5 יו"ריות (מתוך 61) ו-4 מנכ"ליות (מתוך 91) כיהנו בחברות הגדולות בבורסה ב-2018

ניתוח שעשו ב-BDO באשר למצב השוויון והפערים המגדריים בחברות מדד ת"א 125 בשנים 2016-2018, מעלה נתונים לא מזהירים, גם אם לא מפתיעים • הדרך לשינוי עוד ארוכה

האישה היחידה בחדר / איור: יעל שינקר, גלובס
האישה היחידה בחדר / איור: יעל שינקר, גלובס

לרגל יום האישה הבינלאומי החל היום, בדקנו בפירמת BDO את המצב בחברות המובילות בישראל מבחינת ייצוג נשי בהנהלות ובדירקטוריונים, וכמובן גם את נתוני התגמול ופערי השכר בין המגדרים.

מניתוח השכר של מנהלים בכירים המכהנים בחברות הכלולות במדד ת"א 125 בשנים 2016-2018, בחתך מגדרי ולפי פילוחים שונים, עולים הנתונים הבאים:

שיעור הנשים המחזיקות בתפקידי ניהול בכירים ב-2018 נמצא במגמת עלייה קלה לעומת שנים קודמות ועומד על כ-22% בכלל הענפים.

שיעור הנשים המכהנות כדירקטוריות הינו כ-22% בלבד, ואילו שיעור הנשים המכהנות כיושבות-ראש דירקטוריון נמוך אף יותר - 8% בלבד, כלומר, ישנן 5 יו"ריות בלבד (מתוך הנתונים כפי שמפורסמים במסגרת תקנה 21 בדוחות הכספיים).

על אף שהמודעות לנושא פערי השכר המגדריים הולכת וגוברת בשנים האחרונות, מגמה זו טרם קיבלה את ביטוייה בסקטור העסקי ועדיין ישנם פערים משמעותיים בחלוקה מגדרית. השנה בחנו גם את פערי השכר בחילופי מנהלים באותן חברות ובאותם תפקידים. ברוב המקרים כשגבר החליף אישה באותו תפקיד ובאותה חברה, שכרו היה גבוה יותר בצורה משמעותית לעומת גבר שהחליף גבר באותם תנאים - במקרים אלו לא היה שינוי שכר משמעותי, אם בכלל.

פערי השכר בין גברים לנשים
 פערי השכר בין גברים לנשים

בחלוקה לפי תפקידים, ניתן להבחין בבירור כי בתפקידי ייעוץ משפטי הייצוג הנשי משמעותי ובא לידי ביטוי הן במספר הנשים המכהנות כיועמ"ש והן ברמות שכרן לעומת גברים.

פערי השכר המשמעותיים ביותר בין גברים לנשים נמצאו בענפי הטכנולוגיה וחיפושי גז ונפט, ייתכן שהמקור לך הוא בעובדה שאין נשים המכהנות בענפים אלו כמנכ"ליות או כיו"ריות, תפקידים שבהם באופן מסורתי משתכרים יותר.

הענף ה יחיד בו נמצא כי היקף שכרן של נשים גבוה משל גברים היה הבנקאות, וזאת בשיעור של כ-10%. ניתן לייחס זאת לכך ששיעור ייצוגן בתפקידים הבכירים ביותר גב וה.

נציין כי ייצוג הנשים בתפקידים בכירים בחברות ת"א 125 דומה לשיעור ייצוגן בכנסת (כ-23%) וגבוה משיעורן כנבחרות ציבור ברשויות המקומיות (17.5%).

שיעור הנשים בתפקידי הנהלה
 שיעור הנשים בתפקידי הנהלה

לדברי בלמס, "הדרך לשוויון מגדרי מלא, הן בשיעור הייצוג של נשים בתפקידי מפתח במשק והן בחבילות התגמול שלהן, עוד ארוכה. יחד עם זאת, בשנים האחרונות אנחנו עדים לניצני שינוי מגמה, בעיקר בענף הבנקאות ובמגזר הציבורי, וזאת הודות לרגולציה מחייבת, שיח מתקדם ומגמה עולמית הולכת ומתפתחת".

חזקות בבנקאות

הענף שבלט לרעה בשנת 2018 היה מסחר ושירותים, כאשר שיעור הנשים המכהנות בתפקידים בכירים היה מהנמוכים ביותר (3%). הענף ה"מצטיין", בהיבט השוויון המגדרי, נותר סקטור הבנקאות המציג שיעור של כ-22% נשים המכהנות בתפקידים בכירים. יחד עם זאת, גם בענף זה קיימת מגמה של ירידה בשיעור הנשים המכהנות בתפקידים בכירים, מ-32% בשנת 2017 ל-22% בשנת 2018.

תחום הבנקים הוא גם הענף המתגמל ביותר לנשים בכירות, כאשר שכרן הממוצע של 10 הנשים הבכירות בענף זה עומד על כ-3.1 מיליון שקל בשנה.

הענפים שבהם פערי השכר גדולים משמעותית הינם התעשייה, חיפושי גז ונפט והטכנולוגיה, עם פערי שכר בגובה של כ-129%, 137% ו- 150% בהתאמה. מלבד העובדה ששיעור הנשים המכהנות בתפקידים בכירים בענפים אלו הינו נמוך יחסית, אלו שזכו לכהן בתפקידים בכירים מרוויחות משמעותית פחות מהמנהלים הגברים שלצידן.

ניתן לראות כי פערי השכר בין נשים לגברים בענפי המשק לאורך שלוש השנים האחרונות במגמה מעורבת - בחלק מהענפים ניתן לראות עלייה עקבית ובחלק מגמה הפוכה.

ישנו פער מהותי בייצוג נשים בתפקידים בכירים במשק, כאשר הפער הולך וגדל ככל שהתפקיד בכיר יותר. רק 5 נשים כיהנו כיו"ר דירקטוריון בשנת 2018 מתוך 61 יו"רים, ובאופן דומה, 4 נשים בלבד מכהנות בתפקיד מנכ"ל מתוך 91 מנכ"לים שנדגמו.

באשר לדירקטוריונים, מהנתונים עולה כאמור כי נשים מהוות כ22% מחברי הדירקטוריון בחברות שנדגמו.

שיעורן של נשים בדירקטוריון עלה בשנים האחרונות מ-18% בשנים 2015-2016 ל-19% בשנת 2017 ול-22% ב-2018, וזאת בעקבות רגולציה שנועדה ליצור ייצוג הולם לנשים.

בענפי מסחר ושירותים, נדל"ן ובינוי, שיעור הנשים בדירקטוריון היה הגבוה ביותר בשנת 2018 ועמד על 23%-24%.

לצד האפליה והפערים ישנן מגמות חיוביות ונקווה שאלו יתחזקו בסיכום השנה הבאה.

הכותבות הן מנהלת תחום תגמול בכירים ודירקטורית ויועצת תאגידית בהתאמה ב-BDO Consulting

צרו איתנו קשר *5988