השופטים יחויבו להגיש הצהרת הון לנציב עד 1 ביולי

הצהרות ההון יוגשו לנציב תלונות הציבור על שופטים - זאת על רקע תיקון חוק, שבו נקבעה לראשונה חובה על בעלי המשרות השיפוטיות להגיש הצהרות הון ■ במסגרת ההצהרה יפורטו הנכסים וההתחייבויות של השופט ושל בת זוגו

אליעזר ריבלין / צלם: אריאל ירוזלימסקי
אליעזר ריבלין / צלם: אריאל ירוזלימסקי

נכסי השופטים נחשפים: 727 שופטים ועוד 70 רשמים מכהנים, נדרשים לסיים להגיש הצהרות הון לנציב תלונות הציבור על שופטים, השופט העליון בדימוס אליעזר ריבלין, עד 1 ביולי. זאת, בהתאם לתיקון חוק בתי המשפט מנובמבר האחרון שבו נקבעה לראשונה חובה על בעלי המשרות השיפוטיות להגיש הצהרות הון לנציבות תלונות הציבור על שופטים, שמונתה כמפקח על-פי חוק שירות הציבור (הצהרת הון).

ל"גלובס" נודע כי מאות שופטים ורשמים כבר הגישו הצהרות הון, אך לפי ההערכות רבים עדיין לא עשו כן. יצוין כי במשרד המשפטים מסרבים, לפי שעה, להעביר לידי "גלובס" את הנתונים המדויקים בנושא. אם הנתונים לא יועברו בקרוב, "גלובס" ישקול להגיש עתירה לבית המשפט בבקשה לדעת כמה שופטים לא הגישו הצהרות הון. זאת, מאחר שזכות הציבור להיות חשוף לנתונים הללו.

פירוט נכסים והתחייבויות

בחלקו האחרון של דוח נציבות תלונות הציבור על שופטים לשנת 2016 שפורסם לפני כחודש, קרא הנציב ריבלין, לכל השופטים בארץ, לרבות דייני בבתי הדין הדתיים ושופטים בבתי דין צבאיים, לסיים להגיש את הצהרת ההון הראשונה שלהם עד שבוע הבא. ריבלין הדגיש כי בסמכותו להעניק ארכות בהגשת הצהרת ההון, לאחד הצהרות הון, לבחון אם הצהרות ההון ממלאות אחר דרישת החוק ולדווח על אי-קיום הוראת החוק בעניין זה.

בהתאם לחוק, מעתה מחויב כל שופט להגיש הצהרת הון בשלושה מועדים: שופטים חדשים שנבחרו לתפקידם לאחר 1 באפריל 2017, מחויבים להגיש את ההצהרה בתוך 90 יום לאחר ניתוק היחסים הכספיים בינם ובין לקוחותיהם לשעבר; שופטים שכיהנו כשופטים ביום 1 באפריל 2017, יגישו את ההצהרה, כאמור, עד 1 ביולי; עוד קובע החוק כי הצהרת הון נוספת תוגש בכל שש שנים והצהרת הון אחרונה תוגש 90 יום לאחר פרישת השופט; שופטים בדימוס אינם נדרשים, מטבע הדברים, להגיש הצהרות הון. את הצהרת ההון נדרשים להגיש שופטים וכן דיינים, קאדים ורשמים. ההצהרה צריכה לכלול את פרטי הנכסים וההתחייבויות של המצהיר, בן זוגו החי עמו וילדיו הסמוכים על שולחנו.

מהי הצהרת הון עליה נדרשים לחתום השופטים לראשונה? הצהרת הון היא דיווח של אדם על סך הנכסים וההתחייבויות שלו, ומטרתה לאפשר בחינה של מקור נכסיו ואמיתות דוחותיו השנתיים. את הצהרת ההון מגישים לרשות המסים עצמאים או בעלי חברות, ובמקרים מסוימים גם שכירים. בנוסף על כך, בעלי תפקידים במגזר הציבורי, ובכלל זה עובדי המדינה בעלי אחת משתי הדרגות העליונות בכל סולם דרגות, שרים וסגני שרים, ראש רשות מקומית וסגנו ומנהל כללי של חברה ממשלתית, נדרשים להגיש לגורם המופקד על אתיקה או משמעת בארגון הצהרת הון, על-פי רוב עם כניסתם לתפקיד ועם סיום התפקיד או במהלך הכהונה, בנסיבות מסויימות.

בהצהרת ההון יש לכלול את סכומי קצבאות הילדים המשולמים על-ידי המוסד לביטוח לאומי וכן הכנסה משכר דירה. החוק שעבר בכנסת החיל את החובה להגיש הצהרת הון בשירות הציבורי, כאמור גם על שופטים, וכן בעלי תפקידים בכירים ברשות מקומית ובכירים במשטרה ובשירות בתי הסוהר

אפקט מצנן

יוזם החוק, ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי), הסביר בדיון בכנסת במארס 2014 כי "לחשיפת המצב הכספי או הקשרים הכספיים של אדם שמועמד או שמשרת כבר בתפקיד ציבורי יכולות להיות שתי תכליות: הראשונה מתקיימת לפני המינוי ועוזרת לגורמים הממנים, תוך כדי תהליכי המינוי אנו ממפים את הקשרים והאינטרסים ובודקים אם יש לנו פוטנציאל לניגוד עניינים כזה או אחר, או לבעיות לפעמים באמון הציבור; ותכלית שנייה היא לאחר שאדם כבר מכהן בתפקידו ואז התכלית היא בעיקר (לשמש - ח' מ') כאפקט מצנן או מרתיע - אדם יודע שהוא עתיד לתת דין וחשבון, ואנו מרתיעים אנשים מלהתעשר כל מיני התעשרויות לא הוגנות ולא צודקות, וכך אנחנו שומרים כמובן על נקיות הכפיים של עובדי הציבור הנהדרים שלנו.

