לא רק גיל שרון ואלקטרה צריכה: מצעד המרוויחים מהאקזיט של מכירת גולן טלקום לסלקום

אלקטרה צריכה תרשום רווח של יותר מ-300 מיליון שקל ממכירת חברת הסלולר לסלקום, ואילו שרון ימכור מניות בקרוב ל-70 מיליון שקל • מנהליה הבכירים של אמ"צ ובעלת השליטה אלקו יזכו למענקים שייגזרו מרווחי החברה

מלבד רווח הון מרשים בטווח של 300-330 מיליון שקל על השקעה שבוצעה לפני פחות משלוש שנים, שצפויה חברת אלקטרה מוצרי צריכה  (אמ"צ) לרשום ממכירתה של גולן טלקום לסלקום, אם העסקה תאושר ותצא לפועל, צפויה מכירתה של חברת הסלולר להניב גם למנהלי אמ"צ, בראשות המנכ"ל צביקה שווימר, וגם לבעלת השליטה בה, קבוצת אלקו  - תגמולים נאים.

תגמולים אלה צפויים על בסיס מדיניות התגמול המעודכנת של אמ"צ, שחלקה מבוסס על תוצאות החברה - מדיניות שאושרה בשבוע שעבר באסיפת בעלי מניות החברה, יום אחד בלבד לפני שאמ"צ דיווחה לבורסה על מזכר ההבנות למכירתה של גולן טלקום לסלקום. זימון אסיפת בעלי המניות לאישור מדיניות התגמול פורסמה בתחילת ינואר, עוד לפני שנודע דבר המגעים בין אמ"צ לבין סלקום בעניינה של גולן טלקום. 

במסגרת האסיפה, אישרו בעלי המניות של אמ"צ את העלאת תקרת השכר החודשית המירבית למנכ"ל שווימר בכמעט 20%, מ-80 אלף שקל ל-95 אלף שקל - מה שצפוי להגדיל את סכום המענק השנתי של המנכ"ל, "המתקבל, בין היתר, כתוצאה של מכפלה של משכורות". לפיכך, המענק השנתי המקסימלי של שווימר צפוי לגדול בכ-180 אלף שקל ולהגיע ל-1.14 מיליון שקל, לעומת סכום מקסימום של 960 אלף שקל שהיה מקבל על בסיס משכורתו הקודמת. 

המניה עלתה ב-60% מאז מינוי שווימר

באמ"צ מעריכים את עלות העסקתו השנתית של שווימר ב-3.1 מיליון שקל. מלבד סכום המקסימום של המענק המוזכר, כוללת עלות העסקתו שכר בעלות שנתית של 1.5 מיליון שקל ותגמול מנייתי של יותר מ-400 אלף שקל.

שווימר מונה למנכ"ל אמ"צ בתחילת אוקטובר 2018, וזמן קצר לאחר מכן נקבע שכרו החודשי, נוסף על זכאות לבונוס שנתי של עד 12 משכורות "כתלות ברווח המתואם", כשסכום המינימום שלו נקבע על 40 מיליון שקל - סכום שממנו מחושב הבונוס בהתאם לנוסחה שנקבעה. כעת החליטו באמ"צ לעדכן את שכרו החודשי, כחלק מעדכון מדיניות התגמול, ובשאר תנאי העסקתו לא בוצעו שינויים. 

שווימר (41) החליף בתפקיד המנכ"ל את זאב קלימי, והגיע לאמ"צ אחרי כהונה של כשבע שנים כמנכ"ל חברת ההלבשה התחתונה דלתא ישראל, שאליה הגיע מקבוצת האופנה פוקס. מאז שמונה לתפקיד לפני פחות משנה וחצי, טיפסה מניית אמ"צ בכ-60%, והיא משקפת כיום לחברה שווי שוק של כ-1.4 מיליארד שקל. 

פעילותה של אמ"צ, שהשלימה את רכישתה של גולן טלקום באפריל 2017, מתרכזת ביבוא, ייצור ושיווק מוצרי צריכה חשמליים והפעלת רשתות השיווק למוצרי חשמל - מחסני חשמל ושקם אלקטריק (קמעונות חשמל). קבוצת אלקו, שבאמצעותה מחזיקים האחים דניאל ומיכאל (מייקי) זלקינד במניות השליטה באמ"צ, מעניקה לחברה שירותי יו"ר פעיל (דניאל זלקינד) תמורת 1.3 מיליון שקל בשנה. עוד נותנת אלקו לאמ"צ "שירותי ניהול נוספים", וזכאית למענק שנתי הנגזר מרווחי החברה הבת. מענק זה מחושב ביחס להון העצמי המאוחד של אמ"צ, ובסכום שנתי מקסימלי של 3 מיליון שקל צמוד למדד, וניתן להעריך כי כעת יגיע המענק לסכום המקסימום, לאור רווחיה הצפויים של אמ"צ ממכירת גולן טלקום. 

