שוק ה-IPO בת"א מתחמם? אלפרד אקירוב בוחן הנפקת חברה בת של אלרוב בשווייץ

החברה הבת השווייצרית, אפיק סוויס, מחזיקה מרכזים מסחריים, משרדים ומרכזי הפצה, ושווי נכסיה עומד על כ-4.3 מיליארד שקל • נסיקת מניית אלרוב מעמידה את שווי מניות החברה שמחזיקים אקירוב ובתו על 3 מיליארד שקל • מניית אלרוב זינקה היום בכ-5%

אלפרד אקירוב / צילום: איל יצהר
אלפרד אקירוב / צילום: איל יצהר

שוק ההנפקות הראשוניות בבורסה בת"א המקומית מתחמם, עם לא מעט גיוסי הון העומדים על הפרק, אולם יש מי שמזהה הזדמנות להנפקת מניות ראשונית דווקא בשוקי חו"ל - טייקון הנדל"ן והמלונות אלפרד אקירוב, בעלי ויו"ר חברת אלרוב נדל"ן. החברה עדכנה הבוקר על החלטתה "להתקדם בבחינה לביצוע הנפקה (הון) בבורסה לניירות ערך בשווייץ", של החברה הבת השווייצרית שלה, וכחלק מכך לקדם "הליכים מקובלים של הצגה מקדימה למשקיעים אפשריים והליכים נהוגים אחרים בפרקטיקה המקומית". מניית אלרוב זינקה היום בכ-5% והשלימה עלייה של 120% בשלוש שנים לשווי של 3.8 מיליארד שקל (אקירוב עצמו מחזיק מניות בשווי של 2.8 מיליארד שקל וביתו שרון המחזיקה 5% מההון בשווי של 200 מיליון שקל)

מדובר בחברת אפיק סוויס (Epic Suisse), שפעילותה מתרכזת במרכזים מסחריים, משרדים ומרכזי הפצה, ואשר אלרוב מחזיקה בכ-78% מהונה. ביתרה מחזיק השותף המנהל את פעילות הנכסים המניבים של אלרוב בחו"ל. באלרוב הדגישו כי "המשך התקדמות בבחינת ההנפקה או ביצוע ההנפקה כאמור כפוף בין היתר לבחינות, בדיקות, החלטות מתחייבות, אישורים של צדדי ג' לרבות אישורי רשויות, תנאי שוק, והחלטות חברת הבת והחברה, ואין כל ודאות שההנפקה תצא אל הפועל".

עיקר פעילות הנדל"ן להשקעה של אלרוב נדל"ן בחו"ל מתרכזת כיום בשווייץ, בעיקר בתחום של מרכזים מסחריים, משרדים ומרכזי הפצה. פעילותה של אפיק סוויס, לפי אלרוב, מתאפיינת "ברמת מינוף גבוהה ובתנאי הלוואות מסוג נון ריקורס (הלוואה ללא זכות חזרה לחברה)". נוסף לכך, אלרוב פועלת בתחום הנדל"ן להשקעה בישראל וכן פועלת בתחום המלונאות בישראל ובאירופה - באמסטרדם, לונדון ובפריז.

לפי הנתונים שהציגה אלרוב בדוחותיה השנתיים האחרונים, הפעילות שלה בשווייץ כוללת שטחי משרדים של כ-76 אלף מ"ר (כ-59 אלף מ"ר חלק החברה), בשווי כולל של כ-471 מיליון פרנק שווייצרי; כ-106 אלף מ"ר שטחי מסחר (כ-83 אלף מ"ר שטח החברה), בשווי כולל של כ-549 מיליון פרנק שווייצרי; וכ-65 אלף מ"ר שטחי הפצה ותעשייה (כ-51 אלף מ"ר חלק החברה), בשווי כולל של כ-108 מיליון פרנק שווייצרי. עוד יש לחברה כ-4,000 מקומות חניה, ושיעורי התפוסה בכל אחת מהקטגוריות עמדו ב-2018 על יותר מ-90%.