"אחד העקרונות המנחים אותנו בחוק הזה זה לייצר עד כמה שרק ניתן אחידות... אנו רוצים לייצר אחידות - גם בסוג הדיווח, גם בעיתוי הדיווח, גם בתדירות שבו צריך לעדכן אותו, גם בגורם שאליו הדיווח הזה הולך, ובעיקר במערכת היחסים שבין הגורם הזה לבין אותו גורם שמגיש את הצהרת ההון... אחת המשימות החשובות ביותר של כולנו היום - ולא חשוב כרגע באיזה צד של השולחן אנחנו יושבים - זה לחזק את אמון הציבור, איש איש, במערכת שלו, ואני חושב שלדבר הזה תהיה תרומה גדולה".

הצהרת הון - השאלות

- האם אפשר להסתפק בהצהרת הון לרשות המסים? מה דינו של ידוע בציבור?

בשבועות ובחודשים האחרונים פנו לנציב תלונות הציבור על שופטים, שופט העליון בדימוס, אליעזר ריבלין, שופטים ושופטות שביקשו לברר איך וכיצד עליהם להגיש את הצהרות ההון. באחד המקרים פנתה שופטת לריבלין ושאלה אם ניתן להסתפק בהצהרת הון שהיא הגישה לרשות המסים. השופטת ציינה כי ב-2014 הגישה לרשויות המס הצהרת הון המתייחסת ל-2013 וביקשה לדעת, אם די בהגשת עותק מההצהרה שהוגשה, בצירוף הצהרה כי לא חל שינוי משמעותי מאז הוגשה ההצהרה.

לאחר שניתח את החוק קבע ריבלין כי משטרם חלפו שש שנים מאז שהוגשה הצהרת ההון האחרונה לרשויות המס בשנת 2014, תוכל השופטת להגיש עותק ממנה, ובלבד שתצרף לו הצהרה, לפיה לא חל שינוי משמעותי בתוכן ההצהרה הקודמת . ריבלין קבע כי "בהצהרתה תציין הפונה את המועד המדויק בו הוגשה הצהרת ההון בשנת 2014 לרשויות המס. מועד זה יירשם בספרינו לצורך מניין השנים להגשת הצהרת ההון הבאה שתוגש בתוך שש שנים מיום הגשתה של זו האחרונה".

במקרה נוסף פנתה שופטת שלה בן זוג, ידוע בציבור, והיא ביקשה לדעת אם עליה לחשוף את נכסיו של בן זוגה. השופטת ציינה בפנייתה לנציב ריבלין כי בינה לבין בן זוגה נחתם הסכם ממון המסדיר את הפרדת הרכוש ביניהם, וכי בן הזוג הוא עצמאי המדווח על הכנסותיו למס הכנסה, ו"כאשר הוא נדרש לכך" "הוא מגיש הצהרות הון". השופטת שאלה האם בנסיבות אלה היא פטורה מלהתייחס לנכסים ולחובות האישיים של בן הזוג - לרבות אלה שהופרדו ממנה בהסכם.

הנציב השיב לכך בשלילה. לדבריו, "שופט חב בהגשת הצהרת הון למפקח על הנכסים והחובות שלו ושל בן זוגו ושל ילדיו, ובן- זוג ידוע בציבור בכלל זה. בהנחה שבן זוגו של השופט חי עמו, על השופט להצהיר גם על הנכסים שיוחדו לבן הזוג בהסכם הממון או נכסים אחרים שיש לבן הזוג ובלבד שיש לו ידיעה אישית עליהם או שבאפשרותו לבררם באמצעים סבירים. לדברי ריבלין, מפניית השופטת לא ברור מתי הגיש בן הזוג הצהרת הון מטעמו לרשות המיסים "ולפיכך איני נדרש, בשלב זה, לשאלה מה תהא דינה של הגשת הצהרת הון כזו ככל שהוגשה".

הצהרת הון - הכללים

- שופטים, דיינים, קאדים ורשמים נדרשים להגיש הצהרת הון.

- שופט חדש שנבחר לתפקיד לאחר 1 באפריל 2017, מחויב להגיש את ההצהרה בתוך 90 יום לאחר ניתוק היחסים הכספיים בינו ובין לקוחותיו לשעבר.

- שופט שכיהן כשופט ביום 1 באפריל 2017, יגיש הצהרת הון עד 1 ביולי.

- הצהרת הון נוספת תוגש בכל 6 שנים.

- הצהרת הון אחרונה תוגש 90 יום לאחר פרישת השופט מכס השיפוט.

צרו איתנו קשר *5988