דעה: הפחתת מס רווחי הון תועיל לציבור - ותצנן את שוק הדיור

חוקי המס הנוכחיים יוצרים עדיפות השקעה בשוק הדיור על פני השקעה בשוק ההון ■ הורדת המס תחזיר משקיעים לבורסה, תגדיל נזילות, ותשנה את התדמית השלילית הרווחת בהקשר להשקעות בבורסה

הבורסה בת"א / צילום: בלומברג
הבורסה בת"א / צילום: בלומברג

בתקופה האחרונה ישנם קולות גוברים והולכים שמצדדים בהפחתת המס על רווחי הון בבורסה. גם פרופ' שמואל האוזר, יו"ר רשות ניירות ערך, חוזר וטוען כי מתן הטבות מס על רווחים המופקים מהשקעות בבורסה, יעודדו הסבת השקעות לבורסה, שבין היתר, יהוו אלטרנטיבה להשקעות בנדל"ן. גם יו"ר ועדת הכספים, הרב-הח"כ משה גפני טען, כי הורדת מס רווחי הבורסה היא לא לעשירים מופלגים, ואף ציין כי הורדת המס יכולה לעודד את הפעילות בבורסה.

מה נרוויח מהפחתת המס המוטל על רווחי הון בבורסה?

מההיבט של ציבור המשקיעים:

הפחתת מס על רווחי הון בבורסה תתמרץ משקיעים פרטיים להשקיע בבורסה. הבורסה מהווה אלטרנטיבת השקעה שמאפשרת לציבור הרחב ליהנות ולקחת חלק ברווחי החברות הציבוריות, ולכן זו פלטפורמה שנכון ורצוי לעודד. העלאת כדאיות ההשקעה בבורסה, אף עולה בקנה אחד עם התוכנית החשובה של שר האוצר משה כחלון, "נטו למשפחה", שכוונתה היא השארת הכנסה פנויה גבוהה יותר בידיו של הציבור המשויך למעמד הביניים.

הכיצד? מצד אחד, הבורסה מהווה ערוץ השקעה פוטנציאלי לכספי חסכונות; השקעה שעשויה להניב תשואה משמעותית גבוהה יותר מול האלטרנטיבה של החיסכון בבנק. זאת, תוך שההקלה במיסוי הבורסה, תהווה פיצוי על הסיכון היחסי הגבוה יותר הגלום בהשקעות הללו. ומצד שני, להשקעה כזו, לא נדרש הון ראשוני בסדרי גודל של ההון הנדרש להשקעה בנדל"ן (כמו רכישת דירות להשכרה).

בנוסף, הפחתת מס על הבורסה יכולה לייצר ערוץ השקעה אלטרנטיבי לנדל"ן. העלאת המס על רווחי הון בבורסה, דחפה את הציבור להוציא כספו מן הבורסה, ולהשקיע בנדל"ן. כך שהקטנת המס המוטל על רווחי הון, תסייע גם לצנן את שוק הנדל"ן.

מההיבט של כלכלת המדינה וקופתה:

השקעות בבורסה חיוניות ואף הכרחיות לכלכלת המדינה; הבורסה צריכה ויכולה להיות גורם דומיננטי בצמיחת החברות ובשיתוף הציבור בהצלחת הכלכלה המקומית.

מחקר של בנק ישראל שפורסם לפני שנתיים, מעיד כי "ההעלאה האחרונה של שיעורי המס לא הגדילה בהכרח את סך גביית המסים של הממשלה, משום שכדאיות ההחזקה בנכסים פיננסיים פחתה, ובסיס המס הצטמצם". כלומר, בעקבות ההחלטה להעלות את המס על הבורסה (ב"ועדת טרכטנברג"), צמצם הציבור את החזקותיו בבורסה, וכך גם קטנו תקבולי המס. מכך ניתן להניח, כי הורדת המס על רווחי הון בבורסה, דווקא תגדיל את תקבולי המס, דרך הגדלת בסיס המס, והעלייה בהשקעות בשוקי ההון.

