"משרד הבריאות יביא להרס הסיכויים של אלפי ילדים אוטיסטים"

בעתירה לביהמ"ש נטען כי "המכרז של משרד הבריאות להקמת רשימת גופים לשירותי טיפול באוטיסטים יביא להרס מוחלט של מערכת שנבנתה בעמל רב במשך עשרות שנים"

יעקב ליצמן / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות
יעקב ליצמן / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

בזמן שהזרקור הציבורי והתקשורתי מופנה אל הפארסה שמתרחשת בבית החולים הדסה, הורים לילדים עם אוטיזם ועמותות המטפלות בילדים אוטיסטים מנסים למנוע מהלך שמקדם משרד הבריאות להחלפת הגופים המטפלים באותם ילדים. מדובר במכרז שהמשרד פרסם בחודש שעבר להקמת רשימת גופים למתן שירותי טיפול בריאותי מקדם לילדים עם אוטיזם בגנים טיפוליים.

בעתירה שהגישו לאחרונה לבית המשפט המחוזי בירושלים 21 עותרים, בהם התנועה לילדים בסיכון, מרכז מילמן והאגודה הלאומית לילדים אוטיסטים (אלו"ט), הם טוענים כי המהלך שמקדם המשרד במכרז "יביא להרס הסיכויים של אלפי ילדים אוטיסטים להגיע למיצוי הפוטנציאל האישי שלהם ולשילובם בקהילה, ולהרס מוחלט של מערכת שנבנתה בעמל רב במשך עשרות שנים על-ידי טובי המומחים בתחום הטיפול בילדים עם אוטיזם".

במסגרת העתירה מתבקש בית המשפט לבטל את השינוי באופן הטיפול בילדים עם אוטיזם, ולהוציא צו ביניים המורה למשרד הבריאות לדחות את המועד לקבלת הצעות במכרז עד 30 ימים לאחר מתן פסק הדין.

ילדים על הספקטרום האוטיסטי בגילאי 3-7 שנים זכאים כיום לפקוד גנים לחינוך מיוחד המוגדרים כ"גנים טיפוליים" או "גני תקשורת". במסגרת גנים אלה, וכן במסגרת מרכזי טיפול, הם זכאים לשירותי טיפול בריאותי מקדם (טב"מ) במימון משרד הבריאות. השירותים מורכבים מסל שעות הכולל זכאות לטיפולים על-ידי בעלי מקצוע שונים, בהם פסיכולוגים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, רופאים, מטפלים בהבעה ויצירה, עובדים סוציאלים, פיזיותרפיסטים, ועוד.

משרד הבריאות בחר שלא להעניק את השירותים באופן ישיר, אלא לעשות כן באמצעות עמותות דוגמת מגישות העתירה. העמותות מספקות את השירותים ללא מטרת רווח, והן פיתחו במהלך השנים הרבות מומחיות רחבת-היקף בתחום.

באמצעות עורכי הדין יונתן ברמן, ד"ר רענן הר-זהב, שחר אבימור, הגר גנין ועמוס לאור, טוענים העותרים כי "המכרז ישפיע על זכויותיהם ועל שלומם של 2,823 ילדים הפוקדים את הגנים הטיפוליים. מדובר בילדים שבשל לקותם מתקשים בתקשורת עם הזולת, מתקשים ביצירת קשרים חברתיים, מתקשים בהבנת העולם הסובב אותם וחווים קשיים בוויסות חושי. קשיים אלה מביאים אותם להתנהגויות קיצוניות כמו הסתגרות או התפרצויות זעם הנובעות מחרדה", נכתב.

לדבריהם, "הטיפול, שמטרתו לתווך להם את העולם ולקדם את יכולתם לתקשר עם סביבתם, הוא הסיכוי היחיד שלהם להתמודדות עם היעדרו של קשר עם העולם. פגיעה באיכות הטיפול, שכל מטרתה חיסכון כספי, תגזול מהם את האפשרות לשילוב בקהילה ולמיצוי הפוטנציאל האישי שלהם. זכותם של ילדים אלה לקבל שירותים ראויים אינה חסד שנעשה עמם - היא זכות משפטית, המעוגנת בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, בחוקי היסוד, בעקרונות היסוד של שיטתנו המשפטית ובפסיקתו של בית המשפט העליון".

