מיטרוניקס צומחת, והמניה נושקת לשיא: יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות מהקיבוץ שווה 2.8 מיליארד שקל

מיטרוניקס מציגה עלייה של 10% בהכנסות הרבעוניות, ל-308 מיליון שקל, ויציבות ברווח הנקי, שעמד על 59 מיליון שקל • תחלק 48 מיליון שקל כדיבידנד לבעלי המניות

המשך צמיחתה של יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות שחייה מיטרוניקס  עודדה את המשקיעים, ששלחו היום את מנייתה לעליות של 5%-6% במחזור מסחר גדול מהרגיל. המניה השלימה קפיצה שנתית של קרוב ל-40%,  מרחק נגיעה מרמת השיא שקבעה בחודש יולי, ומחירה משקף לחברה הקיבוצית שווי של כ-2.8 מיליארד שקל.

בדוחותיה הכספיים של מיטרוניקס לרבעון השני, שפורסמו אמש, היא הציגה טיפוס של 10% בהכנסותיה, ל-308 מיליון שקל, ושיפור של 8% ברווח הגולמי ל-132 מיליון שקל. השיפור ברווח התפעולי והנקי היה מתון יותר, בשיעורים של כ-1%-2%, לרמה של 75 מיליון שקל בשורה התפעולית ושל 59 מיליון שקל בשורה התחתונה. לצד הדוחות הודיעה מיטרוניקס, שבשליטת קיבוץ יזרעאל, על חלוקת דיבידנד של עיקר הרווח - בהיקף של 48 מיליון שקל.

תוצאות מיטרוניקס
 תוצאות מיטרוניקס

מיטרוניקס גם פתחה את 2019 בצורה חיובית, כך שבסיכום המחצית הראשונה של השנה הנוכחית טיפסו הכנסותיה ב-13% ל-588 מיליון שקל, והרווח הנקי שלה עלה ב-10% ל-117 מיליון שקל. מפילוח תוצאות הרבעון בולטת פעילותה העיקרית - ייצור ושיווק רובוטים לניקוי בריכות שחייה פרטיות - שרווחיה הגולמיים השתפרו ב-9% ל-107 מיליון שקל, וזאת תוך שחיקת שיעור הרווח הגולמי מההכנסות, שעלו ב-12% ל-255 מיליון שקל.

בעניין פעילותה בתחום זה מציינת מיטרוניקס, כי ביצעה "פעילות מאומצת ומוצלחת (כנגד השפעות מזג אוויר סגרירי ברבעון) בכל הטריטוריות המרכזיות שבהן פועלת החברה", וכן כי היא המשיכה ליהנות "מהמשך תנופת המכירות של קו ה-S" - קו רובוטים חדש יחסית, שהושק לפני כמה שנים. לגבי השורה הגולמית, את השחיקה ברווח מסך המכירות מייחסת מיטרוניקס בעיקר לירידת שווי מטבע האירו ושינוי בתמהיל המוצרים שנמכרו.

מגמה חיובית נרשמה גם ברווח הגולמי של מוצרי הבטיחות והמוצרים הנלווים לבריכות שמיטרוניקס מציעה, ואילו רווחיה הגולמיים מייצור רובוטים לניקוי בריכות ציבוריות שמרו על יציבות. באשר לפעילותה בסקטור הבריכות הציבוריות מייחסת מיטרוניקס "צמיחה מתונה ונמוכה" בהכנסות הרבעון, שעלו ב-2% לכ-25 מיליון שקל, בעיקר למזג האוויר, נוסף על שינוי שביצעה החברה "במערך המכירות לתחום בטריטוריה מסוימת שלא נשא פרי ויעודכן לעונה הבאה".

לגבי מגזר מוצרי הבטיחות והמוצרים הנלווים מציגה מיטרוניקס צמיחה רבעונית של 6% בהכנסות, ל-28 מיליון שקל, בעיקר בזכות "עלייה במכירות הכיסויים האוטומטיים", וכן עלייה "במכירות מוצר הפוסיידון" - המיועד לגילוי טביעה. בדרך לשורת הרווח מציגה מיטרוניקס עלייה חדה בהוצאות המכירה והשיווק, המיוחסת "לתמיכה בצמיחת הפעילות וכחלק מתמיכה באסטרטגיית החברה". עלייה נרשמה גם בסעיפי הוצאות הנהלה וכלליות, ומחקר ופיתוח, כמו גם בהוצאות המימון.