מההיבט של החברות המגייסות:

מעבר לעובדות כי הקלות על מיסוי רווחי הבורסה, יביאו תועלת לציבור המשקיעים וכנראה להגדלת בסיס המס, כפועל יוצא מהגברת הזרמת ההון לבורסה, תגדל גם המוטיבציה של חברות להגיע לשוק ההון, ולגייס כספים בבורסה. זאת, למרות ועל אף המחירים הציבוריים ועלויות הפיקוח המושתות על חברות ציבוריות. עלויות אלה, שנדרשות מהרגולטור כדי להבטיח שקיפות ואחריות כלפי המשקיעים ולטובתם, ע"י אספקת המידע הנחוץ להם, מהוות לעיתים גורם שמרחיק ומעכב את החלטת החברות להפוך לציבוריות.

ההצעות להקלות במס על רווחי הבורסה גררו לעיתים ביקורות, שעיקרן הטענה כי לכאורה מדובר בהקלות שייהנו מהן לכאורה, בעיקר בעלי ההון, והדבר יביא להגדלת הפערים, ולפגיעה בגביית המס בהיקפים שלא ניתן לצפות מראש.

אך כמענה לטענות הללו, ניתן לבחור למשל בהצעה של השר כחלון ושל פרופ' האוזר, שלפיה הפטור ממס על רווחים שנובעים מהשקעה בבורסה יינתן עד לסכום מסוים (לדוגמה, עד ל- 60,000 ש"ח בשנה, בדומה לסכום הפטור בגין השכרת דירה). לפי סעיף 122 לפקודת מס-הכנסה [נוסח חדש], ניתן לקבל פטור ממס על הכנסה חודשית מהשכרת דירה, עד לתקרה מתואמת שהיא כיום 5,030 ₪, לחודש. כלומר, פטור ממס על הכנסה שנתית של 60,360 ₪.

היתרון בהצעה זו הוא - יצירת מדרגת הטבה מוגבלת בסכום. סכום זה יהא משמעותי לשכבת המשקיעים שעימה רוצים להיטיב ("המשקיע הקטן"). קרי, המשקיעים שיניבו רווחים בהיקפים של עד כ-60,000 ₪ בשנה; ולגבי "המשקיע הכבד", הסכום הזה יהיה כנראה פחות רלבנטי לבעלי ההון המחזיקים בהשקעות משמעותיות.

יתרון נוסף, הצעה זו אינה כרוכה בשינויים בשיעורי המס, שהשפעתם רוחבית וגורפת הרבה יותר.

ייתכן שראוי לשקול כיוון נוסף של הקלת מיסוי. זאת, בעת רישום מניות למסחר בבורסה (לאחר שסעיף 101 לפקודת מס-הכנסה לגבי רישום ומיסוי חברות בבורסה, כבר לא רלבנטי), ברוח סעיף 23 א. לחוק עידוד תעשייה מסים, אשר בוטל. סעיף זה, עסק במתן הטבה במס לבעלי חברות תעשייתיות שנרשמו למסחר בבורסה, בתנאי שעמדו במינימום מסוים של שיעור הנפקה לציבור.

הגיעה העת ליישם הטבות מס למשקיעים בבורסה לטובת כלל הציבור והמשק בכלל. למיסוי, השפעה דרמטית על העדפות ההשקעה של הציבור. הקלות במיסוי הוכחו גם בארץ וגם בעולם ככלי אפקטיבי המצוי בידי הממשלה לעודד תעשיות ולהתוות השקעות. חוקי המס הנוכחיים יוצרים עדיפות השקעה בשוק הדיור, על פני השקעה בשוק ההון. הפחתת המס תחזיר משקיעים לבורסה, תגדיל נזילות, ותשנה את התדמית השלילית הרווחת בהקשר להשקעות בבורסה.

■ הכותבת היא מנהלת הפיתוח האקדמי של המחלקה לחשבונאות, המסלול האקדמי, המכללה למינהל. 

צרו איתנו קשר *5988