הוט ו-yes ביקשו אישור לשת"פ רגולטורי נגד 2 ו-10

פנו לרשות ההגבלים העסקיים, וזאת בשל כוונות הערוצים המסחריים לשנות את החוק כך שיתיר להם לגבות תשלום על שידוריהם ובקשתם לנהל את מערך עידן פלוס

לוגו יס הוט hot yes / צלם: יחצ
לוגו יס הוט hot yes / צלם: יחצ

החברות הוט ו-yes פנו לרשות ההגבלים העסקיים וביקשו שיותר להן לשתף פעולה רגולטורי בנושא המאבק מול זכייניות ערוץ 2, קשת ורשת, וערוץ 10, שדורשים לקבל לידיהן את ניהול מערך הפצת השידורים עידן פלוס. לאחרונה העלו הערוצים המסחריים את הדרישה במסגרת ועדת פילבר לעניין אסדרת שוק השידורים.

הערוצים המסחריים פועלים במספר כיוונים על מנת לשנות במסגרת הוועדה כמה הסדרים, אשר עשויים להשפיע על הוט ו-yes לרעה. מכאן באה בקשת החברות שמזהות שהערוצים המסחריים פועלים במשותף.

הוט ו-yes טוענות כי הסדר העברת שידורי הערוצים המסחריים על גבי הפלטפורמות הרב-ערוציות מעוגן בחוק התקשורת. לפי החוק, הפלטפורמות הרב-ערוציות (הוט ו-yes) מחויבות בהעברת שידורי הערוצים המסחריים, וזאת כאשר הפלטפורמות הרב-ערוציות פטורות מתשלום לערוצים המסחריים. לדברי הוט ו-yes, הערוצים המסחריים פועלים לשינויו של ההסדר, כך שהן יחויבו לשלם לערוצים המסחריים תמורת העברת השידורים.

הסדר זה הוא חלק ממבנה תחום השידורים אשר, בין השאר, העניק לערוצים המסחריים זכות בלעדית להקים גופי חדשות ולשדר פרסומות, ואסר על הפלטפורמות הרב-ערוציות לעשות כן. ההסדר גם הבטיח כי הערוצים המסחריים ישודרו על גבי הפלטפורמות הרב-ערוציות. שינוי ההסדר טומן בחובו השלכות רחבות-היקף, לרעה, על היקף ועוצמת התחרות בתחום השידורים.

הוט ו-yes מסבירות לרשות ההגבלים כי הערוצים המסחריים פועלים להעביר לידיהם את ניהול מערך עידן פלוס (DTT), שנמצא כעת תחת ניהולה של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. לדבריהן מהלך זה עשוי לפגוע בתחרות בתחום השידורים וכן עומד בניגוד גמור למדיניות הממשלה, אשר מבקשת לפזר את מוקדי הכוח בתחום התקשורת ולא להאדיר את כוחם של גופי התקשורת אשר שולטים כבר כעת בסדר היום הציבורי.

בעקבות זאת הוט ו-yes מבקשות לשתף פעולה אל מול גורמים שונים בממשלת ישראל ובכנסת, על-מנת שלא יותר לערוצים המסחריים לנקוט צעדים אלה. הן הסבירו כי שיתוף-הפעולה אין בו כדי לגרום לפגיעה בתחרות ובציבור, ואין הוא עולה לכדי הפרת חוק ההגבלים העסקיים. הן ציינו כי בעבר התייחסה רשות ההגבלים העסקיים לשיתופי-פעולה בין מתחרים מול רשויות שלטון כשיתוף-פעולה שהוא מותר, בכפוף לתנאים שנקבעו בגילוי דעת שקבע בזמנו הממונה לשעבר דודי תדמור.

צרו איתנו קשר *5988