מחזיקי אג"ח אפריקה ישראל: בן משה התנהל בגרירת רגליים

בתשובה שהגישו היום נאמני האג"ח לביהמ"ש המחוזי, הם טוענים כי בן משה לא פעל להשגת האישורים הנדרשים ולגיוס הכספים הנדרשים לצורך השלמת ההסדר

מוטי בן משה / צילום: אניה בושמן
מוטי בן משה / צילום: אניה בושמן

מחזיקי איגרות החוב של חברת אפריקה ישראל מאשימים את המשקיע מוטי בן משה בגרירת רגליים בהשגת האישורים הנדרשים להסדר החוב מאת רשויות ההגבלים העסקיים במדינות השונות ובאי השלמת התנאים המתלים להסדר. בתשובה שהגישו היום (ה') נאמני האג"ח לביהמ"ש המחוזי בת"א, הם טוענים כי בן משה לא פעל להשגת האישורים הנדרשים ולגיוס הכספים הנדרשים לצורך השלמת ההסדר.

משום כך קובעים הנאמנים, באמצעות באי כוחם עוה"ד גיא גיסין ואופיר נאור, כי על ביהמ"ש להיענות לבקשתם לחילוט הפיקדון על סך 100 מיליון שקל שהעמידו בן משה וחברות בשליטתו לטובת הבטחת קיומו של ההסדר. את התשובה הגישו עורכי הדין בעקבות תגובה לבקשת החליט שהגיש בן משה ולקראת גיון בביהמ"ש בנושא שייערך בשבוע הבא.

כזכור, עד ל-13 בדצמבר היה אמור בן משה להשיג את כל האישורים הדרושים להשלמת הסדר החוב. עם זאת, ימים בודדים לפני תאריך זה נמסר לנאמני האג"ח כי טרם התקבלו אישורי הממונים על הגבלים עסקיים בשלוש מדינות במזרח אירופה. בן משה ביקש את הארכת התקופה ל-31 בינואר, אולם מחזיקי האג"ח דרשו פיצוי כספי על הזמן הנוסף והצדדים פנו לגישור שלא צלח.

בהמשך החליטו המחזיקים לאשר בכל זאת את ההארכה ללא תנאים אולם עד אז כבר הודיע בן משה על ביטול ההסדר ועקב כך פנו הנאמנים לביהמ"ש בבקשה לחילוט הפירעון. לבקשה זו התנגד בן משה ובתגובה ביקש מביהמ"ש לשחרר לטובתו את כספי הפיקדון.

כעת טוענים הנאמנים כי לו רצה בן משה להשלים את ההסדר היה מבצע את כל שדרוש כדי להביא את אישור ההגבלים עכשיו בתקופת הדחיה שניתנה על ידי מחזיקי אגרות החוב - אך לא כך הוא ולא בכדי. "ובכל אותה תקופה מתעכבת הרוכשת (חברת אקסרה שבבעלות בן משה, ע"כ) בגיוס הכספים הדרושים לצורך קיום התחייבויותיה, אם לאור קשיים שהיו לה בגיוס לאור רמות המינוף שהיא ממילא מצויה בהם, ואם לאור הערכתה (השגויה) שחלוף הזמן יסייע לה בגיוס הכספים במחיר טוב יותר. הימור מסוכן ושגוי ש'התפוצץ לה בפנים'", כותבים הנאמנים.

"לאחר שהרוכשת הבינה כי היא כשלה בהימור אותו נטלה ולא יעלה בידיה לגייס את הכספים הנדרשים לצורך השלמתו של ההסדר עד למועד האחרון שנקבע לכך, ובהעדר אמצעים נזילים הנדרשים לרוכשת כדי להשלים את ההסדר ובכלל כך, רכישת אפריקה נכסים, הפכה הרוכשת את סוגיית העדר השגת אישורי ההגבלים במדינות בהן אין לה כל פעילות לסוגיה מהותית וקרדינאלית", מציינים הנאמנים בבקשה לביהמ"ש.

עוד טוענים הנאמנים כי השאלה שעומדת למבחן הנה האם פעלו בן משה ונציגיו בשקידה ראויה לצורך השגת האישורים הנדרשים מרשויות ההגבלים העסקיים וקיום התנאים המתלים בהסדר. "חילוט הפיקדון נדרש לאור מחדליה של הרוכשת ואחריותה לאי התקיימות התנאים המתלים, ובכלל כך, הרוכשת לא פעלה לקבלת האישורים הנדרשים, התנהלה בגרירת רגליים (במקרה הטוב ובמקרה הכי פחות טוב - בחוסר תום לב של ממש), לא גייסה את הכספים במועד וכאשר הרוכשת ובעל השליטה בה, מוטי בן משה, הבינו כי אין ביכולתם לגייס את הכספים הנדרשים להסדר, החלו הם להמציא שלל תירוצים בנוגע לאי השלמת ההסדר, ובהם, תירוץ חסר שחר שנוגע לאי היכולת להשלים את ההסדר לאור אי קבלת אישורים רגולטרורים של הגבלים עסקיים במדינות שבהן אין לרוכשת ו/או לבעל השליטה בה עסקים כלשהם ולא יכולה להיות כל מגבלה לגביהם".

"אחרת, תגובתה של הרוכשת הייתה מתמצה בעמוד אחד אליו הייתה מצרפת את הבקשות שהוגשו על ידה לממונים על ההגבלים העסקיים בפולין, צ'כיה וסרביה, אותן מדינות שבהן הרוכשת טענה כי טרם התקבלו האישורים הנדרשים - אך לא כך הדבר ולא בכדי הרוכשת מעולם לא העבירה לידי הנאמנים בקשות רשמיות שהוגשו על ידה לממונים על ההגבלים העסקיים באותן המדינות וזאת על אף שהתבקשה בעבר לעשות כן.

"חלף זאת, ובהעדר מסמכים התומכים בכך שהרוכשת פעלה בשקידה ראויה להשגת האישורים בפרק הזמן שעמד לרשותה לצורך כך (ועמד על כשלושה וחצי חודשים!) ממשיכה הרוכשת, כאמור, להסתיר את המסמכים המהותיים בעניין זה ואף התנתה מסירתם לידי הנאמנים בכך שהם לא יעשו בהם שימוש בכל הליך, וכנראה שלא בכדי", כותבים עוד הנאמנים.

עוד מאשימים הנאמנים את בן משה, כי "לא רק שהרוכשת לא פעלה להשגת האישורים הנדרשים במועד אלא כי היום מנסה להיאחז באי קבלת אותם האישורים כתנאי שבשלו ההסדר פקע בעוד שהסיבה האמיתית לכך היא ככל הנראה טעויות עסקיות ו'הימורים' כושלים של הרוכשת בגיוס הכסף הנדרש ודרישתה להמשיך ולקבל 'אופציה בחינם' להשלמתו של ההסדר".

כהוכחה לכאורה לטענתם, מציינים הנאמנים כי עוה"ד צורי לביא, ששימש כמגשר בהליך הגישור הקצר בין הצדדים, מסר לנאמנים ב-21 בינואר כי בן משה הציע לשוב לגישור במטרה לדון באפשרות לשנות את תנאי הסדר הנושים."הנאמנים והנציגויות השיבו לעוה"ד לביא כי הם נכונים לשבת ולדון בגלוי עם כל מציע, והם אינם רואים סיבה לנהל מו"מ כאמור במסגרת גישור ותחת חיסיון - גישור אשר כל תכליתו להסתיר את הקושי האמיתי של הרוכשת במימון העסקה", כותבים הנאמנים לביהמ"ש.

צרו איתנו קשר *5988