גם חצי שקל זה כסף - בירד תשיב ללקוחותיה חצי שקל שגבתה מהם בחלון הזמן שמהפסקת הנסיעה ועד נעילתה

קיבלתם זיכוי של חצי שקל מבירד? זה כי בירד גבתה חצי שקל יותר מעשרות אלפי נוסעים בקורקינטים שלה והיא תשיב להם את כספם בפיצוי כולל שמסתכם בכ-23.3 אלף שקל, כך קובע הסדר פשרה במסגרת תביעה ייצוגית

קורקינט בירד / יחצ
קורקינט בירד / יחצ

קיבלתם זיכוי של חצי שקל מבירד? בירד גבתה חצי שקל יותר מעשרות אלפי נוסעים בקורקינטים שלה והיא תשיב להם את כספם בפיצוי כולל שמסתכם בכ-23.3 אלף שקל, כך קובע הסדר פשרה במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה נגד חברת הקורקינטים השיתופיים.

התובע טען כי בחלון זמן של כ-20 שניות, מרגע שהרכיבה הופסקה ועד לעצירת הנסיעה בפועל ממשיכה בירד לגבות עבור השימוש. נזכיר כי תעריף הנסיעה בבירד כמו גם בחברות האחרות הוא 5 שקלים לכל שימוש ועוד חצי שקל לכל דקת נסיעה. לאור חלון הזמן שנוצר, טען התובע כי החברה מחייבת כל נוסע בדקת נסיעה נוספת, כלומר בעוד חצי שקל. את התביעה הוא העמיד על סכום דמיוני של 1.9 מיליון שקל שגם בית המשפט מצא כמופרך.

בירד טענה מכיוונה כי אין לה שליטה מלאה על פרק הזמן העודף כיוון שסיום ההשכרה בפועל תלוי בין היתר במהירות הגלישה של המשתמש בעת השימוש באפליקציה וכי תהליך החיוב לאחר הנעילה הוא הכרחי כאשר במהלכו הקורקינט אינו יכול לעבור לשימוש של משתמש אחר. עוד פורט כי מבדיקה שערכה בירד, מתחילת פעילותה בישראל בחודש אוגוסט 2018 ועד סמוך לאחר הגשת התובענה (14.2.2019), מספר הנסיעות שבגינן ייתכן כי משתמש חויב בסך של 0.5 שקל בגין הזמן העודף, עומד על 46,660 נסיעות. לפי התחשיב הזה תשיב החברה למשתמשים (דרך כרטיס האשראי שלהם) סכום של 23,330 שקל. אשר לתקופה שאחרי חודש פברואר תעביר בירד סכום של 5,000 שקל לקרן למימון תובענות ייצוגיות.

בנוסף, בעקבות התביעה תיקנה בירד את נוסח הסכם ההתקשרות המוצג למשתמש במועד הורדת האפליקציה למכשיר הטלפון באופן בו מובא לידיעת המשתמשים החדשים והקיימים כי יחויבו במלוא הסכום עד לסיום ההשכרה בפועל ועד סיום הליך הנעילה; כי סיום ההשכרה בפועל תלוי בין היתר גם במהירות האינטרנט של מכשירו הסלולרי של המשתמש; וכי המשתמש יחויב במלוא סכום ההשכרה עד סיום הליך הנעילה גם בהינתן חיבור איטי או הפרעות כלשהן בתקשורת. המשיבה אף התחייבה לעשות מאמץ טכנולוגי לשיפור המצב. השופט אילן דפדי, סגן נשיא בית משפט השלום בתל אביב-יפו הקטין את הגמול לתובע ולעורכי דינה, מ-15 ו-30 אלף שקל בהתאמה כפי שהסכימו הצדדים לסכום סמלי: 1,000 שקל לתובע ול-4,000 שקל לעורך דינו.

צרו איתנו קשר *5988