הנאמנים הזמניים של דורי בניה: "אירוע רב נפגעים. מלחמת עולם של כולם מול כולם"

הנאמנים הזמניים שמינה ביהמ"ש לחברת הבניה שבשליטת עמוס לוזון, הגישו הערב את הדו"ח הראשון, ובו סקרו את מצבה העגום של החברה שלטענתם "חדלת פרעון באופן מובהק" • הנאמנים מפנים אצבע מאשימה לחלק מנושיה של החברה ש"ניצלו את חולשת החברה" וכן לבעלי השליטה

עמוס לוזון/ צילום: יוסי כהן
עמוס לוזון/ צילום: יוסי כהן

"מדובר באירוע רב-נפגעים - חברה הנמצאת במצב של חדלות פירעון מובהקת, עם מצבת נשייה בהיקף של מאות מליוני שקלים, אולם עם סימני שאלה רבים ביותר באשר להיקף החובות האמיתי והבלתי-נמנע שלה והיקף הזכויות שלה שאינו ניתן לבירור תחת חרב חילוטי ערבויות ותביעות בסכומי עתק" - כך מתארים הנאמנים הזמניים שמונו לחברת א.דורי בניה, עוה"ד עופר שפירא ואיתי הס את מצבה העגום של החברה, במסגרת הדו"ח הראשון שהגישו לביהמ"ש בדבר קריסתה של חברת הבנייה שבבעלותו של איש העסקים עמוס לוזון.

עוד כותבים הנאמנים בדו"ח שהגישו, כי "דורי בניה נמצאת במצב של 'מלחמת עולם' של כולם מול כולם: יזמים שעיכבו ומעכבים תשלומים שאין חולק שהיו צריכים לשלם, יזמים המחזיקים במשך שנים רבות ערבויות שלכאורה לא היו אמורות בכלל להיות כבר בידיהם, תביעות בסכומי עתק נגד החברה גם מצד יזמים וגם מצד קבלני משנה, טענות על ליקויים ובדק שלא ברור כיצד מתיישבות עם תקופת האחריות והבדק הקבועות בחוק, וכאילו לא די בכך גם טענות ותביעות מצד החברה-האם של החברה ומצד חברה-אחות של החברה".

נזכיר כי בתחילת חודש אוקטובר הגישה דורי בניה בקשה להקפאת הליכים, במסגרתה טענה כי חובותיה מאמירים לכדי 800 מיליון שקל - מתוכם 640 מיליון שקל חובות מותנים בגין 100 תביעות אזרחיות תלויות ועומדות המתנהלות נגד החברה. עוד טענה אז החברה, היא חייבת כ-40 מיליון שקל לנושיה המובטחים, מהם 16 מיליון שקל בגין ערבויות בנקאיות אוטונומיות. שופטת ביהמ"ש המחוזי בת"א, איריס לושי-עבודי, מינתה את שפירא והס כנאמנים הזמניים של החברה וביקשה מהם לקבל בתוך 30 יום דו"ח המפרט את מצבה של החברה, ודו"ח כזה אכן הוגש לעיונה הערב.

הנאמנים מפנים את האצבע המאשימה במצבה העגום של החברה בעיקר אל מזמיני העבודות, קבלני המשנה ונושים נוספים של החברה, אך לא פותרים גם את התנהלותם הכוחנית של בעלי השליטה מאחריות. כך, לפי הנאמנים, "ההיקף העצום של התחייבויות החברה נכון להיום, וסימני השאלה הרבים הנוגעים להיקף נכסיה, הינם בין היתר פועל יוצא של מערבולת עסקית מורכבת וקשיים עסקיים וכלכליים אמיתיים, ביחד עם נושים שכנראה ניצלו ומתיימרים להמשיך לנצל את חולשת החברה, יחסים בעייתיים וכוחניים של הקבוצה מול צדדים שלישיים שבאו לידי ביטוי במספר עצום של הליכים משפטיים, והנהלה המורכבת מנושאי משרה שנאמנותם לתאגידים אחרים או לבעלי השליטה נבחנת על בסיס יום-יומי".