מיכאל (מימין) ודניאל זלקינד, בעלי חברת אלקו  / צילום: ישראל הדרי
 מיכאל (מימין) ודניאל זלקינד, בעלי חברת אלקו / צילום: ישראל הדרי

ב-2018 הסתכמו דמי הניהול ששילמה אמ"צ לאלקו בכ-4.5 מיליון שקל - 1.3 מיליון שקל גמול יו"ר (בהיקף משרה של 60%) ו-3.1 מיליון שקל שירותי ניהול נוספים - ולא כללו כל מענק. את 2018 סיכמה אמ"צ עם רווח נקי של 8 מיליון שקל, ורווח נקי מפעילויות נמשכות של כ-45 מיליון שקל. 

נוסף על שווימר ואלקו, גם המשנה למנכ"ל והסמנכ"לים של אמ"צ צפויים ליהנות מהרווח הנאה שהעריכה אמ"צ כי יירשם ממכירת גולן טלקום, מכיוון שגם הם זכאים למענק שנתי הנקבע כמכפלה על הרווח, בנוסחה דומה ובסכומי מקסימום של 9-10 משכורות חודשיות. ניתן להעריך כי מדובר בעד כמה מאות אלפי שקלים לכל אחד. 

מדיניות התגמול של אמ"צ אושרה על ידי בעלי מניותיה במאי 2018 לתקופה של שלוש שנים - כלומר, עד למאי 2021. ואולם, כעת ציינו בחברה כי "לאור הגידול בפעילות החברה והיקף ומורכבות עסקיה, בחנו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את הצורך בעדכון מדיניות התגמול". המדיניות המעודכנת נכנסה לתוקף רטרוקאטיבית, מתחילת השנה. 

עסקה של 800 מיליון שקל או יותר

כפי שדיווחה אמ"צ בשבוע שעבר, ובהתאם לנתונים שנחשפו ב"גלובס" שבוע קודם לכן, חתמה החברה על מזכר הבנות מחייב למכירת גולן טלקום - שבה היא מחזיקה 90% מהמניות - לידיה של סלקום. אם העסקה תאושר ותושלם, צפוי היקפה לעמוד על 800 מיליון שקל - ואולי אף יותר. זאת, כשאמ"צ עצמה רכשה את גולן טלקום לפני פחות משלוש שנים תמורת 350 מיליון שקל בלבד - פחות ממחצית היקפה של העסקה הנוכחית.

בסך הכל יקבלו בעלי גולן טלקום - אמ"צ וגיל שרון (יו"ר ומנכ"ל גולן טלקום) - סכום של 667-700 מיליון שקל במזומן עבור החזקותיהם, כשנוסף על כך, תוותר סלקום לחברה הנרכשת על חוב של 130 מיליון שקל (הלוואה שהועמדה לגולן טלקום במועד רכישתה בידי אמ"צ). מסכום התמורה במזומן תקבל אמ"צ 600-630 מיליון שקל - כשמחצית הסכום תוכר כאמור כרווח. שרון, המחזיק ב-10% ממניות גולן טלקום, יקבל 67-70 מיליון שקל עבור מניות שקיבל בתמורה סמלית בלבד. 

על פי תנאי המכירה, תשלם סלקום למוכרים 590 מיליון שקל במזומן, כש-30% מסכום זה יועמד לה על ידי אמ"צ כהלוואת מוכר לשלוש שנים, בריבית שנתית של 3%, שתובטח במניות שתנפיק סלקום לאמ"צ. נוסף על כך, יקבלו אמ"צ ושרון את יתרת המזומנים שתהיה בקופת גולן במועד ההשלמה, בניכוי חוב פיננסי (לא כולל ההלוואה מסלקום). יתרת המזומן בקופת גולן עמדה בסוף 2019 על כ-67 מיליון שקל. 

עוד תשלם סלקום לאמ"צ כמה עשרות מיליוני שקלים נוספים בתלות במועד השלמת העסקה, על בסיס תזרים חודשי של כ-8 מיליון שקל מגולן טלקום, וכן "סכומים שהשקיעה גולן בתשתיות דור 5 במסגרת הרשת המשותפת החל במועד חתימת מזכר ההבנות ועד למועד ההשלמה". במזכר ההבנות לעסקה נקבעו כמה תנאים מתלים, הכוללים בעיקרם קבלת אישור הממונה על התחרות ומשרד התקשורת. כוונת הצדדים היא להשלים את העסקה במהרה, כאשר ככל שעד לסוף השנה לא יתקבלו כל האישורים שנקבעו במסגרת התנאים המתלים, תתבטל העסקה.