הבנק הבינלאומי ממשיך לצמוח ומציג רווח של 183 מיליון שקל ברבעון הראשון

בנטרול השפעות חד-פעמיות רשם הבנק ברבעון הראשון תשואה להון של 9.5%, בדומה לתשואה להון בנטרול הוצאות חד-פעמיות שרשם ברבעון המקביל ב-2018 • הבנק יחלק דיבידנד של 85 מיליון שקל

מנכ"לית הבנק הבינלאומי, סמדר ברבר-צדיק / צילום: איל יצהר
מנכ"לית הבנק הבינלאומי, סמדר ברבר-צדיק / צילום: איל יצהר

הבנק הבינלאומי , שנמצא בשליטת צדיק בינו ומנוהל על ידי סמדר ברבר-צדיק, ממשיך את המגמה החיובית שמאפיינת את תוצאות הבנקים ברבעון הראשון ב-2019, ומציג גידול של 34% ברווח הנקי שלו, שהסתכם ברבעון הראשון בכ-183 מיליון שקל.

בד-בבד עם פרסום הדוחות, הודיע הבנק על חלוקת דיבידנד בהיקף של 85 מיליון שקל, המהווה כמעט מחצית מהרווח ברבעון.

ברבעון הראשון השנה נהנה הבינלאומי, כמו שאר הבנקים, מכמה השפעות חיצוניות חיוביות. ברבעון המקביל אשתקד נרשמו הפרשות חד-פעמיות בהיקף של 45 מיליון שקל לאחר מס, לטובת מענק לעובדים והוצאות התייעלות בבנק אוצר החייל, ששחקו את רווחי הבנק הבינלאומי ברבעון לכ-137 מיליון שקל.

שני האירועים האלה קיזזו רווח נקי של 13 מיליון שקל, שנרשם אז ממכירת בניין הבנק בשווייץ, והם גרעו מהתשואה על ההון של הבנק 2.3%, כך שהתשואה להון עמדה על 7.2% ברבעון הראשון אשתקד - דבר שמסביר חלק ניכר מהשיפור בתשואה על ההון, שעומדת השנה על 9.3% בקצב שנתי, בדומה למה שנרשם בכל 2018.

עם זאת, גם ברבעון הנוכחי היו הוצאות בעלות אופי חד-פעמי, ובהן הפרשה להוצאות בגין מיזוג בנק אוצר החייל בסך 4 מיליון שקל, שבנטרולן התשואה להון של הבנק עמדה ברבעון הראשון השנה על רמה של9.5%, בדומה לתשואה להון ברבעון הראשון אשתקד בנטרול השפעות חד-פעמיות. עוד נציין כי ההוצאות ברבעון הראשון כוללות גם הוצאת סילוק בגין פרישת עובדים, שמסתכמת ב-18 מיליון שקל לפני מס. 

תוצאות הבנק הבינלאומי ברבעון הראשון
 תוצאות הבנק הבינלאומי ברבעון הראשון

רבעון ראשון לאחר מיזוג אוצר החייל

הרבעון הראשון השנה הוא הרבעון הראשון לאחר מיזוג אוצר החייל, כשבבינלאומי מציינים כי ההוצאות בגינו יניבו תוצאות בעתיד. לדברי המנכ"לית ברבר-צדיק, "הרבעון הראשון של 2019 הושפע ממיזוג אוצר החייל, שהתחיל בראשית השנה והביא לשינוי מבני משמעותי. תהליך זה, בשילוב מהלכים נוספים, הכוללים תוכניות פרישה מוקדמת, יבואו לידי ביטוי ברבעונים הבאים בתרומה ליעילות הקבוצה". היא הוסיפה כי "ברבעון זה המשיך הבנק בפיתוח והשקת מוצרים ושירותים חדשניים בתחומי הדיגיטל והטכנולוגיה".

תיק האשראי של הבנק, שמהווה את הבסיס להכנסות המרכזיות שלו, ממשיך לצמוח וגדל בכ-5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, וביותר מ-2% ביחס לסוף 2018, והוא עומד עתה על 86.4 מיליארד שקל. בשיעור האשראי לציבור ביחס לפיקדונות הציבור חלה ירידה מ-75.5% בסוף 2018 ל-74.9% בסוף הרבעון הראשון. עם זאת, היחס האמור גבוה יותר משיעור של 73.2% שהיה בסוף הרבעון הראשון של 2018.

בשורה העליונה, הכנסות הבנק מריבית נטו גדלו בכ-9% לכ-635 מיליון שקל, כשהוצאות הבנק כנגד הפסדי אשראי צמחו בכ-33% לסך של כ-36 מיליון שקל. אגב, שיעור הוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור עמד ברבעון הראשון השנה על 0.17%, לעומת 0.13% ברבעון המקביל ו-0.2% בכל 2018, כשמדובר בשיעור טוב.

לצד זאת, הכנסות הבנק מעמלות קטנו ברבעון בכ-5% לכ-320 מיליון שקל, בעיקר בשל ירידה בהכנסה מעמלות בגין פעילות בשוק ההון.

כמו כן, הבנק ממשיך לשפר את שיעור ההוצאות שלו ביחס להכנסות, שנקרא יחס היעילות, ושהשתפר ל-67.2% ברבעון הראשון ב-2019, בהשוואה ל-68.4% בסוף 2018 ול-74.8% ברבעון המקביל אשתקד.

עוד נציין כי השיפור ברווחי הבנק נרשם כמעט בכל מגזרי הפעילות שלו, והיה חד במיוחד במגזרי משקי הבית והעסקים הקטנים והזעירים. לעומת תחומים אלה, הרווח מניהול פיננסי ומעסקים בינוניים ירד ביחס לרבעון המקביל אשתקד. 

צרו איתנו קשר *5988