ביתר פירוט כותבים העותרים כי המכרז קובע תנאי סף שאינם מבטיחים את הרמה המקצועית של נותני השירותים לילדים, והוא יביא לנסיגה מן הרף הקיים שנקבע על-ידי משרד הבריאות. "תנאי הסף של המכרז מאפשרים לגופים שאין להם כל ניסיון בעבודה עם ילדים על הספקטרום האוטיסטי לספק את שירותי הטב"מ. הלכה למעשה, המכרז מבטיח כי גופים שאין להם כל ניסיון בתחום יעמדו בתנאי המכרז ויספקו את הטב"מ, בו בזמן שעל-פי תנאי הסף הקבועים בו כל הגופים שיש להם הידע ועד היום סיפקו שירותים אלה יתקשו להעמיד מועמדים מתאימים למילוי התפקידים הרלוונטיים", נאמר בעתירה.

העמותות העותרות מוסיפות וטוענות כי המכרז מסתפק בניסיון של עבודה עם "אנשים עם צרכים מיוחדים" - לא עם ילדים ולא עם אוטיסטים - "ואינו מביא בחשבון את ההבדלים המשמעותיים בין עבודה עם ילדים לבין עבודה עם מבוגרים או עם ילדים שאינם בגילאי גן, ואת ההבדלים העצומים בין ההכשרה והניסיון הדרושים לעבודה עם ילדים על הספקטרום האוטיסטי לבין אלה הנדרשים לצורך עבודה עם בעלי צרכים מיוחדים אחרים".

לפי העתירה, "תנאי סף אלה יביאו להורדת רמת השירות לתחתיות, וכתוצאה מכך לפגיעה אנושה ובלתי הפיכה בילדים, וכל זאת במטרה לאפשר למשרד הבריאות לחמוק מחובתו לממן בצורה ריאלית את עלותם של שירותים ראויים".

אם השינוי שמבקש ליצור משרד הבריאות בטיפול בילדים האוטיסטים הוא כל-כך גרוע, מדוע הוא מתרחש? כמעט כמו תמיד, ההסבר למהלך הוא כלכלי. העותרים טוענים כי כל מטרתו של המכרז של משרד הבריאות היא לעקוף פסק דין של בית המשפט העליון (בג"ץ 2902/11), שנקב את מחיר המינימום הראוי למימון השירותים שהילדים האוטיסטים מקבלים, שללא הטיפול המקצועי המוענק להם יישלל מהם הסיכוי לשילוב בקהילה.

"משרד הבריאות אינו מהסס לזרוע הרס באחד התחומים הרגישים ביותר, המורכבים ביותר והחשובים ביותר המצויים תחת אחריותו - הטיפול בילדים על הספקטרום האוטיסטי, והכול כדי לצמצם את העלויות, שהדין מחייב את משרד הבריאות לשאת בהן, כדי להורידן אל מתחת למינימום המתחייב מן הדין ומפסיקת בג"ץ שניתנה לפני כשנתיים בלבד, וכדי לאפשר למשרד הבריאות לרחוץ בניקיון-כפיו לאחר השלכת האחריות מעליו לידי גורמים שאין להם ניסיון, ידע וכישורים להעניק טיפול ראוי לילדים אלה", נאמר בעתירה.

העותרים טוענים כי אם המכרז ייצא לפועל וימומש, הנזק שייגרם לילדים האוטיסטים יהיה עצום ובלתי הפיך. "הגילאים המדוברים הם חלון הזדמנויות להעניק לילדים על הספקטרום האוטיסטי טיפולים שייקנו להם כישורים להתמודד עם הלקות ולהפוך למבוגרים משולבים בקהילה. ילד שלא יקבל טיפול ראוי בגילאים אלה - ייגרם לו נזק חסר תקנה שילווה אותו כל חייו".

העותרים מדגישים כי לא מדובר בעתירת מכרזים, או בעתירה של גופים כלכליים שאינם מרוצים מתנאיו המסחריים של מכרז לאספקת מוצר. "מדובר בעתירה של עמותות, הפועלות ללא מטרת רווח והמספקות זה עשרות שנים את שירותי הטיפול הבריאותי המקדם לרוב המכריע של הילדים בישראל וברוב הגנים הטיפוליים בישראל, ושל הורים החרדים לשלום ילדיהם. מדובר בעתירתם של מי שמשימת חייהם - בין אם בשל היותם הורים לילדים עם אוטיזם, ובין אם בשל היותם אנשי מקצוע מסורים - היא טיפול בילדים אוטיסטים וקידומם. מדובר בעתירתם של מי שמדברים בשם ילדים חסרי קול, שאינם יכולים להביא בעצמם את עניינם בפני בית המשפט, לא רק בשל גילם אלא גם בשל לקותם".

ממשרד הבריאות נמסר בתגובה: "העתירה התקבלה במשרד הבריאות. אנו לומדים אותה ונשיב לבית המשפט כמקובל".

צרו איתנו קשר *5988