דוח אמון
2019
הנקראות ביותר

הפסד רבעוני של 81 מיליון שקל חתך בחצי את הרווח השנתי של מנורה מבטחים

מנורה מבטחים, שעקפה בימים האחרונים את כלל ביטוח במונחי שווי שוק והפכה לקבוצת הביטוח הרביעית בשווייה בבורסה, הודיעה בד בבד עם פרסום הדוחות ל-2018 על חלוקת דיבידנד של 50 מיליון שקל

ארי קלמן, מנכ"ל מנורה מבטחים / צילום: איל יצהר
ארי קלמן, מנכ"ל מנורה מבטחים / צילום: איל יצהר

עם רבעון רביעי חלש במיוחד, שנחתם בהפסד של 81 מיליון שקל, בעקבות מפולת דצמבר בשוק ההון, פותחת חברת מנורה מבטחים את עונת הדוחות של קבוצות הביטוח המסורתיות הגדולות עם ירידה של 47% ברווח הכולל השנתי, שהסתכם בכ-180 מיליון שקל "בלבד". 

מדובר במגמה צפויה, שנובעת מההשפעה האדירה של שוקי ההון על התוצאות של חברות הביטוח, ושנרשמת אגב תוצאות טובות ב"ביזנס", עם גידול של כ-11% בפרמיות ובדמי הגמולים שמקבלת החברה מהלקוחות, ושיפור במנועי הצמיחה המרכזיים של הקבוצה, ובראשם תחום ניהול הפנסיה החדשה. 

מנורה מבטחים , שעקפה בימים האחרונים את כלל ביטוח  במונחי שווי שוק והפכה לקבוצת הביטוח הרביעית בשווייה בבורסה, הודיעה בד בבד עם פרסום הדוחות ל-2018 על חלוקת דיבידנד של 50 מיליון שקל.

למנורה מבטחים כמה חברות בנות מוצלחות מאוד, ובראשן מנורה מבטחים פנסיה וגמל וחברת הביטוח שומרה, שסיימו את 2018 עם רווח כולל של כ-113 מיליון שקל ושל כ-72 מיליון שקל, בהתאמה. כמו כן, למנורה החזקות בחברות המימון אמפא קפיטל ו-ERN, ומהדוחות ניתן להעריך שהרוויחו בשנה החולפת סדר גודל של 45 מיליון שקל ו-15 מיליון שקל, בהתאמה.

תוצאות מנורה מבטחים
 תוצאות מנורה מבטחים

שיפור בתוצאות עסקי ביטוח רכב רכוש

בשנה החולפת חלה ירידה במרווח הפיננסי (הפער בין התשואה שהחברה משיגה לבין זו שהיא נותנת למבוטחיה) של מנורה, וזאת בעיקר כתוצאה מירידה ניכרת של 74% (וכמעט 1.9 מיליארד שקל) בהכנסות מהשקעות. כמו כן, ובמידה רבה גם כפועל יוצא לתוצאות ההשקעות, מנורה חוותה בשנה החולפת ירידה בהכנסות מדמי הניהול, שנובעת מכך שבשנה החולפת, לאור התשואות הריאליות השליליות, לא נגבו דמי ניהול משתנים, בעוד שבשנת 2017 נגבו דמי ניהול משתנים בסך של 121 מיליון שקל.

עוד היבט שמשפיע מאוד בשנים האחרונות על התוצאות של קבוצות הביטוח, הוא התנודות בריבית חסרת סיכון ופרמיית האי-נזילות, שהשנה דווקא תרמו לשיפור תוצאות מנורה מבטחים. ב-2018 מנורה הקטינה בכ-31 מיליון שקל את העתודות שלה בעקבות השינויים בריבית כאמור, ובכך למעשה הגדילה את הרווח לפני מס שלה. לעומת זאת, ב-2017 הרווח של החברה קטן בגלל הריבית חסרת סיכון כאמור, כתוצאה מהגדלת עתודות של 90 מיליון שקל.

דוחות מנורה מבטחים הושפעו בשנים האחרונות גם מהשלכות המלצותיה של ועדת וינגורד בעניין "ריבית היוון קצבאות ביטוח לאומי". מגמות אלה ישפיעו גם על תוצאות שאר קבוצות הביטוח הגדולות, שיפרסמו את דוחותיהן בקרוב.

לצד כל אלה, במנורה מבטחים מציינים עוד גורם פרטני שהשפיע על תוצאות החברה בשנה שעברה לחיוב: "שיפור בתוצאות עסקי ביטוח רכב רכוש, בעיקר בשל שיפור חיתומי".

דגש על צמיחה במוצרי הסיכון בביטוח

על רקע כל המגמות האלה, בבחינת מקורות הרווח עולה כי הרווח הכולל לפני מס של מנורה מבטחים במגזר הביטוח הכללי גדל ב-2018 ביחס ל-2017, כשמנגד בביטוחי החיים ובביטוחי הבריאות הרווח הכולל ירד ביחס לשנה שקדמה, אף שעדיין מדובר במגזרי פעילות רווחיים.

בשורה העליונה, החברה מציגה גידול בפרמיות בביטוחי החיים ובביטוחי הבריאות, ומנגד ירידה בפרמיות שהרוויחה בכלל תחומי הביטוח הכללי, שם מנורה נמנית עם מובילי השוק. בסך הכל, מנורה מבטחים ממשיכה להציג צמיחה בסך הפרמיות ודמי הגמולים שהיא מקבלת מלקוחותיה, שהסתכמו לכ-23 מיליארד שקל, לצד גידול נמשך בתוצאות של תחום הפנסיה החדשה, שהיא מובילת השוק בו.

ומה לגבי העתיד? במנורה מבטחים מתכננים לעתיד לשים דגש על צמיחה במוצרי הסיכון בביטוח ובביטוחי הבריאות, תוך שהם מעוניינים להפחית את התלות בתשואות שוק ההון. "על מנת למתן את התלות האמורה, הקבוצה שוקדת על פיתוח עוגנים עסקיים נוספים שאינם תלויים, לפחות לא באופן מובהק וישיר, בתשואות שוק ההון", כותבים בחברה, ומפרטים: "בהתאם, תשאף הקבוצה לחזק ולפתח מקורות רווח שאינם מפעילות הביטוח וחיסכון ארוך טווח באמצעות חברות מוחזקות".

את זה עושה מנורה בשנים האחרונות באמצעות החזקה בחלק ממניות חברות האשראי החוץ-בנקאי אמפא קפיטל ו-ERN, העוסקות במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים ובהבטחת תשלומים, בהתאמה. כמו כן, החברה יוזמת פעילות להשקעה באנרגיה סולארית בחו"ל ובישראל ו"תמשיך לשאוף, ככל הניתן, ובהתקיים הזדמנויות מתאימות, לפתח פעילויות נוספות ולעבות פעילויות קיימות שאינן תלויות במישרין ובאופן מובהק בתשואות שוק ההון".

כמו כן, מנורה מדווחת כי ברבעון הראשון של שנת 2019 חל שיפור ניכר בתשואות משוקי ההון למול ירידה בעקום הריבית חסרת הסיכון - דבר שיצריך הגדלת עתודות - כך שמדובר בהשפעות צולבות שישפיעו על תוצאות הרבעון הראשון השנה, לאחר שהרבעון הרביעי ב-2018 היה קשה לענף הביטוח.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
הסיפורים הגדולים של היום
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
נתח שוק
דין וחשבון
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות