איגוד מפיקי הטלוויזיה נגד אק"ט: "תיאום מחירים אסור ופגיעה בעובדים"

התלונה הוגשה לממונה על התחרות, ומיד לאחריה הגיעה גם תגובתו החריפה של ארגון אק"ט המייצג את עובדי הסט • אק"ט: "המפיקים מבקשים להמשיך ולהעסיק את עובדי מקצועות הסט בצורה פוגענית ללא זכויות"

צילום משחק כדורגל לטלוויזיה / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב
צילום משחק כדורגל לטלוויזיה / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב

המשבר בין המפיקים לארגון אק"ט המייצג את עובדי מקצועות הסט מגיע לרשות התחרות: ל"גלובס" נודע כי איגוד מפיקי הטלוויזיה והקולנוע הגיש תלונה לממונה על התחרות, עו"ד מיכל הלפרין, בטענה כי חברי אק"ט מתאמים מחירים בניגוד לחוק, זאת בידיעת מנהלי הארגון ובעידודם.

מנכ"ל איגוד המפיקים, צביקה גוטליב, טוען כי בהקלטה שצורפה למכתב נשמע איתמר אביטן, מנכ"ל אק"ט, מודה כי הוא וחבריו מתאמים מחירים של העסקת צלמים/אנשי סאונד ובעלי מקצוע נוספים. במכתב נטען כי תיאום המחירים "פוגע קשות בתחום היצירה המקורית ומקשה על צילום של סרטים וסדרות בישראל".

לתלונה מצורפת גם טבלת מחירי מינימום של ארגון אק"ט. "כפי שניתן לשמוע בהקלטה", טוען מנכ"ל איגוד המפיקים צביקה גוטליב, "קיים תיאום לגבי יישומו בין אנשי מקצוע בהוראת ועידוד איגוד עסקי אק"ט".

באק"ט לא נשארו אדישים למהלך, ובתגובה הודיעו לאיגוד המפיקים על ביטול ההסכם המגדיר את יחסי העבודה בין הצדדים.

איגוד המפיקים הבהיר כי מעתה "מפיק אינו מחויב עוד למחירים, לתנאים או לכל התחייבות במסגרת הסכם זה, והוא רשאי לקבוע בעצמו ולנהל משא-ומתן מול איש המקצוע. אין כל תוקף לטבלת המחירים שמציג אק"ט, ואין צורך להתייחס אליה".

אק"ט הוא איגוד מקצועי המייצג את עובדי המחלקות הטכניות והאמנותיות בתעשיית ההפקות לקולנוע וטלוויזיה. בינו לבין איגוד המפיקים קיים מאז 2008 הסכם המגדיר את תנאי העבודה והשכר של העובדים בתעשייה - לרבות מנגנון עדכון קבוע שאמור להתאים את שכר העובדים למציאות בשוק. עם השנים אימצו את ההסכם גם בעלות הרישיון בטלוויזיה.

על מערכת היחסים העכורה וחוסר האמון השורר בין הצדדים, אפשר ללמוד מהחלק האחרון של המכתב ששוגר למפיקים: "נבקשכם שלא לשוחח בעל-פה עם מי מאנשי החברה, כולל מנכ"ל אק"ט ונציגיו. כל התקשרות מול אנשי איגוד אק"ט תתבצע בכתב בלבד. אנו מציעים כי כל התכתבות שכזו תועבר לאיגוד המפיקים להתייחסות וסיוע".

מזה תקופה ארוכה מתנהל משא-ומתן על גיבוש הסכם קיבוצי בין איגוד המפיקים לאק"ט. אחת המחלוקות העיקריות שבעטיין נתקע המשא-ומתן היא סביב דרישת אק"ט להפוך את כל עובדי הארגון המועסקים בהפקות לשכירים.

תעשיית ההפקות בישראל פועלת כולה במתכונת של פרילנסרים - גם אם מדובר בעובדים קבועים. תנאי העבודה של עובדי אק"ט הם מתוקף הסכם אליו הגיעו ב-2008 עם איגוד המפיקים, ושאומץ בהמשך על-ידי קשת וערוץ עשר (שהעביר אותו כנדוניה לרשת אחרי המיזוג), ולפני מספר חודשים גם על-ידי תאגיד השידור. ההסכם מגדיר את תנאי העבודה והשכר של העובדים בתעשייה, לרבות מנגנון עדכון קבוע שאמור להתאים את שכר העובדים למציאות בשוק.

