מנסה להקל ברגולציה: רשות ני"ע מציעה להתיר ייעוץ השקעות דיגיטלי לציבור ללא רישיון ייעוץ

הרשות פרסמה הצעת תיקון לחוק הייעוץ, שלפיה עיסוק בייעוץ השקעות כללי לא ידרוש קבלת רישיון, תוך שהיא מבקשת להקל גם על האנליסטים בשוק • לדברי יו"ר הרשות, ענת גואטה, "המטרה היא לצמצם פערי חקיקה שאינם תואמים את המציאות של ימינו. הנפגעים העיקריים הם המשקיעים ושוק הון, שקופא על שמריו"

ענת גואטה, יו"רית רשות ניירות ערך / צילום: שלומי יוסף
ענת גואטה, יו"רית רשות ניירות ערך / צילום: שלומי יוסף

רשות ניירות ערך רוצה להקל על מתן ייעוץ השקעות לא פרטי ודיגיטלי, באמצעות ביטול החובה להחזיק ברישיון ייעוץ השקעות מטעם הרשות בייעוץ לציבור הרחב, תוך שהיא רוצה להקל ולהרחיב גם על האנליסטים הפועלים בשוק - כך מתברר מהצעת תיקון לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, שמסדיר את הפעילות של ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות.

אם תאומץ הצעת התיקון כפי שהיא עתה, יהיו בעתיד ולאחר תיקון החוק המוצע שלושה סוגי נותני ייעוץ השקעות: "בעלי רישיון יועץ" - שעוסקים בייעוץ השקעות אישי, וכפי שקיימים כיום, "אנליסטים המועסקים על ידי גופים מפוקחים" - שלא יחויבו ברישיון יועץ, אלא רק ברישום במרשם, ללא בחינות ייעודיות או דרישות כשירות, ו"עוסקים במתן ייעוץ השקעות כללי" - שעליהם לא תחול חובת רישיון ושיהיו פטורים ממרבית דרישות החוק, להוציא גילוי אודות ניגודי עניינים ואיסור קבלת טובות הנאה שלא מהלקוח.

לדברי יו"רית רשות ניירות ערך, ענת גואטה, "שמתי לי למטרה לצמצם פערי חקיקה שאינם תואמים את המציאות של ימינו, ובעיקר כאלו שמקשים על אימוץ חדשנות טכנולוגית. הנפגעים העיקריים הם המשקיעים ושוק הון, שקופא על שמריו. חוק הייעוץ הכללי יתרום להרחבת בסיס המידע, לשכלול השוק ולאפשרות לצרוך מידע פיננסי באופן מתקדם".

במה מדובר? בהצעת הרשות לתיקון החוק, אנשי הרשות מציינים כי בעוד שבעת חקיקת החוק, "החקיקה כוונה לייעוץ ההשקעות 'הקלאסי', שהתנהל בעיקר בבנקים, שבו ייעוץ ההשקעות הוא אישי וציפיית הלקוח היא שהייעוץ יתבסס על המאפיינים וההעדפות האישיות שלו, כפי ששוקפו ליועץ ההשקעות, גם החובות המוטלות על פי החוק על יועץ ההשקעות מתייחסות למערכת יחסים 'אישית' בין יועץ ההשקעות ללקוח", הרי שכיום המציאות מורכבת בהרבה, ודיגיטלית ו"לא אישית" באופייה, ושלדברי הרשות, הופך את הייעוץ לכזה ש"מבוסס על מתן מידע לציבור הרחב, שיופץ ברשת האינטרנט באמצעות פלטפורמות טכנולוגיות".

כך, על רקע הפיכת הייעוץ השקעות להליך דיגיטלי ויותר ויותר לא פרטני, ממליצה הרשות להגדיר "ייעוץ השקעות כללי" בחוק, כך שהוא יהיה "ייעוץ השקעות שאינו נחזה לייעוץ השקעות, המתחשב בנתונים של אדם מסוים, למעט ייעוץ השקעות הכולל קשר ישיר בין נותן הייעוץ לבין מקבלו". ההגדרה הזו של ייעוץ כללי היא חלק משורת מהלכים שמובילה הרשות תחת היו"רית גואטה, שמאמינה בחיזוק השוק ובהפחתת ההכתבות הרגולטוריות הקשיחות.

מדוע? ברשות ניירות ערך מציעים עתה "לפטור שירותים הנכללים בהגדרה ייעוץ השקעות כללי ממרבית הוראות החוק, לרבות חובת רישיון", מתוך תקווה שלהם כי "בדרך זו ייפתח שוק ייעוץ ההשקעות לסוגים נוספים ומגוונים של שירותים ומוצרים, שלא מתאפשרים כיום. השאיפה היא כי מקום שבו השרות הנו כללי יוכלו כוחות השוק, באמצעות המוניטין המצטבר, לסנן באופן אפקטיבי את נותני השרות שאינם כשירים".

עם זאת, לא מדובר במתן אור ירוק לייעוץ השקעות לא פרטני ללא כל הכבדה רגולטורית. זאת מאחר ותיקון החוק שהרשות מציעה, כולל גם הטלת "חובות גילוי ייחודיות לייעוץ כללי, שעיקרן הבהרת מהות השירות, גילוי אודות ניגודי עניינים וגילוי אודות פרטי נותן השירות כמו גם " איסור על קבלת טובת הנאה שלא מהלקוח".

בכל אופן, על פי התיקון החדש של הרשות, שעוד יש דרך ארוכה בטרם יהיה מחייב, גם הדרך של האנליסטים תהיה קלה בהרבה, והם יורשו לפעול ככאלה בקלות רבה מהמצב הנהוג היום. "כל מי שעוסק בייעוץ כללי, גם אנליסטים לא יהיו חייבים ברישיון יועץ, ואולם תחול חובת רישום במרשם שתקים הרשות לגבי מי שעוסק בייעוץ כללי ואשר מועסק על ידי 'גוף מפוקח'", נקבע בתיקון החוק המוצע, כאשר הרשות מוסיפה כי "לא תהיינה בחינות ייעודיות או דרישות כשירות מסוימות אחרות לאנליסטים", כאשר "חלף זאת, הגוף המפוקח יחוייב להבטיח שהיחיד המועסק אצלו בעריכת אנליזות יהיה כשיר לכך".

הרשות מחפשת להקל על השוק ומבקשת הכוונה

נוסף על כך, רשות ניירות ערך פונה לציבור ומבקשת לקבל התייחסויות והצעות מהשוק עצמו במגוון נושאים, תוך קיום הידברות על הרגולציה הנרקמת, שככלל לא מאפיינת את יחסי הרגולטור-שוק, תוך שהרשות שואלת אם הצעדים שעליהם היא ממליצה מספיקים או חלקיים.

בין השאר, מדובר בשאלה "האם יש שירותים נוספים הנכללים כיום בהגדרת 'ייעוץ השקעות', אשר הוראות החוק אינן מותאמות בעניינן", ושיש לשנות את ההתייחסויות לגביהם? האם יש להטיל חובות נוספים על 'ייעוץ השקעות כללי', למשל, כששירות זה יינתן כנגד תמורה כספית בגין הייעוץ? או האם בכלל, "היעדר דרישות כשירות מאנליסטים תקדם את התפתחותו של ענף זה? והאם יש מקום לקבוע דרישות כשירות מינימליות לאנליסטים".

צרו איתנו קשר *5988