בית המשפט המחוזי פסל שאלות במבחן של לשכת עוה"ד

עו"ד אילן בומבך, שייצג את העותרים: "העובדה שהשופט הכריח את הלשכה לתת לנו את התפלגות המסיחים שחשפה כשל מאוד משמעותי בשאלות, וכן חוות-הדעת המקיפות שהגשנו, ביססו את עתירתנו" • לשכת עוה"ד: "נוכח תוצאת פסק הדין חייב ביהמ"ש את המתמחים בהוצאות גבוהות ביותר. תוצאה זו מדברת בעד עצמה"

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אפי נוה / צילום: תמר מצפי
ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אפי נוה / צילום: תמר מצפי

השופט אלי אברבנאל מבית המשפט המחוזי בירושלים החליט לפסול שתי שאלות ממבחני לשכת עורכי הדין האחרונים וכן להורות על קבלה של תשובה נוספת כנכונה, בשאלה אחרת.

המשמעות היא שנבחנים במבחן האחרון שנכשלו על חודה של נקודה עד 3 נקודות, יכולים לעבור את המבחן ולקבל את הסמכתם כעורכי דין, בעקבות פסק הדין.

עו"ד אילן בומבך / צילום: אוריה תדמור
 עו"ד אילן בומבך / צילום: אוריה תדמור

אברבנאל פרסם פסק דין ארוך ומנומק, בו הוא בחן את כל עשרות השאלות השונות עליהן הלינו העותרים, ומצא כי יש לפסול שאלה אחת מהפרק של שאלות הדין הדיוני ושאלה נוספת מפרק השאלות של הדין המהותי. בנוסף, לגבי שאלה נוספת מפרק הדין הדיוני, קבע השופט כי לקבל תשובה נוספת כנכונה, מעבר לתשובה שסומנה כנכונה על-ידי הוועדה הבוחנת של לשכת עורכי הדין.

בתוך כך, אברבנאל דחה את בקשת העותרים לתת פקטור רוחבי של עשרות נקודות לכל הנבחנים, וכן נדחו טענותיהם בנוגע לפרק במבחן של הניסוח המשפטי.

השופט אברבנאל סקר בפסק דינו את התמורות שחלו במבנה של בחינות הלשכה בשנים האחרונות, וכן את הרכב ואופן המינוי של החברים לוועדה הבוחנת, אשר מופקדת על ניסוח שאלות הבחינה ועל הכרעה בעררים המוגשים על תוצאות הבחינה.

בנוגע לוועדה כתב אברבנאל: "עיון בהוראות החוק הנוגעות לכך מלמד על אופייה האובייקטיבי של הוועדה ועל עצמאותה, בהיותה בלתי תלויה בלשכת עורכי הדין ומנותקת ממוסדותיה... המגוון הרחב של חבריה ודרכי המינוי שלהם, מבטיחים את אמון הציבור בוועדה ואת רמתה המקצועית הגבוהה, ומרחיקים את החשש לשיקולים בלתי עניינים בהחלטותיה". הדברים נכתבו בתגובה לטענות העותרים בדבר הטעיות מכוונות בבדיקת הבחינה, תוך 'תיקון' הציונים של חלק מהנבחנים כלפיי מטה.

באשר לבקשת העותרים לפסול שאלות ספציפיות, הדגיש אברבנאל כי ההתערבות השיפוטית בשיקול-הדעת של הוועדה הבוחנת שמורה למקרים של "חוסר סבירות קיצוני", כמו במצב שבו "שאלה שכל התשובות המוצעות עליה שגויות", ולכן מצא לנכון להתערב ב-3 שאלות בלבד מבין עשרות השאלות הספציפיות עליהן הלינו העותרים.

לאור העובדה שרוב טענות העותרים נדחו, פסק השופט הוצאות של יותר מ-100 שלף שקל לטובת לשכת עורכי הדין והוועדה הבוחנת, שהתחלקו בין העותרים ב-13 מתוך 14 העתירות שאוחדו לתיק הזה, כך שסכומי ההוצאות שחויבו בהם העותרים נעים בין 6,000-30,000 שקל לכל עתירה.

מעו"ד אילן בומבך, שייצג את העותרים, נמסר: "בית המשפט התערב ב-3 שאלות, אנו שמחים על כך, המשמעות היא מעבר של עשרות רבות של משפטנים את המבחן. העובדה שהשופט קיבל את עתירתנו והכריח את הלשכה לתת לנו את התפלגות המסיחים שחשפה כשל מאוד משמעותי בשאלות, וכן חוות-הדעת המקיפות שהגשנו, ביססו את עתירתנו. לאור זאת אנחנו חושבים שהיה צריך להתערב גם מעבר לכך ולתת פקטור משמעותי. אני משוכנע שבית המשפט העליון יתערב הרבה מעבר להתערבות של בית המשפט המחוזי, כיוון שאי-אפשר להישאר שווה-נפש אל מול הכשלים הרבים שנפלו בבחינה, לרבות היעדר אנונימיות, הטעיות פסולות, בעיות שנפלו בחלק של הניסוח בבחינה ועוד.

"ייצגתי את המתמחים בכמה עתירות, עתירתי לפסילת שאלות ספציפיות התקבלה, ומי שייצגתי אותו עבר את הבחינה בזכות עתירתי. העתירה השנייה הייתה עתירה תקדימית ביותר, וחשפה כשלים ופגמים רבים מאוד של הלשכה. מלכתחילה היה ברור לי שבית המשפט העליון הוא הזירה המתאימה לקבלת עתירה תקדימית כזאת. בית המשפט המחוזי החליט להפגין את מורת-רוחו מהתנהלות הלשכה באמצעות התערבות חריגה ב-3 שאלות, זה לא מובן מאליו, במיוחד לאור העובדה שמדובר בהתערבות של וועדה שכוללת שופטים, ובראשם עומד לראשונה שופט של בית המשפט העליון. אני משוכנע שבית המשפט העליון יוציא את הצדק לאור".

מלשכת עורכי הדין נמסר בתגובה: "הפסד גדול למתמחים ולעו"ד בומבך! כנגד הוועדה הבוחנת ולשכת עורכי הדין הוגשו כ-14 עתירות. במסגרת עתירות אלה התבקש בית המשפט לתת פקטור בהיקף של 20 נקודות וכן לפסול את פרק המטלה בכתב שהיה בבחינה (דהיינו 15 נקודות נוספות). בנוסף התבקש בית המשפט לפסול 27 מתוך 85 שאלות שהיו בבחינה. בפסק הדין ארוך ומנומק דחה בית המשפט את טענות העותרים, למעט לגבי שתי שאלות אותן פסל וכן שאלה נוספת בה קיבל בית המשפט חלופה אפשרית נוספת.

"נוכח תוצאת פסק הדין בית המשפט, בה דחה בית המשפט את רוב רובן של טענות המתמחים, חייב בית המשפט את המתמחים בהוצאות גבוהות ביותר בסך כולל של 136,000 שקל. תוצאה זו מדברת בעד עצמה.

"בנוסף יש להדגיש כי בית המשפט דחה מכל וכל את העתירה שהוגשה באמצעות עו"ד בומבך וחייב את העותרים שייצג בסכום הגבוה ביותר מבין ההוצאות, סך של 30,000 שקל".

הוועדה הבוחנת והלשכה יוצגו בכל העתירות על-ידי עורכי הדין דוד יצחק, רונן בוך ומירית שלו ממשרד קסוטו ושות'.