המגזר הערבי מהווה רק 2% מהמשכנתאות, ומשלם ריבית גבוהה

הפער בריביות במגזר הערבי גבוה במקרים מסויימים ב-0.3% בהשוואה למגזר היהודי הסיבה: קשיים ברישום הנכס כשעבוד ומימושו בעת הצורך ■ למדריך משכנתא

פועלים באתר בנייה / צילום: Bernadett Szabo, Reuters
פועלים באתר בנייה / צילום: Bernadett Szabo, Reuters

למרות שתיק המשכנתאות גדל בבנקים בעשרות אחוזים, לא כולם השתתפו בחגיגה. ממחקר שפרסם היום בנק ישראל עולה כי המגזר הערבי מהווה רק 2% מנוטלי המשכנתאות, שיעור זניח לעומת חלקם באוכלוסייה העומד על 21.4%. ביישובים מעורבים הנתון אמנם טוב יותר ועומד על 4% מנוטלי המשכנתאות, אך גם כאן מדובר בנתון נמוך משמעותית לעומת חלקם ביישובים אלה העומד על 24%.

"בעיית נגישותם של לקוחות המגזר הערבי לאשראי לדיור בולטת גם בהשוואה ללקוחות יהודיים משכבות כלכליות נמוכות, המאפיינת את מרבית הלקוחות הערביים", מציינים בבנק ישראל.

עוד עולה מהממצאים, כי גם הריבית שמשלמים נוטלי המשכנתאות מהמגזר הערבי גבוהה בהשוואה לריבית בשוק. ביישובים מעורבים מדובר בפער של 0.1% בריבית. בבנק ישראל מציינים כי אמנם הפער נמוך, אך הוא נמצא מובהק מבחינה סטטיסטית. ביישובי המגזר הערבי הפער מתרחב ומגיע ל-0.3% לעומת המגזר היהודי.

"הפער בריביות משקף, ככל הנראה, את הסיכון הנובע מהקושי במימוש הנכס על ידי הבנק ביישובים ערביים במקרה של כשל. בנוסף, ייתכן שהפער משקף אף פערים ביציבות התעסוקתית של הלווה ומשתנים נוספים שאינם קיימים במאגר הנתונים", טוענים בבנק ישראל.

כאמור, בבנק ישראל מציינים כי היקף המשכנתאות הנמוך במגזר נובע מקשיים ביישובים ערביים ברישום הנכס והעמדתו כבטוחה. על רקע סוגיה זו, הפתרון שהבנקים נקטו בו הוא מתן הלוואה רגילה לצורך רכישת הנכס ללא משכונו. אלא שפתרון זה רחוק מלהיות אידיאלי. "הלוואות אלה מתאפיינות בהיקפים מצומצמים יחסית עבור משק בית בודד והריבית עליהן גבוהה יותר מהריבית על משכנתאות, שכן מדובר בהלוואה ללא בטוחה", כותבים בבנק ישראל.

בנוסף, בשל קשיים במתן משכנתאות חלק מהבנקים כמעט ואינם פעילים במגזר זה - מה שמחליש עוד יותר את התחרות. "חלק מהבנקים הדירו בעבר את רגליהם משוק האשראי לדיור ביישובים ערביים, ולכן התחרות בשוק זה מצומצמת יותר. עם זאת, בעשור האחרון חל גידול של כ-90% במספר הסניפים ביישובים ערביים. המיקוד העסקי הגובר של הבנקים ביישובים הערביים פועל להגברת התחרות בשירותי הבנקאות במגזר", הם מציינים.

בכדי לשפר את המצב מציעים בבנק לקדם תכניות ממשלתיות לרישום זכויות במרשם המקרקעין. "הדבר יגדיל את היכולת של הלווים להעמיד את הנכסים כבטוחה, יפחית את הסיכון שבהלוואה, וישפר את היצע האשראי ומחירו".

בעקבות פרסום המחקר, מאיגוד הבנקים נמסר היום: "המערכת הבנקאית משקיעה בשנים האחרונות מאמצים גדולים לשיפור הנגישות לאשראי במגזר הערבי על מנת להתגבר על הקשיים המבניים במגזר זה. במסגרת מאמצים אלה, גדל מערך הסניפים במגזר הערבי ב-90% בעשור האחרון, לעומת עלייה של 4% בלבד במספר הסניפים ביישובים יהודיים.

נוסף לכך, המערכת הבנקאית מנהלת דיונים עם גורמי ממשל, בהם המועצה הלאומית לכלכלה, כדי למצוא פתרונות לקשיים ביישובי המגזר הערבי, ובעיקרם העדר רישום בעלות על הנכסים. ככלל, הלוואת משכנתא ניתנת כנגד שעבוד הנכס לבנק, אולם ביישובים רבים במגזר הערבי אין רישום מוסדר של החלקות ושל הנכסים, ובהעדר רישום כזה לא ניתן לשעבד את הנכס כנגד הלוואה. הבנקים מנסים למצוא פתרונות לבעיה זאת, במקרים רבים באמצעות מתן אשראי ללא משכון, בהיקף גדול יותר ולתקופה ארוכה יותר בהשוואה לאשראי צרכני. ככלל, רמת הסיכון של אשראי זה, שאינו מגובה בבטוחה, גבוהה יותר, וסיכון זה בא לידי ביטוי במחירו".

שיעור המשכנתאות שניתנו
 שיעור המשכנתאות שניתנו

צרו איתנו קשר *5988