מידרוג הורידה את דירוג החוב של קבוצת דלק ל-A2

אופק הדירוג נותר יציב ■ הורדת הדירוג מ-A1 נבעה בין היתר בשל חשש מהשקעות העתק להן תידרש החברה בפיתוח מאגר לוויתן

יצחק תשובה / צלם: תמר מצפי
יצחק תשובה / צלם: תמר מצפי

חברת דירוג האשראי מידרוג הודיעה היום (ה') על הורדת דירוג החוב של קבוצת דלק מ-A1 ל-A2. אופק הדירוג נותר יציב.

במידרוג מציינים כי הורדת הדירוג נבעה בין היתר מהאסטרטגיה שנוקטת החברה למימוש הנכסים שאינם קשורים לסקטור האנרגיה והגדלת ההשקעות בתחום זה מחוץ לישראל. במידורג כותבים כי אסטרטגיה זו עלולה "להוביל לריכוזיות התיק בתחום האנרגיה, משיעור של כ-65% כיום לכ-80% בעתיד וכן להגדיל את המרכיב היזמי בפעילות החברה בתחום זה".

עם זאת, במידרוג מוסיפים כי ההחזקה של קבוצת דלק  במאגר "תמר" מאזנת את הסיכון הגבוה יחסית בהחזקה במאגר "לוויתן". "ההחזקה במאגר תמר, המניב תזרימי מזומנים, מאופיינת בסיכון נמוך, המאזן את הסיכון הגבוה יחסית הגלום בהחזקת החברה במאגר לווייתן".

עוד מוסיפים במידרוג כי פרופיל האשראי של קבוצת דלק נפגע "נוכח היקף נמוך של דיבידנדים שוטפים ממוחזקות ביחס לעלויות המימון". 

במידרוג חוששים בנוסף מהשקעות העתק של החברה בפיתוח מאגר "לוויתן", עם אישור מתווה הגז על-ידי הממשלה. "אנו מעריכים כי פיתוח המאגרים יואץ בתקופה הקרובה וכפועל יוצא יצריך משאבים רבים מהשותפויות וימומן בחלקו מעודפי התזרימים של מאגר תמר".

צרו איתנו קשר *5988