החיסכון הפנסיוני הניב תשואות של 1.5% ברבעון הראשון

פוליסות החיסכון בביטוחי חיים והפוליסות המשתתפות הניבו ב-12 החודשים החולפים תשואות ממוצעות של כמעט 7% ■ מבין השחקנים הגדולים בשוק, הפניקס מובילה בביטוחי המנהלים, והראל מובילה בפנסיה ■ מדריך ומחשבון פנסיה

מעסיק האם אתה מעביר נכון את כספי הפנסיה של העובדים / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
מעסיק האם אתה מעביר נכון את כספי הפנסיה של העובדים / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

מארס 2017 היה חודש חיובי עבור מנהלי ההשקעות המוסדיים, ובאותה מידה גם היטיב עם החוסכים באפיקי החיסכון לטווח ארוך. בדיקת "גלובס" לתשואות הרבעון הראשון של השנה מלמדת כי במארס הציגו קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, פוליסות החיסכון של חברות הביטוח (המוכרות כ"ביטוחי המנהלים") וקרנות הפנסיה המקיפות החדשות, תשואה נומינלית ברוטו של 0.4%-0.5%.

בעקבות זאת, שלל אפיקי החיסכון לטווח ארוך סיכמו את הרבעון הראשון של 2017 עם תשואה ממוצעת של 1.3%-1.7%, כך שב-12 החודשים האחרונים הם מציגים תשואה נומינלית ברוטו מצטברת של כ-5.3% (קופות הגמל לתגמולים הכלליות) עד 7% (הפוליסות המשתתפות ברווחים), כשכל הגופים המובילים בשוק מציגים תשואה חיובית.

גירעון אקטוארי לקרנות הפנסיה

נכון לסוף מארס, נוהלו בקרנות הפנסיה המקיפות החדשות נכסים בשווי מצרפי של כ-260 מיליארד שקל, כשבכלל פוליסות החיסכון בביטוחי החיים שמושקעות בשוקי ההון על-ידי חברות הביטוח, ובכלל הפוליסות המשתתפות ברווחים, מנוהלים נכסים בשווי מצרפי של כ-270 מיליארד שקל. נתוני מערכות הפנסיה-נט והביטוח-נט, שמפעילה רשות שוק ההון, מלמדים כי שני שווקים אלה הניבו ב-12 החודשים החולפים תשואות ממוצעות של 6.93% ו-6.18%, בהתאמה.

בתוך זאת, נציין את הפוליסות המשתתפות ברווחים, שנמכרו בין 1992 ל-2003, ושבהן מנוהלים נכסים בשווי כולל של כ-154 מיליארד שקל. תיק זה, שמוכר גם כקרן י' - ושאינו פתוח למצטרפים חדשים, רשם בתקופה זו תשואה מצטברת ממוצעת של כ-7.03%.

בעשור האחרון התחזק מעמדן של קרנות הפנסיה המקיפות החדשות, שהחלו להתקיים ב-1995. הקרנות האלה, שהן קרנות לחיסכון הדדי ליום הפרישה לעבודה, ושמספקות כיסויים ביטוחיים למקרי מוות ונכות, הפכו מאז אמצע העשור הקודם לאופציה הכמעט בלעדית בשוק החיסכון לטווח ארוך - בוודאי עבור האוכלוסייה הרחבה מאוד של מי שמקבל משכורות שאינן גבוהות.

כיום יש תשע חברות מנהלות של קרנות פנסיה חדשות מקיפות (אחרי שאיילון פנסיה נספגה לתוך מיטב דש פנסיה בתחילת השנה), שנהנות מכך ש-30% מהנכסים שהן מנהלות עבור העמיתים שלהן, זוכים לאג"ח מיועדות שמנפיקה המדינה רק להן - ונותנות ריבית ריאלית קבועה וגבוהה (במיוחד בימים של ריביות אפסיות) של 4.86% בשנה.

