משרד השיכון מקדם חקיקה חריפה נגד קבלנים: אתר בנייה בו אירעה תאונה קטלנית ייסגר ל-30 יום

תזכיר החוק מציע לקבוע מנגנון שיתלה את רישיונו של קבלן לעבודות הנדסה בנאיות במקרה של תאונת עבודה שבאחריותו של הקבלן, שגרמה למוות • מתחילת השנה נהרגו 38 פועלי בניין ועוד 3 עוברי אורח בתאונות בנייה

אתר הבניה בו התרחשה  התאונה בבית שמש/ צילום: "איחוד הצלה"
אתר הבניה בו התרחשה התאונה בבית שמש/ צילום: "איחוד הצלה"

משרד השיכון מעלה הצעת חוק: אתר של קבלן שבו אירעה תאונה קטלנית ייסגר ל-30 יום.

תזכיר החוק מציע לקבוע מנגנון שיתלה את רישיונו של קבלן לעבודות הנדסה בנאיות במקרה של תאונת עבודה שבאחריותו של הקבלן, שגרמה למוות. "זאת, עד שיוכיח להנחת דעתו של ראש מינהל הבטיחות במשרד העבודה.. כי הקבלן ממלא אחר כל כללי הבטיחות באתרים הנמצאים באחריותו", לשון התזכיר.

עד כה, סעיף 8 לחוק פירט שורה של מקרים שבהם אפשר יהיה להתלות רישיון, כמו פשיטת רגל או פירוק חברה, וכעת מוצע להוסיף גם מקרה שבו מינהל הבטיחות מצא כי קבלן הפר את כללי הבטיחות באופן שיש בו לסכן חיי אדם. התליית הרישיון פירושה למעשה שכל אתרי הבנייה של אותו קבלן ייסגרו עד להסדרת הבטיחות והחזרת הרישיון. החוק לא יהיה רטרואקטיבי, אלא יוחל באופן צופה פני עתיד.

נזכיר כי מתחילת השנה נהרגו 38 פועלי בניין ועוד 3 עוברי אורח בתאונות בנייה. יותר מ-160 פועלים נפצעו באורח קשה ובינוני.

עוד נזכיר כי מאז התפטרותו של ארז מימון, מנהל מינהל הבטיחות, לא מונה לו מחליף קבוע. אתמול הודיע משרד העבודה כי ימנה ועדת איתור למציאת מחליף.

"הרשם לא יוכל לשבת יותר בחיבוק ידיים"

ראובן בן שמעון מייסד הפורום למניעת תאונות עבודה: "מדובר בצעד מבורך ובנקודת מפנה של משרד השיכון שכן מעולם רשם הקבלנים לא נקף אצבע במאבק בתאונות בנייה, למרות חובותיו החוקיות, ולכן אנו בפורום מברכים על היענותו לקריאתנו לפעול כנגד קבלנים שמעורבים בתאונות עבודה קטלניות. בעבר קראנו למבקר המדינה לפתוח בבדיקה נגד רשם הקבלנים בחשד לרשלנות בטיפול בתאונות עבודה, ובכוונתו לפנות ולבצע המשך דיון ומעקב בוועדה לביקורת המדינה עד אשר הצעת החוק תאושר.

"על פי המידע הקיים בפורום, רשם הקבלנים מעולם לא נקט סנקציה נגד קבלן בשל מוות של עובד וגרימת חבלה חמורה, וכן לא שלל אף רישיון של קבלן באתרים שבהם ניתנו בפועל צווי בטיחות וצווי הפסקת עבודה בגין לקוי בטיחות חמורים. הרשם מוסמך לנקוט אמצעי משמעת כנגד קבלנים, בעבירות לפי פקודת הבטיחות בעבודה.

"כמו כן, הרשם מוסמך לנקוט אמצעי משמעת כנגד קבלן שנהג דרך קבע בניגוד לנוהל המקובל במקצוע, כפי המוגדר בתקנות רישום קבלנים. הרשם גם מוסמך לנקוט אמצעי משמעת הכוללים התראה, נזיפה, קנס, התליית הרישיון בפועל או על התנאי, וכן ביטול רישום הקבלן בפנקס הקבלנים"

"עתה עם הצעת החוק שקורמת עור וגידים לא יוכל הרשם לשבת בחיבוק ידיים ובידיו יהיו כל הכלים החוקים והשיפוטיים לפעול לשלילת רשיון של קבלן לתקופה של 30 יום בשל מעורבותו במוות של פועלים".

תגובת קו לעובד: "לראשונה אנו עדים להתייחסות רצינית מצד משרד הבינוי והשיכון העולה מהצעת חוק חדשה, המבקשת לקבוע את רף ההרתעה הנדרש על מנת לבלום את ההפקרות בתחום הבטיחות באתרי הבניה.

"שנים רבות עברו מבלי שרשם הקבלנים ינקוט עמדה וינקוף אצבע כלפי קבלנים שגרמו ברשלנותם למותם ו/או פציעתם של עובדים באתרים שבאחריותם. במשך שנים אלו ועד היום מאות עובדים איבדו את חייהם ועשרות אלפים נפצעו. בשל כך אנו מברכים את משרד רשם הקבלנים על הצעת החוק המבקשת להרחיב את סמכויותיו, כך שתתאפשר לו נקיטה בהליכי משמעת משמעותיים נגד קבלנים מפרי הוראות בטיחות המסכנים את עובדיהם.

"הצעת החוק עוד מבקשת להשהות את רישיונו של קבלן אשר באתר בביצועו התרחשה תאונת עבודת קטלנית למשך 30 ימים, או עד שיוודא המפקח הראשי כי ביכולתו לנהל את אתריו ללא סיכון חייהם של עובדים נוספים. בקשה זו מסמלת את רמת ההרתעה האלמנטרית הדרושה מהגוף שקובע את הנורמות עבור קבלנים שיורשו לפעול במדינה. את הצעת החוק יש לאשר בכנסת במהירות האפשרית, על מנת שתספק מענה הולם למצב החירום הנוכחי ותסייע לבלום את העלייה החמורה שנרשמה השנה במספר ההרוגים מתאונות עבודה בענף הבניין.

"לצד ההתקדמות החיובית, יש להדגיש כי על מנת שהשינויים המוצעים יתורגמו להרתעה אפקטיבית, יש להבטיח הגברה משמעותית של מספר המפקחים במנהל הבטיחות. ללא פיקוח ברמה הולמת ונאותה לא יהיה באפשרות רשם הקבלנים לממש את הסמכויות החדשות שיואצלו לו.

"כמו כן, על שר הבינוי והשיכון להשלים את המלאכה ולתקן את תקנות רשם הקבלנים כך שכל קבלן אשר הורשע בעבירת בטיחות יועמד לדין משמעתי בפני רשם הקבלנים, וזאת ללא קשר לרמת העונש שגזר עליו בית המשפט".

תגובת משרד הבינוי והשיכון: "הצעת החוק תקנה למשרד הבינוי והשיכון את היכולת להטיל סנקציות משמעותיות כנגד קבלנים המסכנים חיי אדם בהתאם להמלצת גורמי הפיקוח והבטיחות במשרד העבודה. ההצעה תואמה עם משרד האוצר, משרד העבודה והרווחה וההסתדרות הכללית".

השר יואב גלנט מסר בתגובה: "אני מודה לשר האוצר משה כחלון, לשר העבודה והרווחה חיים כץ וליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן על הסיוע בגיבוש הצעת החוק".