אפי נכסים יוצאת לגיוס של כחצי מיליארד שקל באמצעות הנפקת מניות ואופציות לציבור

חברת הנדל"ן המניב (לשעבר אפריקה נכסים), המתנהלת ללא גרעין שליטה מאז מרץ 2019, מבקשת לגייס את ההון לצורך הרחבת פעילותה • הרווח הנקי ב-9 החודשים הראשונים של 2019 הסתכם ב-294 מיליון שקל - ירידה של 21% לעומת התקופה המקבילה ב-2018

אבי ברזילי, מנכ"ל אפריקה נכסים / צילום: אירנה קוסטינסקי
אבי ברזילי, מנכ"ל אפריקה נכסים / צילום: אירנה קוסטינסקי

חברת הנדל"ן המניב אפי נכסים (לשעבר אפריקה נכסים    ) יוצאת לגיוס הון גדול בהיקף של כ-500 מיליון שקל, שיתבצע באמצעות הנפקת מניות לציבור. לדברי החברה, צפוי הגיוס לכלול גם הנפקת אופציות, שיהיו ניתנות למימוש למניות נוספות של החברה.

אפי נכסים נסחרה היום (א') בבורסת תל אביב לפי שווי של כ-3.4 מיליארד שקל, לאחר שמנייתה זינקה ב-42% מתחילת 2019 וב-73% בשלוש השנים האחרונות. החברה מנוהלת מאז מרץ כחברה ללא גרעין שליטה - ומשכך, קל יותר להנהלתה להשיג את אישור הדירקטוריון לבצע גיוסי הון בהיקף מהותי לצורך הרחבת נפח הפעילות.

עד לתחילת 2019 נשלטה אפי נכסים בידי קבוצת אפריקה ישראל, שנמצאת לקראת השלמת הסדר החוב השני שלה. במרץ מכרה אפריקה ישראל את מניות השליטה באפי נכסים לקבוצה רחבה של משקיעים, שכללה גופים מוסדיים, קרנות גידור וכן את חברות הנדל"ן המניב ביג ומגה אור. ביג ומגה אור מחזיקות כל אחת ב-13% ממניות אפי נכסים, ונהנות בשל כך מנציגות בדירקטוריון החברה המוחזקת (נציג אחד לכל אחת מהן). עם זאת, הן אינן נחשבות לבעלות שליטה, מכיוון שנציגיהן מהווים מיעוט בדירקטוריון ומכיוון ששתי החברות אינן חתומות על כל הסכם בנוגע לשליטה משותפת.

אפי נכסים, הפועלת בישראל ובמזרח אירופה, רשמה בתשעת החודשים הראשונים של 2019 רווח נקי לבעלי המניות של כ-294 מיליון שקל, המשקף ירידה של כ-21% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. לרווח הנקי תרמו עלייה של 251 מיליון שקל בשווי הנדל"ן להשקעה של החברה, וכן עלייה של 49.7 מיליון שקל בשווי הנדל"ן להשקעה שנמצא בשלב ההקמה.

לדברי החברה, בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדל הרווח הגולמי מהשכרת נכסים (NOI) בכ-4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והסתכם בכ-311 מיליון שקל. הגידול מתחילת השנה קוזז בחלקו עם היחלשות בשער הממוצע בתקופה זו של מטבע האירו לעומת השקל בשיעור של כ-5%, שהשפיעה על ההכנסות מהשכרת נכסים באירופה בהיקף של כ-12 מיליון שקל. 

נכון לסוף ספטמבר הסתכם ההון העצמי ב-3.23 מיליארד שקל ושיקף ירידה של כ-5.7% בהשוואה להון העצמי שהציגה החברה בסוף דצמבר 2018. הסיבה לירידה בהון העצמי היא היחלשות של 11% שרשם האירו מול השקל. 

בעת פרסום הדוחות ציין מנכ"ל אפי נכסים, אבי ברזילי, כי בכוונת החברה להרחיב את פעילותה בתחום הנדל"ן המניב ולצמצם במקביל את חשיפתה לתחום הפרויקטים התשתייתיים בישראל ולתחום הבנייה למגורים במזרח אירופה. 

צרו איתנו קשר *5988