קבוצת גולף צמחה במכירות במחצית הראשונה בכל מגזרי הפעילות

למרות המשבר בענף האופנה: הפדיון הממוצע למ"ר בחנויות זהות צמח ב-2.5% במחצית הראשונה של 2019 לעומת המחצית המקבילה אשתקד • מנכ"ל גולף, רביב ברוקמאייר: "אנו ממשיכים להשקיע ולהרחיב את פעילות האון ליין של הקבוצה" • המניה עולה לאחר פרסום הדוחות בשיעור נאה של 8.5%

מנכ"ל קבוצת גולף, רביב ברוקמאייר / צילום: ענבל מרמרי
מנכ"ל קבוצת גולף, רביב ברוקמאייר / צילום: ענבל מרמרי

למרות שיפור בהכנסות ממכירות בכל מגזרי הפעילות ואף גידול בפדיון בחנויות הזהות, חברת גולף דיווחה היום (ב') על שחיקה של יותר מ-11% ברווח הנקי, שהסתכם בכ-1.9 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2019. זה קרה בעיקר בגלל גידול בהוצאות המימון נטו שנרשמו בצל השפעות חיוביות שהיו להנפקת עדיקה במחצית הראשונה אשתקד. מניית גולף , שבשליטת כלל תעשיות, הגיבה לדוחות בעליות של 8.5%. 

נציין כי הרווח של גולף היה במחצית הראשונה השנה רק 0.44% מההכנסות שרשמה החברה, דבר המהווה שחיקה של כ-15% לעומת שיעור של 0.52% במחצית המקבילה אשתקד.

ברבעון השני ב-2019 רשמה החברה מעבר לרווח של 16.3 מיליון שקל, לעומת הפסד של 4.5 מיליון שקל, אך זאת בעיקר הודות לתזמון חג הפסח, שהשנה חל ברבעון השני ואשתקד חל במהלך הרבעון הראשון.

כאמור, בשורה העליונה חל שיפור בשתי התקופות השנה. הכנסות החברה צמחו במחצית הראשונה השנה בכ-5% לסך של כ-436 מיליון שקל.

בגולף, שמחזיקה בין היתר גם במותגי כיתן ופולגת ושולטת גם ברשת עדיקה, מציינים כי "הגידול נבע בעיקר מעלייה בהיקפי המכירות בכל תחומי פעילות הקבוצה". בחברה מתגאים בנוסף כי השיפור במכירות "הושג למרות סגירת חנות הדגל בהדר יוסף ומצב השוק המאתגר".

מהסתכלות-על רבעונית עולה כי ההכנסות ברבעון השני עלו בשיעור חד הרבה יותר, של כ-23%, אך זאת בעיקר בגלל תזמון חג הפסח, שחל השנה במהלך הרבעון השני, ואשתקד התרחש במהלך הרבעון הראשון.

לדברי מנכ"ל הקבוצה, רביב ברוקמאייר, "אנו שמחים מתוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2019, המבטאות גידול בשורת ההכנסות והמשך שיפור בפרמטרים התפעוליים. השיפור בתוצאות משתקף, בין היתר, בעלייה בנתוני הפדיון הממוצע למ"ר, הן הכללי והן בחנויות זהות, בתחומי הפעילות של אופנת ההלבשה והבית, שיפור בולט אל מול המגמות בשוק".

עוד מסר ברוקמאייר כי "אנו ממשיכים להשקיע ולהרחיב את פעילות האון ליין של הקבוצה, אשר באה לידי ביטוי בגידול בפעילות עדיקה לצד עלייה באתרי גולף. אנו רואים בפעילות האון ליין את אחד הנדבכים המשמעותיים לצמיחת החברה בשנים הקרובות, ואנו פועלים במרץ להרחבתה".

הרווח הגולמי של החברה טיפס במחצית הראשונה בשיעור נמוך במקצת משיעור הצמיחה בהכנסות, כשהרווח הגולמי גדל במחצית בכ-4%, כך ששולי הרווחיות הגולמית מההכנסות ירדו במידה לא מהותית ביחס למחצית המקבילה אשתקד, לרמה נוכחית של כ-62.4%. בחברה מסבירים כי דבר זה קרה בגלל עלייה בשער הדולר הממוצע לתקופה ובגלל עלייה בשיעור ההנחות. בנוסף רשמה החברה גידול בהוצאות שיווק ומכירה, בעיקר בשל פעילות עדיקה.

