הצעת ביטן ואמסלם: חיוב אישי בעיריות רק ב"כוונה לגרום נזק"

בכיר טוען: "מקדמים את ההשחתה במצח נחושה ובמוצהר" ■ ועדת השרים לחקיקה תדון בהצעת החוק ביום א' הקרוב

דוד אמסלם / צילום: יצחק הררי, דוברות הכנסת
דוד אמסלם / צילום: יצחק הררי, דוברות הכנסת

ועדת השרים לחקיקה תדון ביום ראשון הקרוב בהצעה של חברי הכנסת דוד ביטן ודודי אמסלם (ליכוד), לתיקון סעיף הסדר החיוב האישי בפקודת העיריות החל על נבחרי ועובדי ציבור.

המצב כיום הוא שוועדה מיוחדת במשרד הפנים רשאית להטיל חיוב אישי על נבחרי ועובדי הרשויות המקומיות, "בשל הוצאה כספית מקופת הרשות המקומית שלא כדין". על-פי ההצעה, יש לשנות את נוסח החוק ולהטיל חיוב אישי שיחול "רק אם נעשה המעשה כאמור ביודעין מתוך כוונה לגרום נזק". ביטן היה סגן ראש עיריית ראשון-לציון, ואמסלם היה בכיר בעיריית ירושלים.

בינואר 2016 פורסמו המלצות הצוות "לבחינת דרכים לחיזוק שלטון החוק וטוהר המידות בשלטון המקומי", בראשותה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דינה זילבר. המלצות הצוות, ובראשן הדרישה להקמת ועדת מכרזים מוניציפאלית של מקצוענים בלי נבחרי ציבור, לא תורגמו לחקיקה. רוב חברי הוועדה היו בדעה שאין לשנות את סעיף החיוב האישי.

למרות שלא בוצעו תיקוני החקיקה הנדרשים לאור המלצות הוועדה, אומרים ביטן ואמסלם בדברי ההסבר כי "בנסיבות אלה, בהן נוצרה מערכת חדשה ועדכנית לאיזון בין הצורך בהרתעת נושאי משרה מהפרת אמון, לבין החשש מהרתעת יתר, נראה כי אין מקום להותיר את ההסדר המיושן והפוגעני, של חיוב אישי, על כנו, ויש לשנותו כך שיחול רק אם נעשה המעשה כאמור ביודעין מתוך כוונה לגרום נזק".

הדרגים המקצועיים במשרדי המשפטים והפנים מתנגדים ליוזמת התיקון. אחד מהם אמר הבוקר כי "הנוסח המוצע על-ידי ביטן ואמסלם יביא למעשה לביטול מנגנון ההרתעה של החיוב האישי, כיוון שלא ניתן יהיה להוכיח שהפעולה נעשתה "מתוך כוונה לגרום נזק".

בכיר אחר אמר: "זוהי כנראה רוח התקופה: אם מתעוררים קשיים בקידום חקיקה שמרמזת על יצירת מנגנוני הגנה לשחיתות שלטונית - כמו זו שמאפשרת לשר לבחור את היועץ משפטי של המשרד ויצירת תקן נוסף לסמנכ"ל במשרד שיודע מי מורח את החמאה - מוותרים על הרמזים ומקדמים את ההשחתה במצח נחושה ובמוצהר".