הגן הטכנולוגי הצמיח לישרס רווח הון של 26.5 מיליון שקל

במסגרת הסכם פשרה תמכור ישרס לאוניברסיטה ולרשות לפיתוח ירושלים את החזקותיה (76%) בגן הטכנולוגי תמורת כ-58 מיליון שקל • החברה, הפועלת בעיקר בתחום הנדל"ן המניב, סגרה את הרבעון הראשון של השנה עם רווח נקי של כ-33 מיליארד שקל

חברת ישרס  שבשליטת שלמה אייזנברג תרשום רווח הון נאה כתוצאה מהסכם פשרה שנחתם מול האוניברסיטה העברית והרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י) בנוגע לגן הטכנולוגי בגבעת רם בירושלים (חברת גטי רם). החברה דיווחה לבורסה כי במסגרת הסכם הפשרה נקבע שהחברה הבת המתפעלת את הגן הטכנולוגי בירושלים (ג.ט.י, בה מחזיקה ישרס בכ-74%), תמכור לאוניברסיטה ולהרל"י את כל החזקותיה (76%) בג.ט.י רם, בתמורה לכ-58 מיליון שקל, כשסכום של 5 מיליון שקל מתוך התמורה ישמש לפירעון הלוואות בעלים שהעמידה ג.ט.י לג.ט.י רם.

הגן הטכנולוגי הוא מתחם משרדים בגבעת רם הסמוך לקניון מלחה שבבירה, ומלבדו מנהלת ג.ט.י של ישרס מתחם נוסף באזור התעשייה הר חוצבים שבירושלים. הסכם הפשרה ייכנס לתוקף לאחר אישורו על ידי בית המשפט. ג.ט.י קיבלה 10 מיליון שקל במועד חתימת הסכם הפשרה, כאשר היתרה בסך של 48 מיליון שקל תשולם לג.ט.י לא יאוחר מה-30 באוקטובר 2018. ההשקעה בגטי רם רשומה בספרי ג.ט.י בסך של 31.5 מיליון שקל (כולל הלוואות הבעלים), ולהערכת ישרס השלמת העסקה צפויה להניב לג.ט.י רווח לפני מס של כ-26.5 מיליון שקל.

זינוק ברווח ברבעון הראשון

ישרס פועלת בעיקר בתחום הנדל"ן המניב בישראל (פארקים טכנולוגיים; משרדים; תעשייה, מלאכה ואחסון; מסחר ודיור מוגן) לאחר שצמצמה את פעילות היזמות למגורים שלה בשנים האחרונות. כיום מחזיקה החברה, שמניותיה נסחרות במדד ת"א 125, בנכסים מניבים בשטח של כ-613 אלף מ"ר, והיא נמצאת בהליכי בנייה, תכנון ופיתוח של נכסים בהיקף של כ-173 אלף מ"ר בעלות בנייה (כולל קרקע) של כ-1.5 מיליארד שקל.

את הרבעון הראשון של השנה סגרה ישרס עם רווח נקי של כ-33 מיליון שקל, גידול של 32% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בהכנסה התפעולית הנקייה (NOI) נרשמה ירידה של 1.7% לכ-72.6 מיליון שקל ואילו התזרים התפעולי הנקי מפעילות (FFO) רשם שיפור של 54% והסתכם בכ-34 מיליון שקל. מניית ישרס נסחרה היום ביציבות. בשלוש השנים האחרונות רשמה המניה עלייה של 60% ושוויה של החברה הגיע לכ-2.2 מיליארד שקל. 

צרו איתנו קשר *5988