התפלה | בלעדי

המדינה שוקלת לפתוח בחקירה פלילית על המרמה במתקן ההתפלה שורק; איך קרה שביהמ"ש לא עודכן?

המדינה מתנגדת לעתירה לפסול את IDE והאצ'יסון מהמכרז להקמת והפעלת מתקן ההתפלה שורק ב', למרות שוועדה ציבורית במשרד האנרגיה מצאה חשדות לכאורה למעשי מרמה בהפעלת מתקן ההתפלה שורק א', שהופעל ע"י שתי החברות • בתגובת המדינה נכתב כי לא מתקיימת חקירה פלילית בעניין, אך לא הוזכר כי בפרקליטות עדיין שוקלים האם לפתוח בחקירה כזאת

מתקן ההתפלה בשורק / צילום: איל יצהר
מתקן ההתפלה בשורק / צילום: איל יצהר

איתות נוסף ללהט העז של המדינה לאפשר למפעילות הקודמות של מתקן ההתפלה שורק א' להשתתף במכרז להקמת והפעלת מתקן שורק ב'? בפרקליטות עדיין בוחנים האם יש לפתוח בחקירה פלילית נגד IDE והאצ'יסון, מפעילות מתקן ההתפלה בשורק א', בעקבות ממצאי ועדת הבדיקה של משרד האנרגיה שמצאה חשדות לכאורה למעשי מרמה בהפעלת המתקן. למרות זאת, בהתנגדות שהגישה הפרקליטות לבית המשפט לעתירה שהוגשה נגד השתתפותן של השתיים במכרז להקמת והפעלת מתקן ההתפלה שורק ב', שניתנה בשמה של ועדת המכרזים הבין-ממשלתית להתפלת מי ים, היא בחרה באופן מפתיע שלא לעדכן את בית המשפט על הבדיקה שהיא מקיימת בימים אלה, וטענה כי אין כל סיבה לעצור את הליכי המכרז, שעה שלא מתקיימת חקירה פלילית בעניין.

הפרשה שעומדת במרכז העתירה ובדיקת הפרקליטות פורסמה לראשונה ב"גלובס", שחשף כי שיעור המלחים במים שסיפק מתקן ההתפלה שורק א' היה גבוה עד פי 4 מהשיעור שנקבע בהסכם הזיכיון. בעקבות זאת, הוקמה במשרד האנרגיה ועדה ציבורית בראשות מנכ"ל המשרד אודי אדירי, שמצאה כי הזרמת המים עם החריגות ממתקן שורק התבצע באופן שיטתי במשך כשנתיים, מתוך כוונה להערים על הדגימות היומיות שבצע משרד האנרגיה במתקן, ובאופן שחסך למפעילות עשרות מיליוני שקלים. במסקנות ועדת אדירי נכתב כי לא נמצאו אינדיקציות שמצביעות על כך שדירקטוריון החברה ידע על החריגות, ונכללה המלצה לטפל במרמה לכאורה בכלים מנהליים בלבד. למרות זאת, העביר משרד האנרגיה את ממצאי ועדת אדירי לפרקליטות, שלפי שעה עדיין בוחנת את הדברים.

במקביל, מתקדם המכרז להפעלת שורק ב'. במכרז מתמודדות האצ'יסון ו-IDE, שהפעילו כאמור את מתקן שורק א', לצדה של קבוצת 4A Desalination, שהיא שותפות שהוקמה על-ידי אלייד תשתיות, אפקון החזקות וענקית ההתפלה הבינלאומית.Acciona Agua S.A. למרות הקביעות החמורות של ועדת אדירי בעניין של מפעילות שורק א', ועדת המכרזים אישרה לאותן מפעילות להתמודד במכרז להקמת מתקן ההתפלה שורק ב', שאמור להיות מתקן ההתפלה הגדול בישראל, במהלך שגרר ביקורת ציבורית נרחבת.

לפני כחודש הגישה 4A עתירה מנהלית בדרישה למנוע את התמודדתן של המפעילות שנמצאו מפירות. לטענת המשתתפת השלישית במכרז, התנהלותן של IDE והאצ'סון בשורק א' היתה בגדר "תרמית מכוונת ומתמשכת שתוזמנה ותוכננה בקפידה, ונועדה לקדם הוצאת כספים במרמה מקופת המדינה". לכן, לשיטתה של 4A, "מדובר בהתנהלות פלילית בדרגה החמורה ביותר", שלפי פסיקות בתי-המשפט היתה צריכה להוביל לפסילת מועמדותן של IDE והאצ'סון מהתמודדות במכרז.

ועדת המכרזים שדנהבמכרז להקמת והפעלת שורק ב', התכנסה עוד בטרם פורסמו המלצות ועדת אדירי, וסברה אחרת. כשדנה הוועדה בשאלה האם יש לפסול את מפעילות מתקן שורק א' לאור התנהלותן, היא קבעה כי "נכון להיום לא מתקיימת חקירה פלילית בקשר לאירועים, ועומדת חזקת החפות. בנסיבות אלה, הוועדה אינה רואה מקום שלא לאפשר למציעים להתקדם בהליך המכרז".

