הנקראות ביותר

פישמן סירב למסור דוחות של חברות: "הנאמן חורג מסמכותו"

לטענת איש העסקים פושט הרגל ורעייתו, דרישת הנאמן לקבל את כל הדוחות הכספיים על כל החברות שפישמן החזיק בעקיפין ב-7 השנים האחרונות - אינה מידתית

אליעזר פישמן ועורך דין יוסי בנקל/ צילומים: שלומי יוסף
אליעזר פישמן ועורך דין יוסי בנקל/ צילומים: שלומי יוסף

הנאמן על נכסי איש העסקים פושט הרגל אליעזר פישמן מנסה לעשות "פישינג" של ראיות נגד פישמן, תוך חריגה מסמכויותיו - כך נטען בתגובה שהגישו טובה ואליעזר פישמן לבקשת הנאמן, עו"ד יוסי בנקל, להעביר לידיו העתק מכל הדוחות הכספיים השנתיים שהוכנו על-ידי רואי החשבון ב-7 השנים האחרונות, בעבור כל החברות המוחזקות באופן עקיף על-ידי פישמן.

בתגובה - שהוגשה באמצעות עורכי הדין שולי גולדבלט ורהב עין-דר ממשרד גולדבלט-גינדס-יריב - נטען כי "בקשתו של הנאמן היא מסווה לניסיון נוסף של הנאמן להוסיף ו'לחקור' ו'להשיג ראיות' בעניינים לגביהם כבר הוגשו הליכים משפטיים, או שבכוונת הנאמן לנקוט הליכים בעניינם בהם הביע את עמדתו זה מכבר, וזאת בניגוד להלכה הפסוקה".

פרשת פישמן מסתבכת: מופע האימים המביך של בר וסלינגר

loading

טובה ואליעזר פישמן מבקשים מבית המשפט לדחות את הבקשה או לכל הפחות להגביל את דרישות הנאמן למסמכים ספציפיים שיוגדרו מראש. זאת, בין היתר, כיוון שלטענתם לנאמן - אשר נכנס בנעליו של פישמן כבעל מניות בחברות - זכות לקבל דוחות כספיים אך ורק ביחס לחברות המוחזקות באופן ישיר על-ידו. "על-פי הדין הקיים", נטען, "לבעל מניות בחברה-האם אין זכות למידע על החברה-הבת או חברות האשכול האחרות, לרבות זכות לקבל דוחות כספיים".

עוד נטען כי בקשתו של עו"ד בנקל "אינה מידתיתף הינה מרחיקת לכת ובלתי מוגבלת, אשר המבוקש בעניינה מתייחס לעשרות של חברות, המוחזקות בעקיפין על-ידי פישמן (בקומה השנייה-קומה חמישית), בארץ ובחו"ל ב-7 השנים האחרונות".

בקשות מיותרות

בבקשתו תלה עו"ד בנקל את הצורך במסמכים, בין היתר, בעובדה שהחומר המבוקש הכרחי לצורך עריכת בדיקות מעמיקות, הנדרשות כדי להבין את התנהלות פישמן בעסקיו והסיבה לקריסתם. לטענת הנאמן, החברות התנהלו לאורך השנים ובעקביות בהתאם ל"עיקרון הערבות ההדדית", לפיו כל חברה, בהתאם ליכולתה הכלכלית באותה עת, ערבה לחובן של חברות אחרות, כלפי נושי החברות. לדברי הנאמן, מאחר שעסקי החברות והתנהלותן הכספית קשורות זו בזוף קיימת חשיבות לדוחות הכספיים המבוקשים - ובלעדיהם הוא לא יוכל לבחון, לבדוק ולהגיש בקשות מתאימות ודוחות הנוגעים לפישמן.

עוד בנושא דין וחשבון


בקשתו של עו"ד בנקל מתייחסת לקבוצת חברות המונה למעלה מ-125 חברות, בארץ ובחו"ל. בנקל מבקש להורות למשרד רו"ח אבידור-ברדיצ'ב-גזית, שערך את הדוחות עבור קבוצת החברות שהוחזקה על-ידי פישמן, להעביר לידיו את כל הדוחות הכספיים של כל עשרות החברות המוחזקות בעקיפין על-ידי פישמן במהלך 7 השנים האחרונות. "מדובר בבקשה רחבה בלתי מוגבלת ואינה מידתיות בעליל, ובהמשך כנראה הנאמן יבקש לשכור רו"ח לבדיקת כל הדוחות", נכתב בתגובה של הפישמנים.

אליעזר וטובה פישמן מוסיפים כי "ככל שלנאמן ישנן שאלות ספציפיות ובקשה לקבל נתונים על סמך הדוחות הכספיים המוחזקים על-ידי פישמן, אשר נמסרו לו זה מכבר - שיתכבד ויפנה בעניין לחברות באופן נקודתי, וכך יוכל לקבל גם את התייחסות עניינית של החברות". באופן זה, נטען, תימנע הגשת בקשות מיותרות נוספות לבית המשפט, אשר בסופן של בדבר פוגעים באופן ישיר בחברות המוחזקות על-ידי פישמן (במישרין ובעקיפין) ובאופן עקיף בנושי החברות, בבעלי המניות בחברות ובקופת פשיטת הרגל.

לטענת בני-הזוג פישמן, הנאמן לא טרח לצרף לבקשתו את החברות ביחס אליהן התבקשו הדוחות הכספיים, אשר הינן צד נדרש לבקשה, מאחר שכפועל יוצא מבקשותיו, החברות ובעלי מניותיהם עשויים להיפגע.

לטענת הפישמנים, הטעם האמיתי להגשת הבקשה הוא ניסיון להשיג יתרון דיוני בחוסר תום-לב. זאת, למרות שהוא איבד את סמכויות החקירה באשר לעניינים לגביהם כבר הוגשו הליכים משפטיים, או שלדבריהם, בכוונת הנאמן לנקוט הליכים בעניינם בהם הביע את עמדתו זה מכבר.

הזוג פישמן מציין גם בעבר ניסה עו"ד בנקל לקבל מסמכים וסמכויות שאינו זכאי להם, ובין היתר ביקש לאפשר לו לחקור או לדרוש מסמכים מכל מי שקשור או היה לו איזשהו קשר עם איזושהי חברה מחברות שבקבוצת פישמן או עם אליעזר פישמן עצמו. אולם, בית המשפט עצר בעדו, תוך שהוא קובע כי "הבקשה רחבה מדי, ויש לצמצמה ולהגדיר את זהות המבוקשים לחקירה ולשיתוף-פעולה".

לטענת בני הזוג, "הנאמן שב ועושה שימוש שלא כדין וחורג מגבולות סמכותו, העולים כדי הטעיית צדדים שלישיים, אליהם הוא פונה בדרישות, לחשוב כי הוא רשאי לקבל כל חומר ומסמך ללא כל הגבלה", נכתב בבקשה.

עקבו אחרינו ברשתות
רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
דין וחשבון
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!