עוד טוענים הנאמנים בדו"ח, שהגישו היום לעיונה של לושי-עבודי, כי דורי בניה, כפי שגם טענה בעצמה בבקשה להקפאת הליכים שהגישה ונתנה את האות לפתיחתו של ההליך הנוכחי, היא "חדלת פירעון באופן מובהק. החברה אינה יכולה לשלם את חובותיה השוטפים, ולא כל שכן אינה יכולה לשלם סכומי עתק שהוטלו עליה במסגרת פסקי דין מחייבים. למעשה אין בידי החברה מזומנים אפילו למימון פעולות בסיסיות ביותר שכן כל תזרים המזומנים שלה עוקל במסגרת תביעות תלויות ועומדות, מזה חודשים (לפחות) היא נסמכת על הזרמות שוטפות מחברת-האם (קבוצת לוזון, מ.ב), וכשלעצמה אין בידיה נכסים כדי לכסות את ההתחייבויות והתביעות הרבות ממנה".

למרות מצבה העגום של החברה, הנאמנים טוענים כי יש להפעילה, לפחות בתקופה הקרובה, בתור עסק חי, ולהתחיל בבירור של כל הטענות שהועלו נגד החברה. "אם יימנע מן החברה לעמוד על זכויותיה מול צדדים שלישים או אם יותר למחזיקי ערבויות בנקאיות לנופף בהן כדי לגרוף שלא כדין סכומי עתק ללא כל בסיס ושחר, אשר לא תהיה יכולת כלכלית או מקצועית לתבוע מהם וספק אם יהיה ממי לתבוע - כל אלה יובילו לעוול, חוסר צדק ונזקים כבדים ביותר ובלתי הפיכים לכלל נושי החברה", טוענים הנאמנים בדו"ח.

עופר שפירא / צילום: ויקטור בזרוקוב
 עופר שפירא / צילום: ויקטור בזרוקוב

לכן, מבקשים הנאמנים מביהמ"ש כי יוציא צו פתיחת הליכים שיאפשר להם לנהל את החברה בהתאם להוראות חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי; יורה על העברת הכספים בסך 16.3 מיליון שקל שעוקלו במסגרת מספר הליכים משפטיים שננקטו נגד החברה לקופתם; יותיר על כנה את הקפאת כל ההליכים המשפטיים שננקטו נגד החברה; וימנע ממחזיקי ערבויות בנקאיות שהוציאה החברה מחילוט הערבויות. לדברי הנאמנים, רק כך יוכלו לשקם את החברה. לדבריהם, "יהיה זה בלתי סביר מבחינת כלל הנושים, מבחינת החברה ואפילו מבחינת מערכת המשפט, שלא להפעיל את החברה כ'עסק חי' לתקופה מסוימת לפחות, במהלכה יבחנו הנאמנים ויסדירו את יחסי החברה עם המזמינים השונים בצורה רצינית ועניינית (ללא מורא ההליכים המשפטיים המנופחים, וללא חנק העיקולים ששללו מהחברה את כל תזרים המזומנים שלה), יפוזר העשן המשפטי הרב האופף את החברה באמצעות בחינה אמיתית של זכויות החברה והתחייבויותיה מול מזמיני עבודה ובמקביל זכויותיה מול קבלני משנה שביצעו בפועל את רוב העבודות בפרויקטים של החברה."

עוד מסבירים הנאמנים, כי "לאחר הרגעת הרוחות ועשיית סדר בזכויות וההתחייבויות, יוכלו לבדוק אפשרות של מכירת החברה באופן שהרוכש ייקח על עצמו את עבודות הבדק שיידרשו בעתיד ויוכל ליהנות מהפסדים ומסיווג קבלני של החברה המהווים נכסים שלה".