מצגי-שווא וניגוד עניינים: נאמני סיטי טאואר לשעבר הסבו לנושים נזקים כבדים

כך עולה מדוח חריף שהוגש הבוקר לביהמ"ש • עפ"י ממצאי הדוח, הנאמנים לשעבר של החברות סיטי א.ק אחזקות והדר ברמה, עו"ד אביב פריצקי, עו"ד קרן רייכבך-סגל ורו"ח בועז גזית, אחראים לכאורה לנזקים כבדים שנגרמו עקב מחדלים ופעולות כושלות שהוכתבו והוצאו לפועל על-ידם

מתחם דימול ברמת-גן / צילום: תמר מצפי
מתחם דימול ברמת-גן / צילום: תמר מצפי

דוח חריף שהוגש היום (ה') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב מעלה כי הטענות נגד הנאמנים לשעבר של החברות סיטי א.ק אחזקות והדר ברמה, המפעילות את אולמות האירועים הדר דימול וסיטי טאואר - לפיהן הציגו בפני הנושים מצגי-שווא; הסתירו מהנושים מידע ופעלו בניגוד עניינים, באופן שגרם נזקים לנושים - הן מוצדקות.

הנאמן החדש שמונה לתיק, עו"ד עדי פיגל, הגיש הבוקר את הדוח הראשוני שלו, ובו ממצאים חמורים נגד התנהלותם של הנאמנים לשעבר בתיק, עו"ד אביב פריצקי, עו"ד קרן רייכבך-סגל ורו"ח בועז גזית.

על-פי הדוח, "בעלי התפקיד הקודמים הציגו בפני כל המעורבים (לרבות הנושים) מצגי-שווא מוטעים ומטעים, שהובילו למשבר אמון מוחלט בין בעלי התפקיד הקודמים לבין כלל המעורבים. בחינת שלל המצגים והפעולות שבוצעו על-ידי בעלי התפקיד הקודמים, כמו גם התנהלותם בניגוד עניינים, מובילה, למרבה הצער, למסקנה עגומה ובלתי נמנעת, כי בעלי התפקיד הקודמים כשלו והכשילו את הנושים, תוך הסבת נזקים כבדים לכאורה".

עוד נכתב בדוח כי "אין המדובר בתקלה 'חד-פעמית' או באירוע 'נקודתי', אלא ברצף חוזר ונשנה של מצגי-שווא ופעולות המובילים לאותה מסקנה בלתי נמנעת".

על-פי הדוח, "זרעי הפורענות" נטמנו כבר בבקשת הקפאת ההליכים של החברות. "בהמשך, תחת ניכוש עשבים שוטים אלה, בעלי התפקיד הקודמים בחרו לטפחם ליער עבות, וכל זאת תוך התעלמות מתמרורי אזהרה ודגלים שחורים ברורים ורבים שעמדו בפניהם לכל אורך הדרך, ותוך הטעיית בית המשפט הנכבד, הכנ"ר והנושים", כותב עו"ד פיגל לבית המשפט.

הדוח הוגש בהמשך לבקשה שהגישה כונסת הנכסים הרשמית, עו"ד סיגל יעקובי, לבית המשפט בנובמבר אשתקד, להעביר את הנאמנים מתפקידם. זאת לאחר שמצאה, לטענתה, כי הם הציגו בפני הנושים הצהרות-שווא ומצגי-שווא בנוגע ליכולתם למכור נכסים ולפרוע את כל התחייבויותיהן של החברות הקורסות תוך השבת 100% מהחובות; הציגו מצגי-שווא בפני כונסת הנכסים הרשמית ובית המשפט; הסתירו מהנושים את העובדה שאחד מהם הוא קרוב משפחה של בעלי החברה המציעה הצעת רכישה; ופעלו בניגוד עניינים ובאופן לא ראוי במסגרת תפקידם מול הנושים, הכנ"ר ובית המשפט בעניינים נוספים; "בנסיבות", כתבה הכונסת הרשמית לבית המשפט, "אין מנוס מהחלפת הנאמנים בבעל תפקיד אחר", ו"זאת לאור קיומו של חשש ממשי לניגוד עניינים בתפקודם של הנאמנים העולה כדי מניעה מלהמשיך ולמלא את תפקידם, לרבות בכל הנוגע להכרעות בתביעות החוב של הנושים כולם (לרבות הרגילים ובעלי המניות) ושל הטוענים לנשייה מובטחת".

בתגובה לבקשה תקפו הנאמנים לשעבר את כונסת הנכסים וטענו כי "הבקשה היא ליקוי מאורות. בקשה מופרכת ונטולת כל בסיס", שהוגשה באופן שערורייתי על-ידי בא-כוח הכנ"ר, שהיה מעורב בכל פרט ופרט בתיק מתחילתו".

ואולם בדצמבר האחרון נעתר השופט אלכסנדר רון לבקשת הכנ"ר והורה על סיום כהונתם של עו"ד רייכבך-סגל, עו"ד פריצקי ורו"ח גזית מתפקידם כנאמנים. השופט מינה תחתם את עו"ד עדי פיגל כנאמן והורה על פיגל להגיש דוח ראשוני לבחינת הטענות נגד הנאמנים והמצב בתיק, בתוך 45 יום.

