ICP צמחה בגואטמלה אך עברה להפסד; מכירות קורוס עלו

קנון פרסמה את דוחות שתי החברות הבנות - ICP וקורוס ■ דוחות צים מתעכבים - ושווי האחזקה בה מוטל בספק ■ עידן עופר הזרים החודש כ-23 מיליון דולר לקורוס המפסידה - צ'רי הזרימה סכום זהה

 עידן עופר / צילום: בלומברג
עידן עופר / צילום: בלומברג

חברת ההחזקות קנון , שבשליטת עידן עופר (58.7%), פרסמה אתמול את הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2016 של שתיים מהחברות הבנות שלה, איי.סי פאואר וקורוס. עם זאת, עיכוב בפרסום הדוחות הכספיים של חברת הספנות צים, מונע לפי שעה מקנון עצמה מלפרסם את דוחותיה המאוחדים ואלו יתפרסמו רק לאחר פרסום הדוחות של צים.

קנון, שפוצלה אשתקד מהחברה לישראל, נותרה עם אחזקה של 32% בלבד ממניות צים, בעקבות הסדר החוב הגדול שהשלימה חברת הספנות לפני כשנתיים. אלא שלמרות ההסדר הקודם, ממשיכה צים להיתקל בקשיים בשירות יתרת חובותיה, על רקע המשך ירידת מחירי ההובלה הימית והמשבר שנוצר בשל כך בענף הספנות העולמי.

בחודש שעבר הסכימו הגופים המוסדיים שמחזיקים באג"ח של צים, לדחות ל-2018 תקבולים של תשלומי קרן בהיקף של 4.5 מיליון דולר, כחלק ממהלך של החברה לדחיית פירעון חובות בהיקף של כ-100 מיליון דולר. בידי צים היו בסוף מארס מזומנים בהיקף של 294 מיליון דולר, אולם המהלך נועד כדי שלא להיקלע שוב למצוקת מזומנים והוא אמור להיות מושלם בשבועות הקרובים. לאחריו, יוכלו צים וקנון לשוב ולפרסם את דוחותיהן הכספיים.

ההכנסות יורדות בגלל החשמל הזול

הנכס המרכזי של קנון הוא בעלות מלאה על חברת איי.סי פאואר (ICP), שמפעילה תחנות כוח בפרו, במדינות במרכז אמריקה ובישראל. ברבעון השני של 2016 רשמה ICP הכנסות בהיקף של 459 מיליון דולר, צמיחה של 38% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

אולם עלייה זו נבעה כולה מרכישת פעילות הולכת החשמל בגואטמלה בינואר השנה. בעסקי ייצור החשמל ומכירתו לחברות הולכה אחרות, דווקא נרשמה ברבעון השני ירידה של 4% ל-320 מיליון דולר לעומת הרבעון המקביל, וזאת בשל ירידה במחירי החשמל.

הירידה בהכנסות גם הובילה את החברה להציג ברבעון השני ירידה של 2% ברווח התפעולי התזרימי (EBITDA) המתואם ל-88 מיליון דולר. בשורה התחתונה רשמה ICP הפסד של 7 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 15 מיליון דולר ברבעון המקביל, בין השאר גם בגלל עלייה בהפחתות החשבונאיות ובהוצאות מימון שאינן במזומן. בחברה מצפים כי פתיחת תחנת החשמל ההידרואלקטרית בפרו בחודש שעבר, תביא לשיפור בתוצאות הכספיות.

בשנה שעברה פרסמה ICP טיוטת תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה בבורסת ניו יורק, שהשלמתה נבלמה בהמשך עקב התנודתיות בשוקי המניות והעסקה לרכישת פעילות הולכת החשמל בגואטמלה. עם זאת, הנפקת ICP ממשיכה להיות אחת ממטרותיה המרכזיות של קנון. כעת, כאשר שוקי המניות בארה"ב בשיא והטמעת פעילות ההולכה כבר נמצאת בעיצומה (כולל הכנת דוחות עבר של הפעילות הנרכשת, לפי דרישות הרגולטור בארה"ב), עשוי המהלך לצבור מחדש תאוצה בחודשים הקרובים.

המשקולת של קורוס וצים

אלא שמנגד, מרחף סימן שאלה סביב ההשקעות בצים ובקורוס. ההחזקה בצים (32%) רשומה בספרי קנון לפי שווי של 180 מיליון דולר, אולם לדברי קנון היא עורכת כעת בחינה לירידה בערך ההחזקה, עקב הצורך של צים בדחיית חובות ופשיטת הרגל של חברת הספנות השביעית בגודלה בעולם - האנג'ין שיפינג מדרום קוריאה.

קורוס, חברת הרכב הצעירה שהקימה קנון עם שותפתה הסינית צ'רי, ממשיכה להציג צמיחה בהכנסותיה אבל גם הפסדים כבדים ונדרשת להזרמות הון מידי רבעון. ברבעון השני היא הראתה עלייה של 63% בהכנסות ל-599 מיליון יואן (90 מיליון דולר) בזכות עלייה במכירת כלי הרכב, אבל גם עלייה של 22% בהפסדים ל-581 מיליון יואן (87 מיליון דולר).

לקורוס חובות בנקאיים של 5.6 מיליארד יואן (841 מיליון דולר), כאשר קנון ערבה לחובות של 160 מיליון דולר מתוכם. לאור הפסדיה המתמשכים, נדרשת קורוס באופן עקבי לסיוע מבעלי מניותיה. אשתקד הזרימה קנון לקורוס 200 מיליון דולר, אותם לוותה מהחברה לישראל תמורת שיעבוד מניות ICP שבבעלותה, אולם כיום אין לקנון מקורות נוספים להגדלת ההלוואות.

בנעליה של קנון נכנס השנה עידן עופר, שהזרים לקורוס 50 מיליון דולר באפריל ועוד 23 מיליון דולר החודש, כאשר השותפה הסינית לבעלות על קורוס, צ'רי, מזרימה סכומים זהים.

צרו איתנו קשר *5988