הבנק הבינלאומי ממשיך לצמוח במתינות: הרוויח במחצית השנה 407 מיליון שקל ומחלק דיבידנד

הרווח הנקי של הבינלאומי גדל ב-14% בהשוואה למחצית הראשונה של 2018 ומשקף לבנק תשואה להון שנתית של 10.23% • הכנסות הבנק צמחו במחצית הראשונה של 2019 ב-2% לכ-2 מיליארד שקל

מנכ"לית הבנק הבינלאומי, סמדר ברבר-צדיק /צילום: איל יצהר
מנכ"לית הבנק הבינלאומי, סמדר ברבר-צדיק /צילום: איל יצהר

הבנק הבינלאומי , בהובלתה של המנכ"לית סמדר ברבר-צדיק (שעשויה להפוך בקרוב למנכ"לית היחידה מקרב חמשת הבנקים הגדולים בישראל), סיים את הרבעון השני של 2019 עם רווח נקי של 224 מיליון שקל - גידול של 2.3% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה.

בניכוי רווח והוצאות חד-פעמיים שנרשמו אשתקד, טיפס הרווח הרבעוני "הרגיל" של הבינלאומי בכ-16%. בד בבד עם פרסום הדוחות, הודיע הבנק על חלוקת דיבידנד בהיקף של 110 מיליון שקל, לאחר שעם דוחות הרבעון הראשון הוא חילק דיבידנד בהיקף של 85 מיליון שקל.

בשקלול תוצאות הרבעון הראשון של 2019, הכוללים לראשונה את תוצאות בנק אוצר החייל כבנק שמוזג במלואו (המיזוג הושלם בינואר 2019), הרי שהבינלאומי מציג במחצית הראשונה של השנה רווח נקי של 407 מיליון שקל. מדובר בגידול של כ-14% ברווח, כשגם פה יש השפעות חד-פעמיות.

כך, במחצית הראשונה השנה רשם הבינלאומי הוצאות של 4 מיליון שקל בגין המיזוג עם בנק אוצר החייל, ואילו במחצית המקבילה אשתקד הבנק נהנה מרווח חד-פעמי של 46 מיליון שקל בגין מכירת נכסים, כשסכום זה קוזז כמעט במלואו עם הוצאה של 23 מיליון שקל בגין המיזוג והוצאה נוספת של 29 מיליון שקל בגין מענק לעובדים. לפיכך, גם בנטרול השפעות חד-פעמיות אלה, הרווח של הבנק במחצית הראשונה של 2019 צמח בכ-14% ביחס לתקופה המקבילה.

בכל אופן, הרווח במחצית הראשונה השנה משקף לבנק תשואה להון שנתית של 10.23%, כאשר נכון לסוף יוני 2019 לבנק החמישי בגודלו במשק יחס הון עצמי רובד 1 של 10.86% ויחס ההון כולל של 13.86%.

תוצאות בנק הבינלאומי במחצית הראשונה
 תוצאות בנק הבינלאומי במחצית הראשונה

תיק אשראי של 85.5 מיליארד שקל

הבינלאומי נמנה על חמשת הבנקים הגדולים בישראל, אף שהוא שונה מהם באופיו, כשהוא מתמקד באוכלוסיות מובחנות וגם נחשב לשמרן הרבה יותר, במידה רבה הודות לבעל השליטה צדיק בינו. כך עולה, בין השאר, מהיקפי האשראי שהבנק מעמיד לציבור ומהפיקדונות שהבנק מקבל מהציבור. נכון לסוף יוני, הבינלאומי מציג אשראי לציבור בהיקף של 85.5 מיליארד שקל, המהווים גידול של כ-3% ביחס לאשראי בסוף יוני 2018, וגידול של "רק" 1.5% ביחס לסוף שנת 2018. לעומת זאת, הפיקדונות בבנק גדלו בכ-1% ובכ-1.8%, בהתאמה, להיקף נוכחי של כ-113.7 מיליארד שקל.

כלומר, נכון להיום לבנק הבינלאומי שיעור אשראי לפיקדונות לא גבוה, ברמה של 75%, שדומה לזה של שני הבנקים הגדולים במערכת ושונה מאלה של דיסקונט ומזרחי טפחות, הנוקטים אסטרטגיות צמיחה.

אפרופו תיק האשראי של הבנק, והשמרנות היחסית, נציין כי ההוצאות בגין הפסדי אשראי נכון לסוף יוני הסתכמו בשיעור של 0.14% מהאשראי לציבור, לעומת שיעור של 0.2% בתקופה המקבילה. כמו כן, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד הבנק מציג ירידה באשראי לעסקים גדולים אל מול עלייה של 5.3% במשכנתאות (שם הוא מחזיק בתיק של 24.9 מיליארד שקל), עלייה של 4.5% באשראי צרכני "רגיל" ועלייה של 3.1% באשראי לעסקים קטנים וזעירים.

לדברי המנכ"לית ברבר-צדיק, "תוצאות המחצית הראשונה של השנה משקפות את המשך המגמה שבה צועד הבנק זה תקופה - מגמה שעיקרה צמיחה בהכנסות וצמצום בהוצאות, וזאת תוך הקפדה על שמירת איתנותו הפיננסית הגבוהה. השיפור ביעילות ניכר הודות לכך שמהלכי ההתייעלות שיישמנו מקבלים ביטוי בהדרגה, בעיקר עם מיזוג אוצר החייל ופרישת עובדים במסגרת תוכניות פרישה מרצון".

בדברים אלה מתייחסת ברבר-צדיק לשיפור ביחס היעילות של הבנק הבינלאומי, המודד את היחס בין ההוצאות של הבנק להכנסותיו. יחס זה עומד עתה על 65.9%, לעומת 68.8% בתום התקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות הבנק צמחו בכ-2% במחצית הראשונה של 2019, לכ-2 מיליארד שקל, כאשר ההכנסות מריבית נטו צמחו ב-5.2%, גם הודות לשינויים במדד, בעוד ההכנסות מהעמלות נשחקו בכ-4.2% לכ-635 מיליון שקל. הירידה בעמלות ביחס לתקופה המקבילה הורגשה בכל סוגי העמלות של הבנק. 

צרו איתנו קשר *5988