הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הנחיות לצ'יינג'ים

מדובר בהנחיות שנועדו לסייע לגופים פיננסיים שנותנים שירותי העברת כספים בהטמעת גישה מבוססת סיכון, כחלק ממשטר הציות של הגופים בתחום הלבנת הון ומימון טרור

צ'יינג' / צילום: תמר מצפי
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה היום (ב') הנחיות שנועדו לסייע לגופים פיננסיים שנותנים שירותי העברת כספים (בעיקר צ'יינג'ים) בהטמעת גישה מבוססת סיכון, כחלק ממשטר הציות של הגופים בתחום הלבנת הון ומימון טרור. זאת, כחלק מיישום הגישה מבוססת הסיכון (Risk-Based Approach) אשר מוביל ארגון ה-Financial Action Task Force (FATF), על-מנת להילחם בהלבנת הון ומימון טרור בדרך יעילה, מבלי להכביד יתר על מידה על הפעילות הפיננסית השוטפת.

נותני שירות העברת כספים הם כל הגורמים המעניקים שירותים לביצוע העברות של "נכס פיננסי" כגון מזומן, המחאות מסוגים שונים, שטרי חוב או שטרי חליפין, פיקדונות כספיים ומטבעות וירטואליים. הנחיות הרשות מבהירות כי על נותני השירות לנתח ולזהות בכל עת את סיכוני הלבנת הון ומימון טרור האופייניים לסקטור, ולפתח אמצעים לניהול והפחתת אותם סיכונים.

ההנחיות שפרסמה הרשות מפרטות את שלבי יישומה של גישה מבוססת סיכון הכוללים: זיהוי ודירוג סיכוני הלבנת הון ומימון טרור; הליך זיהוי והכרת לקוח; דיווח על פעילות בלתי רגילה; ניטור לקוחות ועסקאות בסיכון; הדרכה מקצועית והגברת מודעות. המדובר בהליך (ניהול סיכונים) מתמשך ומתעדכן, הכולל עדכון הערכת הסיכונים, ביצוע בקרות פנימיות, ושמירת מסמכים שהתקבלו בהליך זיהוי והכרת הלקוח.

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה דוגמאות לתסמינים שיכולים להצביע על סיכון בקטגוריות הסיכון הנפוצות לרבות סיכון הקשור ללקוח, סיכון הקשור במדינה או באזור גיאוגרפי, סיכון הקשור בעסקאות, מוצרים או שירותים וכן סיכון הקשור בדרכי הפצה או סוכנים לצורך ביצוע העברות כספיות.

במסמך ההנחיות שהפיצה הרשות הודגש כי לצורך יישום אפקטיבי של מדיניות איסור הלבנת הון ומימון טרור תלויה לא רק בהבנתם שעל עובדים נותני שירותי העברת כספים להבין את המדיניות והפרוצדורות שהם נדרשים לבצע, ובעיקר את הסיכונים שפרוצדורות אלה נועדו לצמצם, וכן את ההשלכות האפשריות של סיכונים אלה. לכן, על העובדים לעבור הדרכות מקצועיות אפקטיביות, הרלוונטיות לסיכונים הייחודיים לסקטור זה, לרבות לעניין שינויים ברגולציה, תוך הכשרת העובדים בהבנת והכרת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בפניהם הם צפויים לעמוד במהלך עבודתם, וחובותיהם ביחס לסיכונים אלה.

הרשות סבורה כי משטר ציות מתועד וממוסמך, העושה שימוש במערכת לניטור מתמשך ומיישם בקרות פנימיות לשיפור האפקטיביות, יאפשר הפעלת שיקול-דעת עסקי סביר על-ידי נותני השירות ויוכיח את מחויבותם של נותני השירות לזיהוי ולמניעת הלבנת הון ומימון טרור.

צרו איתנו קשר *5988