"לא נשלים עם התנהלות בריונית"

לפני מספר חודשים נטען על-ידי איגוד המפיקים כי בניגוד לסיכומים, אנשי אק"ט הוציאו באופן חד-צדדי מחירון חדש המשקף עליית שכר לעובדים של כ-30%. המשבר החריף כשלמפיקים התברר כי העובדים משתפים פעולה בקביעת מחיר מינימום - מה שהקשה מבחינתם על ניהול משא-ומתן שאיננו מלווה בתחושה של "אקדח לרקה". לאחר שהמפיקים איימו כי אם התיאום יימשך יבטלו כליל את ההסכם עם אק"ט, התיישבו הצדדים לשולחן המשא-ומתן על-מנת לנסות ולהגיע להסכמות חדשות - אולם ללא הצלחה.

"הסכם אק"ט-מפיקים נועד מלכתחילה מבחינת המפיקים להבטיח ולשמור על זכויותיהם של אנשי המקצוע בסט", אומר מנכ"ל איגוד המפיקים גוטליב, "אך איגוד המפיקים אינו יכול להשלים עם התנהלות בריונית של עובדי אק"ט הכוללת בחודשים האחרונים איומים, תיאומי מחירים והטרדות של מפיקים. לאור זאת, הגיש איגוד המפיקים מספר תלונות לרשות לתחרות בעניין תיאום מחירים אסור לפי חוק של אנשי אק"ט".

גוטליב מסביר כי מפיק המצלם סרט במשך חודש בשנה, אינו יכול להעסיק צלם או איש סאונד במשך 11 חודשים נוספים בשנה ללא עבודה. "לכן כל אנשי המקצוע, צלמים, אנשי סאונד וכלל המקצועות פועלים כעצמאיים, מנהלים עוסק מורשה ומגישים חשבוניות".

לטענתו, איגוד המפיקים הציע להסתדרות ולאק"ט להקים קואופרטיב אשר יעסיקם כשכירים, והמפיקים יתקשרו מולו ויעסקו אנשי המקצוע דרכו. "הצעה זו נדחתה על-ידם, והסיבות לכך ברורות", אומר גוטליב.

באק"ט רואים כמובן את התמונה אחרת לגמרי: "את איגוד המפיקים לא מעניין מצבם של העובדים בתעשייה או עתידם", טוענים בארגון. "המפיקים מבקשים להמשיך ולהעסיק את עובדי מקצועות הסט בצורה פוגענית ללא זכויות, ולשם כך הם מלקטים מדי תקופה איומים מן הגורן ומן היקב, במטרה ברורה להטיל אימה ובכך להשאיר את העובדים כמה שיותר חלשים ופגיעים. באיומיהם האחרונים מוכיחים כי התעקשותם לאורך המשא-ומתן האחרון שניהלנו לשמר את מתכונת ההעסקה הפוגענית של עובדי מקצועות הסט נבעה מחוסר תום-לב, ולא מתוך בחינה אמיתית של מהות יחסי העבודה בענף".

עוד טוענים באק"ט כי עובדי מקצועות הסט בענף הקולנוע והטלוויזיה הם עובדים לכל דבר, ועובדים בישראל רשאים לפעול בצורה מאורגנת ולנהל משא-ומתן להסכמים קיבוציים ענפיים עם ארגוני מעסיקים. "איגוד המפיקים יודע זאת בעצמו, ויודע גם שאיומיו הם איומי-סרק, הרי הוא חתם כבר בשנת 2008 על הסכם מול אק"ט בנושא תנאי העובדים".

באק"ט מבהירים כי "בימים אלה אנו יוצאים למאבק נחוש במטרה להגיע להסכם שיבטיח סטנדרטים הוגנים של העסקה לטובת העובדים. אנו נפעל מול כל הגורמים הרלוונטיים, בכל האמצעים העומדים לרשותנו, עד אשר נגיע ליעד זה".