מכלול הגורמים המעיבים בנקודת הזמן הנוכחית על שוקי ההון, הסיכון של התפתחויות שליליות בכלכלה הסינית נראה כמהותי ביותר. בנוסף, הולך וגדל הפער בכלכלה העולמית בין ענפי השירותים אשר מוסיפים לצמוח, ובין ענפי התעשייה המסורתיים שמצבם טוב פחות".

בלאומי צופים בתרחיש המרכזי צמיחה גלובלית מתונה אך חיובית. "מצב משקי הבית ופעילות סקטור השירותים בארה"ב ובאירופה מוסיפים להשתפר, גם אם בקצב מתון בהשוואה לעבר. מאידך, הכלכלה הגלובלית תושפע לרעה מההתפתחויות השליליות בענפי האנרגיה, התעשייה הכבדה, ובמדינות המתפתחות", הם מעריכים.

הכלכלנים ממליצים למשקיעים לתת דגש על איזונים נכונים בין נכסי סיכון (מניות, סחורות, אג"ח קונצרני) לבין רכיבי הנזילות והאג"ח הממשלתי המהווים "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, לצורך שמירה על רמת סיכון סבירה בתיק. "גם חשיפה מטבעית בדגש על הדולר עשויה לתרום להקטנת הסיכון. איזונים אלה כבר באים לידי ביטוי מזה תקופה בתיקי ההשקעות המומלצים", לדבריהם.

כזכור, ביום רביעי הפדרל ריזרב החליט שלא להעלות ריבית לאחר שהעלה אותה בחודש שעבר, ובלאומי מציינים כי הפד רומז על קצב העלאת ריבית מתון יותר. "הטון המעט פחות חיובי שעלה מהצהרת הפד בנוגע למצב הכלכלה, יחד עם הערכתו כי הריבית צפוייה להמשיך ולעלות בקצב מתון, מרמזים כי קצב העלאת הריבית בפועל במהלך השנה הקרובה יהיה מתון יותר ביחס לתחזיות מחודש דצמבר, שצפו ריבית של כ-1.4% בסוף שנת 2016. החלטת הריבית והטון המרוכך שעלה ממנה תאמו את ציפיות המשקיעים, שכבר הנמיכו בחודש האחרון את תוואי הריבית החזוי על ידם".

תשואה שוטפת באג"ח קונצרני 

באשר להשקעה באג"ח הקונצרני, בלאומי כותבים כי "קצב צמיחה חיובי אך מתון בעולם ובישראל במהלך 2016, תומך באחזקת נתח מהותי מתיק ההשקעות באפיק זה, בדירוגים גבוהים, אשר עשוי לספק תשואה שוטפת בסביבה כלכלית זו. בתוך כך, אפיק האג"ח הקונצרני בדירוגי השקעה בארה"ב מספק תמורה עדיפה ביחס לסיכון, בהשוואה לאגרות חוב מקבילות בישראל, ומומלצת הטיה בתיקים לטובת אפיק זה. בנוסף, שיפור מסוים בתמחור אג"ח קונצרני מקומי בהשוואה לאג"ח ממשלת ישראל, תומך בהגדלת החשיפה לאג"ח קונצרני על חשבון אג"ח ממשלתי, בדגש על הדירוגים האיכותיים ביותר", כותבים בבנק.

עוד מציינים בלאומי, כי "הפער בין הריביות המוניטריות של ארה"ב ושל ישראל עשוי להתרחב מעט במהלך שנת 2016. יתכן שפער זה יביא לעלייה בתנודתיות שער החליפין. אנו ממליצים על חשיפה מט"חית בתיק ההשקעות באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל ללא גידור החשיפה המטבעית. יחד עם זאת, נציין כי בטווח הקצר, השקל עשוי לרשום תיסוף במידה ותחול רגיעה בשוקי ההון".

באשר לשוק הסחורות, בלאומי ממשיכים להמליץ על חשיפה מזערית בלבד, למרות התמחור הזול. זאת, כיוון ש"התאוששות הביקושים הגלובליים לסחורות אינה צפויה בטווח המיידי. הערכה זו מבוססת על כך שקצב הצמיחה העולמי צפוי להמשיך להיות מתון יחסית, ושהצמיחה העולמית תמשיך להיות ממוקדת בענפי השירותים והטכנולוגיה העילית, ולא בענפי התעשייה הכבדה", לדבריהם.

בנק אגוד:  הירידות האחרונות - תיקון חד לאחר עליות ממושכות 

גם כלכלני בנק אגוד ממליצים למשקיעים שלא לשנות את הרכיב המנייתי בתיק ההשקעות, וממשיכים להמליץ על השקעה בחלוקה של 60% מהמניות בחו"ל ו-40% בישראל. מבחינת החשיפה הכללית למניות, באגוד ממליצים על 18% חשיפה בתיק המייצג ו-32% ובתיק הספקולטיבי. "האפיק המנייתי לאורך זמן עדיין צפוי להניב תשואה עודפת בתמיכת רמת הריביות המוניטריות הנמוכה בעולם הצפויה להישמר. הירידות האחרונות הינן תיקון חד לאחר עליות ממושכות. התנודתיות הגבוהה צפויה להימשך השנה", הם כותבים.

בהתייחס לחשיפה הגיאוגרפית ממליצים באגוד על "ארה"ב - 58%, אירופה - 23% כאשר אנגליה נכללת בתוך חשיפה זו. אסיה ללא יפן - 7%, יפן - 12%. מומלצת השקעה במניות גלובליות בעלות תזרימי מזומנים יציבים. אנו ממשיכים בהמלצתנו להיחשף לדולר באמצעות האפיק המנייתי".

מבחינת הסקטורים בארה"ב מומלצת השקעה בסקטור הפיננסיים, על רקע הצפי להמשך העלאת הריבית השנה בקצב מתון, המשך הצמיחה והשיפור בכלכלה האמריקאית; הם ממליצים גם על תת הסקטור - הבנקים האיזוריים בארה"ב; סקטור החברות הביטחוניות, סקטור הצריכה המחזורית בשל המשך השיפור בכלכלה, סקטור הבריאות המאופיין בחברות גלובליות יציבות בעלות תזרימי מזומנים גבוהים; בנוסף מומלץ גם סקטור הטכנולוגיה על רקע התייעלות החברות. ללקוחות ספקולטיביים הם ממליצים על סקטור התעופה בשל מחירי האנרגיה הנמוכים יחד עם השיפור המתמשך בכלכלה האמריקאית, שילוב הטומן פוטנציאל צמיחה להמשך עליית ערך בסקטור זה; וכן תת סקטור הביומד בשל הפוטנציאל הגלום בו.

 

צרו איתנו קשר *5988