ירידה חדה בפעילות או ריקון החברה ע"י עמוס לוזון – מה הוביל לקריסתה של דורי בנייה?

לטענת חברת הבנייה של עמוס לוזון בבקשת הקפאת ההליכים, היא נקלעה למצבה הקשה בשל ירידה חדה בפעילות ופגיעה קשה במוניטין • ל-81 דיירי מגדלי ת"א יש הסבר אחר, ובמרכזו הטענה כי בשנים האחרונות הוביל לוזון מהלכים מתוחכמים ושיטתיים להברחת נכסים בעשרות מיליוני שקלים • דורי בנייה: "טענות מופרכות"

עמוס לוזון / צילום: איל יצהר
עמוס לוזון / צילום: איל יצהר

האם קריסתה של חברת א.דורי בנייה היא "סופו של מהלך ציני ומתוחכם של איש העסקים עמוס לוזון לריקון החברה מכל נכסיה הטובים והותרתה עם הכנסים הבעיתיים"? כך טוענים 81 תובעים המנהלים בימים אלה הליך משפטי נגד דורי בנייה בנוגע לפיצוי על איחורים בבניית דירותיהם במגדלי תל-אביב, ושלהבטחת תביעתם גם מחזיקים בעיקולים על כספים של החברה.

לפני קצת יותר משבועיים הגישה חברת דורי בנייה, בבעלותו של עמוס לוזון, בקשה להקפאת הליכים. בבקשה, שרבים לא הופתעו ממנה, טענה דורי בנייה כי היא לא יכולה לעמוד בתשלום חובותיה המאמירים עד ל-800 מיליון שקל. החברה ביקשה מבית המשפט כי יתיר לה להקפיא את פעילותה כדי שתוכל ליישם "מתווה של 'סגירה שקטה'", וביקשה לאפשר לה להתמקד בניהול 100 ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדה ובהקטנת החשיפה מכוחם, שהצמיחו לה חובות מותנים על-סך 640 מיליון שקל.

בבקשה ניסתה דורי להסביר לבית המשפט כיצד נקלעה למצבה העגום. לטענתה, כבר במועד רכישתה על-ידי עמוס לוזון ב-2016 היה מצבה רע. עוד נטען בבקשת ההקפאה כי היו אלה בעיקר אירועים משפטיים שהתגלו כהרסניים במיוחד לחברה, שהובילו לירידה החדה בפעילותה של החברה ולפגיעה קשה במוניטין שלה.

"החברה חווה על גבה באופן דרמטי את הפעלת הכוח העודף של מזמיני העבודות מחזיקי ערבויות בנקאיות", נכתב בבקשת ההקפאה. "היזמים מעכבים את התמורה לה החברה הקבלנית זכאית, מסרבים לשחרר או להקטין את הערבויות הבנקאיות המוחזקות בידיהם ומחזיקים כך את החברה הקבלנית כבולה לכל גחמה ולכל תיקון נדרש במשך שנים ארוכות, ובה-בעת נדרשת כל העת להמשיך ולהעניק שירותי בדק למזמיני העבודות ולדיירי הפרויקטים".

בין יתר האירועים שהובילו לטענת החברה לקריסתה, היא מנתה גם את רצף התביעות שהגישו 81 בעלי דירות במגדלי תל-אביב, אליהם נלוו לטענת החברה עיקולים זמניים בהיקף של 20 מיליון שקל. כעת הגיע תורם של נושים אלה להגיב לבקשת ההקפאה של החברה, וההסבר שלהם לקריסתה גורס אחרת לגמרי.

בתגובה לבקשת החברה להקפאת הליכים, טוענים בעלי הדירות באמצעות עורכי הדין יצחק יונגר וישי מאירסדורף ממשרד פרידמן יונגר ועו"ד איתמר כהן ממשרד עורכי דין איתמר כהן, כי לוזון "ביצע שורה של מעשים שעיקרם, מחד, ריכוז כל הנכסים בעלי השווי ומניבי ההכנסות בקבוצת לוזון - היא חברת-האם של דורי בנייה, ומאידך, הותרת החברה עם כל הצרות והנכסים הבעייתיים בחברה". 

לטענתם, בקשת הקפאת ההליכים שהגישה דורי בנייה היא ניסיון של לוזון "להשלים את המשימה באמצעות 'סגירה שקטה', ללא חקירות ובדיקות של התנהלותו וללא כאבי ראש. לכך אסור להסכים". 

עו"ד איתמר כהן / צילום: אופיר הראל
 עו"ד איתמר כהן / צילום: אופיר הראל

70 מיליון שקל מדורי בנייה לקבוצת לוזון

גולת הכותרת של "מעשי הברחת הנכסים וריקון החברה מנכסים ומכספים השייכים לה", טוענים הדיירים, אירעה לפני שנה בדיוק. לטענתם, עמוס לוזון וקבוצת לוזון "הבריחו מדורי בנייה כ-70 מיליון שקל שהתקבלו כתוצאה מתביעה שניהלו החברות במסגרת הליך בוררות, על אף שעיקרם המוחלט (93%) של כספים אלה שייכים לחברה, ועל אף אזהרות שהזהיר בית המשפט".