אגב, התוצאות במחצית הנוכחית הושפעו לחיוב בכ-1.4 מיליון שקל ביחס למחצית המקבילה אשתקד, גם מכיוון שבמחצית הראשונה ב-2018 היו הוצאות ההנפקה של עדיקה, שקרתה אשתקד, וגם מהפסד שנרשם אז בגין סגירת חנויות.

מהסתכלות תחומי הפעילות עולה כי כל שלושת התחומים רשמו רווח. מדובר במגזר אופנת ההלבשה, מגזר אופנת הבית ופעילות עדיקה. הדוחות מלמדים כי הרווח המגזרי הגבוה ביותר הגיע ממגזר אופנת הבית ועמד על 7.8 מיליון שקל, כאשר מגזר אופנת ההלבשה (לא כולל עדיקה) עבר מהפסד של 4.4 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד לרווח של 5.3 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2019. מגזר עדיקה תרם רווח לפני מס של 1.5 מיליון שקל, ירידה לעומת רווח של כ-2.4 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד. בהסתכלות על מגזר אופנת ההלבשה, בין היתר, החברה מדווחת על שיפור בפעילות חנויות העודפים של החברה - גולף אאוטלט.

החברה מגלה בדוחותיה נתונים נוספים ששופכים אור על התפתחות עסקיה במגזרי אופנת הבית וההלבשה (לא כולל עדיקה) ושנוגעים לפדיון הממוצע למ"ר. במסגרת זו מגלה החברה כי סך השטחים ששימשו אותה לפעילות עמד על כ-57 אלף מ"ר של 1.3% ביחס להיקף שטחי המכירה בחנויות ששימשו את שני המגזרים הללו במחצית הראשונה אשתקד. עם זאת, על-מנת לקבל תמונה השוואתית טובה יותר יש לבדוק את הפדיון למ"ר ממוצע בחנויות זהות, כאשר בחינת נתונים אלה מלמדת על גידול 2.5% בפדיון בחנויות הזהות.

אגב, מהסתכלות על מגזר אופנת ההלבשה לבדו עולה כי הפדיון בחנויות זהות גדל במחצית הראשונה ב-1.5%, ואילו בתחום אופנת הבית הגידול בפדיון בחנויות הזהות גדל בשיעור חדש יותר של כ-3.1%. מדובר בתוצאות חיוביות, וזאת ביחס לירידה שמציג מדד ה-RIS שמסמל את כלל שוק האופנה, שרשם ירידה במכירות מחנויות הזהות של כ-4.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

כאמור, הודות לעיתוי חג הפסח השנה, הרווחיות בשלושת המגזרים ברבעון השני השנה השתפרה במידה ניכרת ביחס לרבעון המקביל אשתקד, כאשר ברבעון השני ב-2018 מגזרי אופנת ההלבשה ואופנת הבית אף רשמו הפסדים (כאמור ב-2018 פסח חל במהלך הרבעון הראשון).

אגב, השנה אימצה גולף את תקן 16 ב-IFRS, שבלעדיו הרווח הנקי שלה היה במידת מה גבוה יותר מזה שדווח על-ידה בדוח הנוכחי. בהקשר זה מציינים בחברה כי בתקופת הדוח, בנטרול השפעת תקן 16, הרווחי הנקי במחצית מסתכם לסך של כ-3 מיליון שקל. יישום התקן ישפיע לחיוב גם על תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת, אשר השתפר בצורה ניכרת ביחס למחצית המקבילה.

כמו כן, במהלך המחצית הראשונה של 2019 פרעה החברה הלוואה לבנק בהיקף של 22 מיליון שקל, כך שתזרים המזומנים ששימש אותה לפעילות מימון הסתכם בתקופת הדוח ב-81 מיליון שקל, לעומת תזרים חיובי שנבע מפעילות מימון בתקופה המקבילה אשתקד ושהסתכם אז ב-27 מיליון שקל, בעיקר הודות להנפקה ולמכירה של מניות עדיקה.

בגולף מציינים עם פרסום הדוחות כי "לאור הצלחת חנות הקונספט הייחודית בתחום עיצוב הבית ברחוב הלח"י בבני-ברק, החברה צפויה להשיק כבר ב-2019 שני סניפים נוספים במתכונת זו", כאשר הם מוסיפים כי יחלו עתה ברכישה עצמית של מניות, וזאת בהמשך לתוכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 5 מיליון שקל, עליה הודיעה החברה בתחילת יולי.

צרו איתנו קשר *5988