הבוקר, כאמור, הוגש הדוח, ממנו עולה תמונת מצג עגומה, לפיה חטאו הנאמנים לכאורה לתפקידם באופן גס ובוטה.

הנאמן החדש מציין בדוח כי התכלית המרכזית העומדת ביסוד הליכי חדלות פירעון היא מימוש הנכסים באופן מיטבי וחלוקת התמורה לנושים, שהם בעלי העניין המרכזיים בהליכים אלה. בהתאם, צוין, אין חולק כי בעל תפקיד בהליך חדלות פירעון, בתוקף תפקידו כקצין בית המשפט ובכפוף להנחיות והוראות כנ"ר ובית המשפט, פועל עבור ולמען נושי החברה. ואולם, הוא מוסיף וכותב, "בעלי התפקיד הקודמים חתרו באופן בוטה תחת יסוד מרכזי זה - במצגי-שווא, בהסתרת עובדות, בהתעלמות מעובדות מהותיות, בהצגת מסקנות לא מבוססות, בפעולות בניגוד להנחיות והחלטות בית המשפט - תוך שבפועל הם כפו על הנושים (ועל יתר המעורבים) 'הר כגיגית' את מכירת הנכס המרכזי של החברות, בעסקה שלגביה עולות תהיות חמורות (לרבות לגבי תוקפה), וזאת תוך שבעלי התפקיד הקודמים למעשה 'הרדימו' את הנושים", נכתב בדוח.

עוד נכתב בדוח כי אין זה פלא כי כאשר בדיעבד התבררו העובדות (והתוצאות הקשות של פעולות בעלי התפקיד הקודמים), הוביל הדבר את כלל המעורבים למשבר אמון מוחלט כלפי בעלי התפקיד הקודמים, וזאת תוך העלאת טענות קשות כלפיהם כמעט בכל מישור אפשרי, לרבות: הפעלה גירעונית, כספי הנאמנות, פעולות בניגוד עניינים, שיקולים זרים, הפעלת לחצים על נושים במסגרת ההכרעה בתביעות החוב ועוד.

"בשלב זה", נכתב בדוח, "אין חשיבות מהותית להכרעה האם פעולות אלה בוצעו על-ידי בעלי התפקיד הקודמים ברשלנות או במזיד, ובין כך ובין כך הם אחראים לכאורה לנזקים כבדים שנגרמו עקב מחדלים ופעולות כושלות שהוכתבו והוצאו לפועל על-ידם".

עו"ד פיגל מוסיף בדוח כי בעלי התפקיד הקודמים הציגו בפני הנושים, הכנ"ר ובית המשפט שלל טיעונים, על-מנת להוכיח (לשיטתם) "הודעות" או "הסתייגויות" כאלה ואחרות שניתנו על-ידם בקשר עם פירעון 100% מהחובות לנושים, גילוי ניגוד עניינים, דיווחים לגבי פעולות שלהם (כגון על התשלום לבנק הפועלים) ועוד - אך הוא אינו מקבל את טענותיהם. "בעלי התפקיד הקודמים ביצעו ויישמו שורה של פעולות על יסוד הצהרות ברורות ונחושות, כפי שהבינו אותם כלל המעורבים, והם אינם יכולים להיאחז בדיעבד בדברים שוליים ומובלעים, שחלקם הגדול גם נעשה 'לאחר שקיעת החמה' (בלשון בית המשפט הנכבד), על-מנת 'להפוך את היוצרות', תוך שהטפל (שרובו גם נעשה בדיעבד) מוצג על-ידם כיום בתור עיקר העיקרים".

עוד כותב עו"ד פיגל כי "בחינת המצגים שהוצגו והפעולות שנעשו על-ידי בעלי התפקיד הקודמים מלמדת בבירור כי 'במקרה הטוב' הם חטאו והסתירו את מצב הדברים האמיתי, תוך הצגת 'חצי אמת', בדומה למשל על מוצאו של הפרד: 'שאלו את הפרד: מי אביך? אמר: הסוס הוא דודי'".

הנאמן מציין עוד כי אין בדוח הראשוני כדי לטעת מסמרות סופיות לגבי האחריות האישית של בעלי התפקיד הקודמים (לרבות לגבי היקף אחריותם) לנזקים הכבדים שנגרמו לכאורה עקב מעשיהם ומחדליהם (כולל כאלה שטרם גובשו באופן סופי), ויש מקום להמשך בדיקה ובחינה בנושא זה (כולל סוגיות שלא נכללו בדוח הראשוני).

"יחד עם זאת", הוא מבהיר, "מסכת העובדות והראיות שכבר נפרסה (עובר ולאחר מועד מינוי הנאמן) מעידה באופן מובהק, כאמור, כי בעלי התפקיד הקודמים כשלו והכשילו את כלל הנושים, תוך הסבת נזקים כבדים לכאורה".

צרו איתנו קשר *5988