כך, במארס 2017 רשמו קרנות הפנסיה המקיפות החדשות תשואה ממוצעת של כ-0.5%, כשברבעון הראשון של 2017 הן הציגו תשואה ממוצעת של כ-1.48%. ב-12 החודשים האחרונים, מאפריל 2016 ועד מארס 2017, הקרנות החדשות המקיפות מציגות תשואה נומינלית ברוטו מצטברת של כ-6.93%, הגבוהה משמעותית מהתשואה השנתית הממוצעת שהן רשמו בשלוש השנים האחרונות - שעמדה על 4.39% בממוצע, ושגבוהה במידת מה מהתשואה השנתית הממוצעת שאותן הקרנות רשמו בחמש השנים האחרונות - ושעמדה על 6.55% בשנה בממוצע.

אצל קרנות הפנסיה החדשות המקיפות התשואה על ההשקעות, שכוללת את התשואה על רכיב האג"ח המיועדות, אינה חזות הכל. בקרנות אלה יש, כאמור, גם רכיב ביטוחי, שנמדד כתשואה לכל עניין ודבר, דרך העודף או הגירעון האקטוארי, שמתווסף או מוחסר מהתשואה לעמיתים. כך, בקרן עם ריבוי תביעות מעבר לצפי, התשואה בפועל תקטן - ולהפך, כשהתביעות יהיו בהיקף קטן מזה שהיה צפוי מלכתחילה.

אלטשולר שחם והראל בלטו בפנסיה

נתוני מערכת הפנסיה-נט מלמדים כי להוציא שתי הקרנות הקטנטנות והצעירות של אלטשולר שחם ושל פסגות, כלל הענף רשם גירעון אקטוארי בגין הגורמים הדמוגרפיים, כשברמת הענף מדובר בממוצע שלילי של 0.59%.

כך או כך, שוק הפנסיה המקיפה החדשה נחלק בפועל לשניים: הקרנות הגדולות, שחולשות על יותר מ-96% מהשוק, ושנמצאות בידי קבוצות הביטוח, והקרנות הקטנות של בתי ההשקעות. את טבלת התשואות בשוק מובילה הקרן הקטנה של אלטשולר שחם, שרשמה ב-12 החודשים החולפים תשואה של 10.2%. אגב, הקרן של אלטשולר שחם בלטה לחיוב גם בתשואות לרבעון הראשון השנה, עם תשואה רבעונית נאה של 2.82%.

מבחינת השחקנים הגדולים, מי שמובילה את הדירוג היא הראל פנסיה, שהציגה ב-12 החודשים החולפים תשואה של 7.56%, ושהובילה גם את דירוג התשואות בפנסיה ברבעון הראשון השנה, עם תשואה של 1.83%. אחרי הראל פנסיה, בדירוג התשואות של הקרנות הגדולות ב-12 החודשים האחרונים, ניצבת מבטחים החדשה - הקרן הגדולה במשק - עם תשואה של 6.99%. בדירוג הרבעוני בולטת לחיוב, במקום השני מקרב הקרנות הגדולות ובמקום השלישי בכלל השוק, קרן הפנסיה של כלל פנסיה, עם תשואה רבעונית נאה של 1.66%.

חודש קשה להלמן אלדובי

ועוד נקודה ביחס לתשואות בפנסיה: לפני חודשים מעטים התחילו לפעול שתי קרנות הפנסיה ברירת מחדל לכלל הציבור במשק, שנבחרו על-ידי האוצר באמצעות מכרז על מחיר. שני הגופים שזכו הם מיטב דש והלמן אלדובי. עתה ניצבים שני גופים אלה משני צדי הטבלה.

הראשון, מיטב דש, בולט לחיוב במעלה דירוג התשואות בענף, עם תשואה נאה של 7.33%, שממצבת אותו במקום השלישי של כלל הענף. מנגד, הלמן אלדובי ניצב בתחתית הטבלה, הרחק מתחת לכולם. למעשה, רק גוף אחד הציג תשואה שלילית בחודש מארס מבין כלל גופי הגמל, ההשתלמות, הפנסיה וביטוחי המנהלים שנבחנו: הלמן אלדובי. זאת, מאחר וגוף זה מחק עשרות מיליוני שקלים בשלל מכשירי החיסכון לטווח ארוך שלו - פנסיה, גמל והשתלמות - בהשקעת נדל"ן כושלת שביצע בניו יורק, שבמסגרתה מחק את מלוא ההון שהשקיע בה.