בסוף הפרוטוקול שתיעד את כינוסה של ועדת המכרזים, הופיע גם המשפט לפיו "הוועדה שומרת על זכותה לבחון מחדש את ההחלטה ככל שתהיינה התפתחויות בנושא", אבל כיום ברור שגם ממצאי ועדת אדירי, שהם התפתחות משמעותית מאוד בנושא, לא שינו את עמדתה של ועדת המכרזים. וכך, גם העובדה כי שר האנרגיה, יובל שטייניץ, הודיע על העברת כל חומרי החקירה לבדיקת הפרקליטות, לא הובילה לשינוי כלשהו בעמדתה.

במשרד האנרגיה, שנציג אחד שלה יושב בוועדת המכרזים, יודעים היטב כי בפרקליטות עדיין שוקלים האם לפתוח בחקירה הפלילית. כך עולה למשל מתשובת המשרד לבקשת חופש מידע שהגישה 4A לקבל את ממצאי ועדת אדירי, שבה נכתב כי "ממצאי ועדת הבדיקה לאירועים במתקני ההתפלה כוללים בין היתר היבטים אשר נמצאים בבדיקה אצל רשויות האכיפה. חשיפת המידע המבוקש עלולה לשבש את הליכי הבדיקה ולפגוע בעבודת גורמי החקירה הפליליים."

השבוע הוגשה תשובת הפרקליטות לעתירה. מי שציפה כי לאור מסקנות ועדת אדירי ובחינת הפרקליטות האם הן מצדיקות מעבר למישור הפלילי, תסתייג המדינה מעמדתה לפיה IDE והאצ'יסון יכולות להתמודד במכרז להקמת המתקן, או לפחות תטען שיש להמתין עם המכרז - התאכזב קשות. לטענת המדינה, "המחדל שארע במתקן ההתפלה שורק א', אינו מהווה חסם להשתתפות IDE והאצ'יסון במכרז".

אבל מה שיותר מעניין הוא מה שאין בתגובה לעתירה. למרות שתגובת הפרקליטות לעתירה משתרעת על פני 25 עמודים, לא ניתן היה למצוא בה כל זכר לכך שהפרקליטות בוחנת את האם ממצאי ועדת אדירי מצדיקים פתיחה בחקירה פלילית.

חמור מכך, בתגובה לעתירה אף ציינה הפרקליטות, יותר מפעם אחת, כי 4A מושתקת מלטעון נגד השתתפותן של IDE והאצ'יסון במכרז, היות ו"לא נפתחה חקירה פלילית בקשר לאירועים במתקן שורק א'". וכל זאת, כאמור, מבלי להזכיר שהעניין עדיין נמצא בבחינה שלה, וכשהיא נמנעת למעשה מלפרוש את התשתית העובדתית המלאה בפני בית המשפט שאמור להחליט האם לפסול את השתיים מהשתתפות במכרז. "ועדת הבדיקה לא המליצה על צעדים פליליים" נכתב בהדגשה בתגובת המדינה, והס מלהזכיר כי בפרקליטות למעשה עדיין לא החליטו האם יש או אין מקום לפתוח בחקירה פלילית.

המדינה, כך נראה, מבקשת להלך בין הטיפות. היא כמובן מדייקת בכך שכותבת כי אין כל חקירה פלילית נגד מפעילות שורק א', והיא גם לא טוענת בתגובה שהיא לא בודקת את הדברים. עם זאת, העובדה שהיא לא מצאה לנכון לספר לבית המשפט פרט זה, שיכול להוות שיקול בקשר למכרז, צורמת לעין. הסיבה לכך, מעריכים גורמים הבקיאים בפרטים, נוגעת לחשש של משרדי הממשלה שמא בדיקת הפרקליטות עשויה להימשך עוד זמן רב, וכי המתנה לתוצאותיה תוביל לדחייה משמעותית בהוצאתו לפועל של הפרוייקט להקמת מתקן ההתפלה שורק ב', שחשוב מאוד למשק האנרגיה בישראל.

כשפנינו למשרד האנרגיה ולפרקליטות כדי לברר האם מתבצעת בדיקה בפרקליטות בקשר לממצאי ועדת אדירי, בטרם הוגשה תגובת המדינה, נמסרו לנו הדברים הבאים: ממשרד האנרגיה נמסר כי "השאלה האם להעביר את התיק בנוגע למתקן ההתפלה שורק לחקירה פלילית או לא, עדיין נבחנת בפרקליטות"; ומהפרקליטות נמסר לנו כי "העניין מצוי בבחינה בפרקליטות ולפי שעה איננו מתבטאים בנושא".

 בעקבות הגשת תגובת המדינה פנינו לקבלת תגובה עדכנית מהפרקליטות, אך זו טרם התקבלה.

צרו איתנו קשר *5988