לשיטתם של הדיירים ממגדלי תל-אביב, ברור שזוהי הסיבה המרכזית שהובילה לקריסת החברה: "ככל שעשרות מיליוני שקלים אלה השייכים לחברה היו נותרים בקופתה, ספק רב אם הייתה החברה נקלעת למצבה היום ובכלל זאת נדרשת להליך של הקפאת הליכים".

70 מיליון השקלים אליהם מתייחסים הדיירים, הם הכספים שהתקבלו בתביעה משותפת שהגישו דורי בנייה וקבוצת לוזון נגד קבלן ההקמה של פרויקט תחנת הכוח בדוראד. במסגרת אותו הליך העיד יועצה המשפטי של החברה כי קבוצת לוזון זכאית רק ל-7% מהסכום שייפסק לטובתה, וכך גם נכתב בדוחות הכספיים של החברה. למרות זאת, באוקטובר 2018, כאשר הסתיימה הבוררות עם מקימת תחנת הכוח, הוגשה לבית המשפט בקשה לאשר את ההסדר הדיוני, במסגרתו התבקש אישור בית המשפט להעברת כל סכום הזכייה לקבוצת לוזון. הדיירים ניסו למנוע את מה שהם כינו אז ומכנים גם היום "הברחת הכספים", אלא שטענתם נדחתה, היות שאז דורי בנייה לא הייתה במצב של חדלות פירעון.

ולמרות זאת, כבר לפני שנה הזהירה השופטת אירס לושי-עבודי (שהיא גם השופטת שדנה בהליך חדלות הפירעון של דורי בנייה) כי החלטתה שלא למנוע את העברת הכספים לקבוצת לוזון נעשית מבלי שהיא מביעה כל עמדה ביחס לשאלה האם ההעברה נעשתה כדין או שלא. "חזקה על קבוצת לוזון ודורי בנייה כי ישקלו היטב את צעדיהן בהקשר זה, לבל יימצא בעתיד כי ההסדר הדיוני נעשה שלא כדין, על כל ההשלכות הנובעות מכך", הוסיפה השופטת בהחלטתה.

לאחר שהועברו חלק מכספי הזכייה בבוררות לקבוצת לוזון, פנה אליה עו"ד כהן, בא-כוחם של דיירי מגדלי תל-אביב בתביעה שהגישו נגד דורי בנייה, וטען בפניהם כי העברת הכספים לקבוצת לוזון מהווה הברחת נכסים "שמרוקנת את החברה כליל מנכסיה, תוך ביצוע העדפת נושים פסולה".

החברה דחתה את טענותיו וציינה כי היא "פועלת תחת ההנחה כי יהיה בידה לפרוע את ההתחייבויות. כל עוד זה המצב, הרי שאין עסקינן בהעדפת נושים, שחלה רק בנוגע לחברות חדלות פירעון, ואף לא לחברות בסביבת חדלות פירעון אך הן אינן כאלה".

כעת, לאור בקשת הקפאת ההליכים שהגישה החברה, טוענים דיירי מגדלי תל-אביב: "אשר יגורנו בא לנו. לאחר שעמוס לוזון, באמצעות קבוצת לוזון, השלים את ריקון פעילותה של החברה ואת ריקון נכסיה והשלים את הברחת כל כספי התביעה שהתקבלו בבוררות בסך של כ 70 מיליון שקל לחברת-האם (קבוצת לוזון), מבקשת לפתע החברה, בשיתוף חברת-האם, צו פתיחת הליכים וסעדים זמניים למיניהם, והכול במטרה להביא ל'סגירה שקטה' - 'סגירה' אשר בהתאם לתוכנית החברות תהווה השלמה של פעולות הברחת הנכסים והכספים, ללא חקירות, ללא בדיקות וללא כאב ראש. לכך אין לתת יד".

בדורי בנייה ובקבוצת לוזון דוחים כמובן את הטענות ומכנים אותן "טענות מופרכות". לטענתם, 93% מכספי זכיית בוררות דוראד, המהווים 100% ממה שמגיע לדורי בנייה, עברו בפועל לדורי בנייה. בנוסף לסכום זה, הם טוענים, העבירה קבוצת לוזון עוד למעלה מ-65 מיליון שקל לדורי בנייה.

בבקשה להקפאת הליכים שהגישה דורי בנייה, הצהיר יועצה המשפטי הפנימי כי לדורי בנייה "היה נכס לקבל בספרים בסך של 67 מיליון שקל" בגין תביעת הבוררות שניהלה בקשר לתחנת הכוח דוראד. עוד הצהיר יועצה המשפטי הפנימי של החברה כי חל עיכוב משמעותי בתשלום שהעביר קבלן תחנת הכוח, "שהוביל להעמקת המצוקה התזרימית של החברה".