אושר בכנסת: עבירות מס יוכרו כעבירות מקור להלבנת הון

החוק יאפשר חילוט רכוש שנצבר כתוצאה מהעלמת מס וכן עונשי מאסר ממושכים יותר ■ רשות המסים הודיעה כי תפנה ליועץ המשפטי לממשלה במטרה להאריך את תוקף הליך הגילוי מרצון

דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

מליאת הכנסת אישרה היום (ג') בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק איסור הלבנת הון, הקובע כי עבירות מס חמורות יוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, ויחולו עליהן הסנקציות לפי חוק זה, ובהן ענישה ברף מחמיר יותר (עד 10 שנות מאסר) ואפשרות חילוט רכוש. כמו כן, ניתן יהיה להעביר מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון באופן ישיר לרשות המסים, בהתאם לקבוע בהצעת החוק.

התיקון לחוק קודם בשיתוף ותמיכה של משרד המשפטים והרשות לאיסור הלבנת הון. החוק ייכנס לתוקפו תוך חצי שנה מיום פרסומו ברשומות.

התיקון לחוק שנועד להילחם בהון השחור, להעמיק את גביית המס ולצמצם העלמת הכנסות בידי עברייני מס, יחול על עבירות מס חמורות הכוללות עבירות לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, לפי סעיף 98(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, ולפי סעיף 117(ב)(1) או (3) עד (8) או (ב1) לחוק מס ערך מוסף, שיהפכו לעבירות מקור לפי החוק לאיסור הלבנת הון.

בין היתר נקבע כי עבירה על 220 לפקודת מס הכנסה תיחשב כעבירת מקור במקרה שההכנסה לגביה נעברה עבירת המס היא בסכום העולה על 2,500,000 שקל בתקופה של 4 שנים או בסכום העולה על 1,000,000 בתקופה של שנה.

לעניין עבירות על חוק מע"מ, נקבע בין היתר כי עבירה כזו תיחשב כעבירת מקור במקרה שהמס לגביו נעברה עבירת המס הוא בסכום העולה על 480,000 שקל בתקופה של 48 חודשים או 170,000 שקל בתקופה של 12 חודשים.

מעבר לכך, עבירות בתחום החשבוניות הפיקטיביות ייחשבו עבירות מקור גם אם הן בוצעו "בנסיבות מחמירות", כהגדרתן כיום בחוק מע"מ. כמו כן, נקבע כי בתחום מיסוי מקרקעין עבירת מס תיחשב כעבירת מקור במקרה שהיא כללה אי-דיווח על עסקאות, השמטת שווי מכירה או רכישה של זכות במקרקעין בסכום העולה על 1.5 מיליון שקל וכן דיווח פרטים כוזבים אודות זהות הצדדים לעסקה.

רשות המסים הודיעה כי תפנה ליועץ המשפטי לממשלה במטרה להאריך את תוקף הליך הגילוי מרצון ולהוסיף לתקופה הנוספת גם את עבירות הלבנת ההון הנובעות מעבירות המס. 

"החילוט - כלי דרקוני" 

עו"ד אורי גולדמן ממשרד גולדמן ושות', סגן יו"ר ועדת איסור הלבנת הון הארצית בלשכת עורכי הדין, אשר ייצג את עמדת הלשכה במהלך הדיונים בועדות בכנסת, הגיב על אישורו של החוק ואמר: "לצערי, תפיסת היסוד של ועדת חוקה, חוק ומשפט הייתה מוטעית, שכן התכלית היא הפוכה. עבירת מס הופכת כסף לבן לשחור. הלבנת הון הופכת כסף שחור ללבן. שתי התכליות של החוקים הן הפוכות אחת לשנייה, וכך גם נוסחו החוקים והענישה. כעת יחול בילבול, כפי שחל במהלך הדיונים בוועדה".

גולדמן התייחס גם לסנקציות שיתווספו למי שייחשד בביצוע עבירות מס, ובראשון החילוט. לדבריו, "זהו כלי דרקוני שניתן בחוק איסור הלבנת הון ואינו קיים בחוקי המס שמאפשר לחלט לעבריין את כספיו. בהלבנת הון הפסיקה קובעת שהחילוט הוא לפי 'שווי', דהיינו ברוטו ולא נטו/לפי המחזור ולא לפי הרווח. חוק איסור הלבנת הון מאפשר חילוט זמני של נכסיו של אדם שנחשב בהלבנת הון. חילוט זה משמעותו הקפאת כל נכסיו של אותו אדם החל ממועד החקירה הסמויה ועד לאחר קבלת פסק דין חלוט - דבר שבשל המורכבות של תיקי המס והעומס על בית המשפט בדרך-כלל לוקח מספר רב של שנים. החילוט הינו בנוסף לעונש - כך שלמעשה מחלטים לחשוד את כל נכסיו וחשבונותי, ואין לו מהיכן לשלם תשלומים, כולל את תשלומי המסים, ומה הועילו חכמים בתקנתם?".

צרו איתנו קשר *5988