מחזיקי אג"ח אפריקה מתבקשים לאשר גישור קצר עם מוטי בן משה ביחס לפיקדון של 100 מיליון שקל

בתום חודשים ארוכים של מחלוקת ואיום בתביעות הדדיות פרסמו אתמול נאמני האג"ח של אפריקה זימון לאסיפת מחזיקים • באסיפה יתבקשו מחזיקי האג"ח להצביע על הצעת החלטה, "לאשר ולהורות לנאמן לפנות להליך גישור למשך שבועיים עם כלל חברות בן משה"

מוטי בן משה / צילום: אניה בושמן
מוטי בן משה / צילום: אניה בושמן

איש העסקים מוטי בן משה ונאמני איגרות החוב של אפריקה ישראל מסכימים לפנות לגישור מהיר בנוגע למחלוקת ביניהם על גורל הפיקדון שהעמידו החברות מקבוצת בן משה לטובת הבטחת הסדר החוב של אפריקה ישראל, שלא בוצע לבסוף.

מזימון לאסיפות של מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל עולה כי בן משה והחברות שבשליטתו הסכימו גם להליך של בוררות בין הצדדים, אבל באי כוחם של הנאמנים מעדיפים ניהול של הליך גישור כולל, שיימשך תקופה קצרה, בת שבועיים בלבד. 

אפריקה ישראל צפויה לעבור ב-20 בדצמבר לבעלותם המלאה של לפידות קפיטל ושל אלטשולר שחם גמל, כחלק מהסדר חוב כולל של אפריקה ישראל עם מחזיקי האג"ח שלה. במסגרת ההסדר יתבטלו ויימחקו מלוא המניות ואיגרות החוב הקיימות של אפריקה ישראל, ואילו לרוכשים יונפקו מניות חדשות, שיהוו 100% מהון המניות של החברה. בתמורה יקבלו מחזיקי האג"ח סכום של 861.5 מיליון שקל ואת המזומנים שבקופת אפריקה ישראל.

הסדר חוב זה מגיע בהמשך למימושי נכסים שביצעה אפריקה ישראל בשנה האחרונה, לאחר ביטול הסדר החוב הכולל, שעליו חתמה עם בן משה ושלוש חברות שבשליטתו (אקסטרה אחזקות ישראל, אלון רבוע כחול ודור אלון). במסגרת אותו הסדר עם בן משה, שכאמור לא הושלם, העמידו שלוש החברות שבשליטתו פיקדון על סכום כולל של 100 מיליון שקל לטובת הבטחת קיומו של ההסדר. לאחר העמדת הפיקדון בוטל חלקה של דור אלון בהסדר החוב של אפריקה ישראל, אבל הכסף שהעמידה להבטחתו בסך 10 מיליון שקל - נותר עם שאר כספי הפיקדון.

בעקבות ביטול ההסדר, דרש בן משה את השבת כספי הפיקדון, בטענה כי מחזיקי האג"ח הם שבחרו לבטל את הסדר החוב. מנגד, טענו נאמני האג"ח כי בן משה לא עמד בתנאים של הסדר החוב, ומשום כך יש להעביר את כספי הפיקדון לידי מחזיקי האג"ח.

בתום חודשים ארוכים של מחלוקת בין הצדדים ואיום בתביעות הדדיות, פרסמו אתמול נאמני האג"ח משלוש הסדרות (כ"ו-כ"ח   ) זימון לאסיפת מחזיקים. באסיפה יתבקשו המחזיקים להצביע על הצעת החלטה, "לאשר ולהורות לנאמן לפנות להליך גישור בפני מגשר, שזהותו תוסכם בין הנציגות לחברות בן משה למשך תקופה בת שבועיים עם כלל חברות בן משה".

"הנציגות מוסמכת להאריך את תקופת הגישור"

עוד נכתב בנוסח ההחלטה כי "זהות המגשר, שכרו ותנאי הגישור יוסכמו בין נציגות מחזיקי איגרות החוב לבין חברות בן משה. הנציגות תהיה מוסמכת אף להאריך את תקופת הגישור לפי שיקול דעתה. חלק המחזיקים בעלויות ההליך ישולם מתוך תמורות ההסדר".

לדברי נאמני האג"ח, ההחלטה תיכנס לתוקף אך ורק אם זכתה לרוב של יותר מ-50% בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש הסדרות (כ"ו-כ"ח). כמו כן, תוצאות הליכי הגישור יהיו כפופות לאישור מחזיקי איגרות החוב, וזאת מאחר שהצעתו של מגשר לפתרון סכסוך אינה מחייבת את הצדדים וכפופה להסכמתם. 

בזימון לאסיפות ההצבעה מציינים הנאמנים כי "בהתאם לשיחות ומגעים שהתנהלו, קיימת הסכמה מצד כלל חברות בן משה לנהל הליכי גישור לתקופת זמן מוגבלת, או הליכי בוררות בכפוף להסכמה ביחס לזהות המגשר. עם זאת, בהתאם לעמדת באי כוחם של הנאמנים, קיימת עדיפות לניהולם של הליכי גישור כוללים על ניהול הליכי בוררות, שבהם החלטתו של בורר מחייבת את הצדדים. כך, שבחירה בהליך של גישור תשאיר בידי מחזיקי האג"ח את האפשרות להמשיך בהליך המשפטי, אם הצעת המגשר תידחה בידי מרביתם.