לצד זאת, נציין כי הראל ממשיכה לצמוח בשוק הפנסיה, והיא כבר הגוף השלישי בשוק במונחי נכסים, אחרי מנורה מבטחים ומגדל מקפת, ולפני כלל פנסיה של כלל ביטוח. זאת, בצל מדיניות ארוכת שנים של צמיחה אורגנית אגרסיבית לצד רכישות ומיזוגים - כשהאחרונה מהם בתחום זה היא קרן גילעד. כיום מנהלת הקרן החדשה המקיפה של הראל פנסיה נכסים בהיקף כולל של כמעט 45 מיליארד שקל - הגדול בכ-12 מיליון שקל מהיקף הנכסים שבקרן המקיפה החדשה של כלל פנסיה.

ביטוח מנהלים: הפניקס בראש

ההשקעות בקרנות הפנסיה מנוהלות על-ידי חטיבות ההשקעה של הגופים המוסדיים. בחברות הביטוח זה נעשה לצד ביטוחי החיים והגמל וההשתלמות, ובבתי ההשקעות "רק" לצד כספי הגמל וההשתלמות. כך, ב-12 החודשים החולפים רשמו ביטוחי המנהלים של חברות הביטוח, שמנוהלים בשוקי ההון, תשואה ממוצעת של כ-6.18%.

תשואה זו נמוכה מזו של קרנות הפנסיה המקיפות, שנהנות מהאג"ח המיועדות, שביטוחי המנהלים לא זכאים להן. ואולם בבחינת תיק הפוליסות המשתתפות ברווחים התמונה קצת שונה, והן מציגות ב-12 החודשים האחרונים תשואה של כ-7.03% בממוצע כלל ענפי - הגבוה מכלל השווקים שאנו בוחנים.

בהקשר זה חשוב להיות מודעים לסוגיה חשובה: התשואות בפוליסות המשתתפות ברווחים רלוונטיות לחוסכים רבים, אבל ממש לא לכולם. זאת, מאחר והן סגורות למצטרפים חדשים מאז 2004. ובכל, תיקים אלה הם המדד שלפיו אנו משווים את הענף, וזאת מאחר ואלה תיקי הדגל של קבוצות הביטוח והם עדיין התיקים הגדולים ביותר בתחום זה.

עוד נציין כי החל ב-2004 נמכרות פוליסות מזן אחר, שהן מסלולי השקעה, ואינן עוד הפוליסות המשתתפות ברווחים (שנקראות כך משום שחברות הביטוח משתתפות ברווחי ההשקעה שנרשמים על כספי המשקיעים, ואז הן גובות דמי ניהול משתנים - מה ששווה המון כסף לאורך השנים, בוודאי בשנים חיוביות בשוק ההון, כשכל החברות גובות את המקסימום המותר לגבייה).

על כל פנים, מדירוג התשואות שלנו עולה כי המובילה בשוק ביטוחי המנהלים היא קבוצת הפניקס, שרשמה ב-12 החודשים החולפים תשואה מצטברת של כ-8.01%, כשהיא מציגה גם את התשואה הגבוהה בשוק זה בשלושת החודשים הראשונים של השנה - 1.87%.

אחריה, במקום השני, ניצבת מגדל, שמחזיקה בתיק הגדול בשוק ביטוחי המנהלים, עם תשואה של 7.54%. מהצד השני של הטבלה בולטות החברות הקטנות בשוק זה: הכשרה ביטוח, איילון וגם מנורה מבטחים.

דירוג הפוליסות המשתתפות ברווחים (קרן י')
 דירוג הפוליסות המשתתפות ברווחים (קרן י')רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988