לאפיק סוויס נכסים בשווי 4.3 מיליארד שקל

בתקופה שבין ינואר לספטמבר 2019 עמדו דמי השכירות של אלרוב בשווייץ על כ-133 מיליון שקל (מדמי שכירות כוללים של כ-180 מיליון שקל מהנכסים המניבים שלה בחו"ל), והצפי הוא כי בסיכום 2019 כולה דמי השכירות בשווייץ יגיעו ל-186 מיליון שקל (מסכום כולל של כ-260 מיליון שקל מפעילות הנכסים המניבים בחו"ל).

בשנת 2018 הניבה הפעילות בשווייץ לאלרוב הכנסות של 367 מיליון שקל ורווחים נאים שהסתכמו בכ-185 מיליון שקל. כל זאת בשנה בה נהנתה אלרוב מעליית שווי ניכרת של נכסיה בשווייץ ומשינויים חיוביים בשער הפרנק השווייצרי. בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2019 אלרוב הציגה עלייה של 83 מיליון שקל בשווי נכסיה, "בעיקר משערוך נכסי נדל"ן מניב בשווייץ, בעיקר עקב חתימת הסכמי שכירות חדשים, והארכת הסכמי שכירות קיימים לתקופה נוספת".

שווי נכסיה של אפיק סוויס בסוף הרבעון השלישי של 2019 הסתכם בכ-4.3 מיליארד שקל, משווי כולל של כ-5.9 מיליארד שקל של נכסיה המניבים של אלרוב בחו"ל, ויתרת האשראי שלה הסתכמה בכ-2.3 מיליארד שקל, מיתרת אשראי כוללת של כ-3 מיליארד שקל של פעילות הנדל"ן המניב בחו"ל. עוד עדכנה אלרוב לגבי הפעילות בשווייץ בדוחותיה הכספיים האחרונים כי בסוף הרבעון השלישי של 2019 השווי המאזני של אפיק סוויס הסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל.

אמות קורצת למשקיעים מחו"ל במצגת באנגלית

אלרוב מציינת בדוחותיה כי חוזי השכירות בשווייץ הם בדרך כלל לתקופה בטווח של חמש עד עשר שנים, עם אופציה להארכת תקופת השכירות בחמש שנים נוספות, בחלק מהמקרים בתנאים דומים לתקופת השכירות הראשונית ובחלקם בתנאים שיותאמו למצב השוק במועד ההארכה.

לגבי שווייץ מוסיפה אלרוב כי היא "אינה חברה באיחוד האירופי, אולם קשורה בהסכמי סחר חופשי עם מספר רב של מדינות", וכי הכלכלה שלה "מבוססת באופן משמעותי על מתן שירותים, בדגש על הסקטור הפיננסי", וכי היא "נמנית על המדינות המובילות ביצוא סחורות ושירותים".

מלבד פעילות הנדל"ן והמלונאות של אלרוב בארץ ובחו"ל, החברה משקיעה חלק ניכר מיתרות המזומנים שלה בתיק ניירות ערך, שבו ההשקעה הבולטת היא מניות בנק לאומי. דוחותיה הכספיים האחרונים, לרבעון השלישי של השנה שפורסמו בחודש נובמבר האחרון, חשפו כי אלרוב התחדשה בהחזקה מהותית נוספת בתחום הפיננסים - מניות כלל ביטוח, ובהשקעה של קרוב ל-150 מיליון שקל התקרבה להחזקה של כ-5% ממניותיה.

גם חברת הנדל"ן המניב אמות קורצת למשקיעים בחו"ל, והיום פרסמה מצגת באנגלית "שתוצג במסגרת רוד שואו בפני משקיעים בשוק ההון האירופי במהלך השבוע הקרוב". ככל הידוע, אמות לא מתכננת לבצע הנפקה בחו"ל, אולם מנסה לעניין משקיעים זרים להשקיע בניירות ערך שלה. 

צרו איתנו קשר *5988