גם מני נפתלי מערער: להגדיל הפיצוי ממעון רה"מ ל-240 אלף שקל

זאת לאחר שביה"ד האזורי קבע כי יפוצה ב-150 אלף שקל ■ נפתלי, אב הבית לשעבר במעון רה"מ, טוען בערעור כי ביה"ד האזורי טעה כשדחה את טענתו בדבר קיומה של הבטחה שלטונית שנתן לו עזרא סיידוף, סמנכ"ל בכיר במשרד רה"מ

אחרי שאשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, וכן המדינה ערערו לבית הדין הארצי לעבודה על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים לקבל את תביעתו של מני נפתלי, אב הבית לשעבר במעון ראש הממשלה - כעת גם נפתלי עצמו מפתיע ומגיש ערעור במספר סוגיות.

למרות שבית הדין פסק לו פיצוי בסך 150 אלף שקל וכן הוצאות משפט, מערער נפתלי, באמצעות עורכות הדין נעמי לנדאו ונאווה פינצ'וק אלכסנדר, על מספר קביעות של בית הדין האזורי, שבהן הוא טעה לטענתו, ומבקש להגדיל את הפיצוי שיקבל ל-240 אלף שקל.

בין היתר טוען נפתלי בערעור כי בית הדין האזורי לעבודה טעה כשדחה את טענתו בדבר קיומה של הבטחה שלטונית שנתן לו עזרא סיידוף, סמנכ"ל בכיר במשרד הממשלה. לדברי נפתלי, סיידוף הבטיח לו קבלת תקן ולאייש את משרת אב הבית באופן קבוע, אך הבטחה זו הופרה. לטענת נפתלי, הוא הסתמך בתום-לב על ההבטחה המינהלית של סיידוף לקבלת תקן קבוע. 

כן טוען נפתלי בערעורו כי בית הדין האזורי טעה כשפסק לו פיצוי כספי בלבד לאור התנהלותה של המדינה, שהפרה את חובת הגילוי המלא המוטלת עליה, תוך הטעייתו. "טעה בית הדין קמא כאשר פסק למערער פיצויים כספיים מזעריים ולא אכיפת ההסכם - משמע, חזרתו של המערער לעבודה בשרות המדינה בתקן קבוע, בדיוק כפי שהובטח לו על-ידי המדינה... נפתלי יטען כי על בית הדין קמא היה לחייב את המשיבים בתשלום הקנס הקבוע בסעיף 26(ג) לחוק שעות עבודה ומנוחה, בגין 32 הפעמים בהם המשיבים הפרו אותו ובסך כולל של כ-240 אלף שקל", נטען בערעור.

הסכסוך בין נפתלי למעון ראש הממשלה ולשרה נתניהו נמשך כבר כשנתיים. נפתלי הגיש תביעה נגד מעון ראש הממשלה, שבה טען כי המדינה קיפחה את זכויותיו בעת שהועסק במעון ראש הממשלה כאב בית. כן העלה נפתלי טענות קשות נגד התנהלותה של שרה נתניהו כלפיו. בית הדין האזורי לעבודה קיבל את התביעה ברוב, פסק לנפתלי פיצוי בסך 150 אלף שקל שישולם לו מקופת המדינה וכן הוצאות משפט ומתח ביקורת על נתניהו.

על אף שלא נתבעה באופן אישי, בחודש שעבר הגישה נתניהו ערעור על פסק הדין. "המערערת לא הייתה צד לתביעה אלא עדה שנצטוותה על-ידי בית הדין להעיד בתצהיר. לפיכך לא יכולה הייתה להביא עדים, חיזוקים או ראיות לתמוך בדבריה. למרות זאת, בית הדין קבע שהיא כשלה באי-הבאת חיזוקים לעדותה, זאת תוך שבית הדין עצמו הוא שמנע ממנה לחזק את ראיותיה", כתבו עורכי דינה של נתניהו בערעור. 

לטענת שרה נתניהו, "בית הדין האזורי קבע כי המערערת לא הביאה ולוּ 'בדל ראיה' התומכת בטענתה בעניין ההטרדה המינית שביצע התובע בעובדת המעון, למרות שהתובע בעצמו הודה כי עובדת המעון טענה כנגדו בעניין זה, במהלך חקירתו הנגדית". 

 

בערעור של שרה נתניהו מודגש כי לא רק שהוגשה כנגד נפתלי תלונה למשטרה בגין הטרדה מינית ומעשים מגונים על-ידי עובדת המעון, אלא שגם פורסם כי התובע ביצע הטרדה מינית נוספת של עובדת מעון אחרת. 

"כמו כן, קיימות עדויות המעידות על אופיו האלים והפרובוקטיבי של התובע, ובכלל זה ניצול תפקידו כאב בית במעון לצורך קבלת הטבות, התנהגות אלימה כלפי תושבת עירו וניסיון סחיטה באיומים", נטען.

בהמשך הגישה גם הפרקליטות ערעור על החלטת בית הדין האזורי.

עו"ד נעמי לנדאו, מומחית לדיני עבודה, המייצגת את מני נפתלי, מסרה: "מני נפתלי נחוש לעמוד על זכויותיו עד תום, ובטוח בצדקתו במאת האחוזים. מלבד מיצוי זכויותיו האישיות, נפתלי חש חובה עמוקה להגן גם על העובדים הנוכחיים והעתידיים במעון ראש הממשלה מפני אי-מילוי הבטחות שלטוניות ללא כיסוי ומפני העבדתם בפרך כמו היו עבדים, תוך התנכלות תעסוקתית קשה. מני נפתלי חש תמיהה לנוכח החלטת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים לדחות את תביעתו בגין הוצאת לשון הרע שהגיש נגד ראש הממשלה, וזאת על אף שראש שהממשלה התעלם מתביעה זו ולא טרח כלל להגיש את גרסתו.

"נוסף על כך, הגיעה העת שבית הדין לעבודה יפסוק סכומים גבוהים יותר, שיביעו את שאט-הנפש ממעשי הנתבעים, כפי שהובעה במלים קשות מאוד בפסק הדין, באופן שיהוו פיצוי הולם על הנזקים הממוניים והלא ממוניים שנגרמו לתובע".

עו״ד יוסי כהן המייצג את משפחת נתניהו מסר בתגובה: "אין גבול לעזות המצח של מני נפתלי החשוד בהטרדה מינית ובביצוע מעשים מגונים במעון ראש הממשלה. בערעור שהגשנו על פסק הדין, מפורטת שורה ארוכה של מעשי אלימות, הצהרות שקר ודיווחים כוזבים שביצע מני נפתלי, ואנו נוכיח את הדברים בבית המשפט. חשוב לזכור: גם הפרקליטות, בערעור שהגישה על פסק הדין בעניין מני נפתלי, ציינה כי ׳המדינה סבורה כי נפלו טעויות בקביעות העובדתיות בפסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה".