היתר בנייה | בלעדי

עיריית הרצליה לא תאשר תמ"א 38 עתידי במרכז העיר

מ-1 במאי לא יתקבלו בקשות להיתר בנייה • הסיבה: החשש שהתשתיות במרכז העיר לא יעמדו בעומס בגלל ריבוי התוכניות הקיימות

ראש עיריית הרצליה, משה פדלון / צילום: איל יצהר
ראש עיריית הרצליה, משה פדלון / צילום: איל יצהר

מכה קשה ליזמי תמ"א 38 בעיר הרצליה: הוועדה המקומית החליטה להקפיא את התוכנית והודיעה ליזמים וקבלנים כי החל מתחילת מאי לא יתקבלו עוד בקשות להיתר הנוגעות לתוכנית חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בחלק ניכר ממרכז העיר עד הודעה חדשה. הסיבה: היקף גדול של תוכניות שנמצאות היום בשלבים שונים וכוללות בנייה של כ-1,500 דירות והחשש שמרכז העיר אינו יכול לעמוד בעומס בכל הקשור לתשתיות.

"בהמשך להחלטת הוועדה המקומית בנוגע לתוכנית האסטרטגית במרכז העיר ולאור הסקירה שנעשתה בפני חברי הוועדה, שממנה עולה שבמרכז העיר כבר נמצאות בתהליך רישוי כ-1,500 יחידות דיור, ומאחר שטרם נתקיימו התנאים שנקבעו על-ידי הוועדה לאישור יחידות דיור בשלב שלישי, שכוללים הקמת בית ספר חדש, פתיחת דרך ירושלים דרומה ושיפור הצמתים", נכתב בהחלטת הוועדה המקומית שהתקבלה לאחרונה, "מחליטה הוועדה לעצור את תהליך הרישוי של פרויקטים מכוח תמ"א 38 במרכז העיר והחל ממועד החלטה זו לא תתקבלנה עוד בקשות להיתרי בנייה מכוח תמ"א 38 במרכז העיר".

במקביל, בהחלטת הוועדה גם נכתב כי בישיבתה הבאה תובא המלצת הצוות המקצועי "לוויסות הבנייה מכוח תמ"א 38 במרכז הצפוני ובמרכז הדרומי, לפי רחובות, והכול בהתחשב בעומסי התנועה והחניה, מספר הבתים שכבר אושרו לבנייה מכוח תמ"א 38 והיחס למוסדות הציבור בסביבה וכיוצ"ב". כלומר, ייתכן כי ההקפאה האמורה תורחב בהמשך.

בעיריית הרצליה אישרו את הפרטים וביקשו להדגיש כי לא מדובר בהקפאה גורפת של הבנייה בתמ"א 38 בכל העיר אלא רק בחלק ממנה: "עיריית הרצליה מגבילה מתן היתרים לתמ"א 38 במרכז העיר לצורך בדיקת התאמת התשתיות להמשך פיתוח מרכז העיר. לאור סקירת תנאי השטח במרכז העיר, החליטה הוועדה כי עולה צורך לייצר הלימה בין תוכנית התחדשות לבין תוכניות פיתוח התשתיות העירוניות. לפיכך, החליטה הוועדה בשלב זה שלא לאפשר עוד מתן היתרי בנייה במרכז העיר, עד למתן מענה מקיף של תשתיות, למעט במקרים חריגים".

עוד נמסר כי "ההחלטה תיכנס לתוקף מ-1.5. במקביל, ממשיכה עיריית הרצליה בהליך שיתוף הציבור בתכנון תוכנית המתאר לעיר".