נפגעתם? צה"ל לא ישלם

כל צעיר וצעירה לפני גיוס יודעים שהקשר עם צה"ל לא מתחיל ביום הגיוס. לא פעם קודמים לגיוס ימי מיון וגיבוש מפרכים, לצורך מיון ליחידות התנדבות. מסלולי שירות רבים דורשים מהמתגייס להתחייב לתקופת הכשרה מקדימה, שאינה נחשבת חלק מהשירות הצבאי, אלא "קדם צבאי" (קד"צ). בתקופה זו המועמד לגיוס עדיין אינו נחשב חייל, למרות שהוא נמצא במסגרת בעלת אופי צבאי מבחינת התנהלות ומשמעת.

רובנו מתייחסים אל ימי המיון או תקופת הקד"צ כאל חלק מהשירות הצבאי, ומניחים כי אם חלילה נחלה או ניפצע במהלכם, משרד הביטחון ייקח אחריות על המקרה, כשם שהוא אחראי לחיילים הנפגעים בשירות הצבאי.

אז זהו שלא.

בעוד שמעמדם וזכויותיהם של חיילים, שחלו או נפצעו, תוך ועקב השירות הצבאי מוסדר בחוק (חוק הנכים) והם יכולים לתבוע הכרה כ"נכי צה"ל", מעמדם של המשתתפים בימי מיון וגיבושים ושל חניכי קד"צ אינו מוסדר בחוק, אלא בהוראת נוהל. בהתאם לנוהל, מוכרת גם להם זכאות לפי חוק הנכים במקרה של חבלה תוך ועקב הפעילות, כולל בדרך אל הפעילות וממנה, אך זהו כיסוי מופחת ביחס לכיסוי שמעניק החוק לחיילים, שאינו מכסה מקרה בו החניך חולה במחלה כלשהה תוך ועקב השירות.

גם הסדרת הזכויות בנוהל בלבד אינה מצב רצוי, ואכן, במסגרת שינויי חקיקה מתוכננים יוסדר מעמדם של המשתתפים במיונים וחניכי הקד"צ במסגרת חוק הנכים. לכאורה התיקון המוצע בא להיטיב עם חניכי הקד"צ, אולם, בפועל, במקום שהשינוי יביא להשוואת מעמדם לזה של חיילי החובה, הוא יגרום לצמצום הזכויות המוקנות להם כיום, ולפגיעה בהיקף הכיסוי הניתן להם.

לפי התיקון המתוכנן, מועמדים במבחני מיון וחניכי הכשרה קדם צבאית יוכרו כנכי צה"ל רק במקרה שנפגעו בחבלה, ורק אם החבלה "נגרמה או הוחמרה עקב השירות ובשל מאורע או תנאי שירות ייחודיים ומיוחדים לשירות הצבאי". לפי הגדרה זו, חניך בקד"צ שלמשל החליק במדרגות בבניין בו מתבצעת ההכשרה בגלל חומר ניקוי ונגרמה לו חבלת ראש קשה, לא יוכר כזכאי לפי חוק הנכים. ואם חלילה תגרום ההחלקה במדרגות למותו, ייתכן שמשפחתו לא תוכר כמשפחה שכולה, והם יופנו לביטוח הלאומי, שמקנה זכויות הנופלות בהרבה מאלו שמקנה משרד הביטחון.

המשמעות מבחינת הנפגעים ומשפחותיהם עלולה להיות דרמטית. ספק רב אם חניכי הקד"צ, והוריהם, יסכימו להתנערות כזו של משרד הביטחון מאחריות. אולם, למרבה הצער, הניסיון מלמד שאיש אינו מיידע את הנפגעים הפוטנציאליים על מגבלות האחריות של משרד הביטחון והם לומדים זאת רק בדיעבד, לאחר שהנזק כבר נגרם.

מכיוון שהקד"צ הוא המצאה נוחה מאוד לצה"ל - לא משלמים לחניכים משכורת בזמן שבו הם מכשירים את עצמם לשירות ותקופה זו אף אינה מנוכה משירות החובה שלהם - צריך לפחות לבטל את ההפליה שלהם בביטוח, הפוגעת באופן משמעותי בזכויותיהם.

עו"ד תמר סיון מנהלת פורום באתר משפטי מקבוצת זאפ

צרו איתנו קשר *5988